Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC NR.

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

CURRICULUM ADAPTAT

CLASA a II a

AN SCOLAR 2017/2018

Prof.pt inv.primar,
Botezatu Mioara
CLASA A II-A MATEMATICA

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

Obiective de referinţă Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele
capabil : activităţi:

1.1. sa înteleaga sistemul zecimal de formare exercitii de numarare cu obiecte în care grupele de
a numerelor (din sute, zeci si unitati), câte 10, 100 se înlocuiesc cu câte un alt obiect;
utilizând obiecte pentru justificari jocuri de numarare cu obiecte în care grupele de
câte 10, 100 se înlocuiesc cu câte un alt obiect, jocuri
de schimburi echivalente;
exercitii-joc de reprezentare a numerelor punând în
evidenta sistemul pozitional de scriere; exercitii de
trecere de la o forma de reprezentare la alta;

1.2. sa scrie, sa citeasca numerele naturale de exercitii de scriere si citire a numerelor naturale de
la 0 la 100; sa compare si sa ordoneze la 0 la 100,
numerele naturale mai mici decât 100, exercitii-joc de reprezentare prin obiecte sau desene
utilizând simbolurile: <, >, = (puncte, cerculete, liniute etc.) a unui numar din
concentrul 0-100,
exercitii de numarare cu pas dat, “înainte” si
“înapoi” (de exemplu din 1 în 1, din 2 în 2 , din 5 în 5
etc.), în concentrul 0-100, cu si fara sprijin în obiecte;
-compararea si ordonarea numerelor utilizând
modele semnificative si punerea în corespondenta

1. 3 sa efectueze operatii de adunare si de


exercitii de adunare si de scadere cu numere
scadere
naturale de la 0 la 100 fara trecere peste ordin;
verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene;
- cu numere naturale de la 0 la 100 fara si
exercitii de observare a legaturii dintre adunare si
trecere peste ordin
scadere

2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme


Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

2.1. sa stabileasca pozitii relative ale exercitii de stabilirea a coordonatelor unui obiect
obiectelor în spatiu într-un plan în raport cu un sistem de referinta dat
(fara terminologie);

2.2. sa recunoasca forme plane si spatiale; sa recunoasterea si descrierea verbala a formei


clasifice figuri geometrice sau obiecte obiectelor din mediul înconjurator;
dupa criterii variate exercitii de identificare si discriminare a formelor
geometrice plane si spatiale utilizând obiecte, modele si
desene;
exercitii de grupare a unor obiecte date dupa criterii
diverse;
decuparea unor figuri geometrice desenate
desenarea dupa contur a unor figuri geometrice;
jocuri de constructie;
exercitii de identificare a interiorului si exteriorului
unei figuri; identificarea apartenentei unui punct
interiorului unei figuri geometrice;

2.3. sa utilizeze unitati de masura pentru timp


exercitii de ordonare cronologica a unor imagini;
si unitati monetare
citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas-model a
diverselor ore

2.4. sa exploreze modalitati variate de


compunere si descompunere a exercitii de descompunere a numerelor în suma de
numerelor Numere
exercitii de alegere a unei descompuneri potrivite
pentru efectuarea unui calcul
exercitii de descompunere a numerelor pentru
efectuarea unui calcul;

3. Formarea şi dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic


Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

3.1. ăa exprime oral, în cuvinte proprii, etape verbalizarea personala a demersului de calcul.
ale rezolvarii unor probleme cu o singura operatie

4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în


contexte variate

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

4.1. sa manifeste o atitudine pozitiva pentru exercitii de calcul matematic


aflarea rezultatelor unor exercitii si
probleme;
CLASA A II-A CUNOAŞTEREA MEDIULUI

1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul


înconjurator:
OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE ÎNVATARE

La sfârsitul clasei a II-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a, se recomanda


capabil urmatoarele activitati:

1.1 sa descrie caracteristici ale mediului Recunoasterea în desene, machete, imagini a


natural unor forme de relief (munti, câmpii);

1.2 sa identifice asemanari si deosebiri între Observarea unor plante si animale din mediul
vietuitoare din mediul apropiat apropiat;
Recunoasterea partilor componente ale unei
plante/ale unui animal, pe baza unor materiale
din natura, planse, machete, desene;

