Sunteți pe pagina 1din 1

BOTEZATU MIOARA

LIC.TEHNOLOGIC NR.1CUDALBI, JUD. GALAȚI

Aplicația 2

Elevul B.A. agresează verbal colegele în mod repetat și tutorele legal este atenționat
prin mustrare scrisă cu privire la acest comportament total neadecvat.

Consecința a fost faptul că elevul a fost pedepsit de parinte și acest lucru a dus la o
revoltă din partea acestuia.

Cauza revoltei o constituie faptul că acest elev susține tot timpul că el este victimă prin
faptul că unele colege îl provoacă.

Conflictul ar fi putut fi aplanat dacă ar fi înțeles importanța orelor de Educație civică și


ar fi manifestat respect față de grupul de lucru.