2. Cunoasterea, întelegerea si utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a


descrie fenomene observate în mediul înconjurator

Obiective de referinta Exemple de activităţi de învăţare

2.1 sa utilizeze un limbaj specific stiintelor Descrierea verbala a unor vietuitoare din mediul
naturii în descrierea unor vietuitoare, apropiat
fenomene din mediul înconjurator

2.2 sa utilizeze simboluri si informatii Completarea calendarului naturii (prin desene si


referitoare la fenomene observate în mediul simboluri interpretate oral)
înconjurator Descrierea minimala a unor caracteristici ale
anotimpurilor

3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea


interesului faţă de pastrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a acestuia

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

3.1. sa participe la actiuni de îngrijire si protejare a mediului expozitii cu lucrari/jucarii realizate din deseuri

3.2. sa participe la actiuni de îngrijire activitati practice de îngrijire a clasei: “Sa strangem
si protejare a mediului hartiile!”, “Duc cosul!”, “Ingrijim florile!” etc.
 discutii despre reguli de igiena individuala si colectiva
CLASA A II-A LIMBA SI LITERATURA ROMANA

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

1.1.sa asculte prezentarea orala a mesajului - exercitii de ascultare orala a unor mesaje;

1.2. sa identifice cuvinte cunoascute si necunoscute intr-un - exercitii de identificare a cuvintelor cunoscute si
context dat necunoscute (sublinierea, incercuirea acestora);

1.3. sa distinga sensul cuvintelor într-un enunt - exercitii joc de tipul: „La ce foloseste”, „Ce poti
face cu ...?”
1.4.sa alcatuiasca enunturi cu noile cuvinte - - exercitii de integrare a cuvintelor noi in enunturi
simple

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

2.1. sa îmbine enunturi într-un mesaj - exercitii de prezentare a unor obiecte;si recunoasterea
propriu rolului acestora

2.2. sa pronunte clar si corect enunturi - exercitii si jocuri de dictie, framântari de limba;
- - recitari

2.3. sa asculte un text propus de invatator - exercitii de ascultare a unui text- “Ascultam cu atentie!” ;
2.4. sa redea cu propriile cuvinte un paragraf dintr-un text - exercitii de redare –povestire a unui fragment, folosind
citit cuvinte proprii-”Recunoastem personajele!”, “Povestim dupa
imagini!”,”Punem in ordine imaginile

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)


Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

3.1. sa identifice elemente de baza - exercitii de observare dirijata si de identificare a titlului, a


ale organizarii textului în pagina autorului, a textului propriu-zis;
-exercitii de recunoastere a alineatelor;
-exercitii de sesizare a asezarii în pagina a textului în raport
cu ilustratia
3.3. sa citeasca fluent, corect si
expresiv un text cunoscut de -exercitii de citire corecta a unor texte de mica intindere
mica întindere - exercitii de recitare de poezii etc.;

- exercitii de citire “la prima vedere”, în gând si cu voce


3.4. sa citeasca în ritm propriu un tare,
text nou de mica întindere
- recitarea unor poezii;
3.5. sa manifeste interes pentru - vizitarea bibliotecii scolii, a Bibliotecii Judetene :”Sa
lectura mergem la ludoteca!”;
-3.6. sa manifeste interes pentru lectura - recitarea unor poezii, citirea unor povestioare cu talc;
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

4.1.sa redacteze propozitii scurte pe baza de suport vizual - exercitii de analiza corecta a imaginilor , alcatuirea
- copiere, transcriere;
- exercitii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor si
4.2.. sa scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunturi propozitiilor,
- copiere, transcriere;
4.3.sa respecte ortografia si punctuatia - exercitii de punere în corespondenta – imagine-cuvânt;
cuvânt-imagine;

- exercitii de folosire corecta a majusculei, de despartire


corecta a cuvintelor la sfarsitul randului, scrierea corecta cu
a si I, de folosire a semnelor de punctuatie;

- exercitii de scriere, copiere, transcriere a textelor,


4.4. sa scrie corect, lizibil si îngrijit texte - exercitii de încadrare pe spatiu si în pagina;
- exercitii de scriere caligrafica; exercitii de apreciere
corecta a spatiului dintre cuvinte;

4.5. sa manifeste interes pentru redactarea ingrijita si corecta - explicarea necesitatii unui scris ingrijit si corect – “Sa
a textului scriem frumos!”’
- evaluarea propriului scris- “Cel mai frumos scris
castiga!”.