Sunteți pe pagina 1din 2

7.11.

2017 Numele:______________________
CLASA a IV-a B

Istorie - Evaluare U.Î. 1


Trecutul şi prezentul din jurul nostru

1. Citeşte şi completează :
Istoria este___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Istoria ne informează despre_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Oamenii care studiază şi scriu istoria se numesc__________________________ .
Pentru a putea studia trecutul, este necesar să cunoaştem două repere importante : ________________
________________________________________________________________________________________
Familia reprezintă ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Comunitatea este formată _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Lucrarea care oferă informaţii despre mediul geografic şi trecutul unei localităţi se numeşte_________
_____________.

2. Alege varianta corectă:


 Momentul când s-a petrecut evenimentul istoric se numeşte:
a. act c) dată istorică
b. document d) eveniment istoric
 Pentru localizarea evenimentelor istorice se folosesc:
c. hărţile b) izvoarele istorice c) datele istorice
 Viaţa oamenilor este influenţată de:
a) arheologi b) unelte c) mediul geografic şi climatic
 Monografie este :
a) istoria unei familii b) istoria unui popor c) istoria unei localități ( comunități locale)
 Cristofor Columb a descoperit : a) India b) America c) Africa

3. Grupează următoarele denumiri de izvoare istorice: unelte, arme, scrisori, monede, hărţi , ruine,
inscripţii, vase, documente, podoabe
 IZVOARE SCRISE _____________________________________________________________________
 IZVOARE NESCRISE ___________________________________________________________________

4. Enumeră câte trei :


 evenimente importante din viaţa unei familii: __________________________________________________
 minorităţi naţionale ce trăiesc pe teritoriul ţării noastre:__________________________________________
 documente pe care le deţine familia ta: ______________________________________________________

5. Enumeră, în ordine cronologică epocile istorice:


 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
6. Adevărat sau fals ?
 Mediul geografic influenţează viaţa membrilor unei comunităţi. ____
 Ruinele sunt izvoare scrise. _____
 Minorităţile sunt grupuri de oameni de aceeaşi etnie care vorbesc altă limbă decât cea naţională . _____
 În trecut copiii învăţau în grădiniţe, şcoli, licee. ______
 Marile descoperiri geografice au dus la cunoaşterea lumii şi la progresul omenirii. ____
 Arborele genealogic oferă informaţii despre viaţa copiilor din trecut şi cea de astăzi. ___
 Cele mai multe popoare ale Europei din zilele noastre s-au format în Evul Mediu. ____

7. Scrie câte trei aspecte privind:

 Viaţa copiilor în trecut  Viaţa copiilor în prezent

8. Formulează câte un enunţ cu conţinut istoric, folosind termenii: dovezi istorice, arborele genealogic,
comunitatea naţională, popoare
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9. Rezolvă rebusul :

A-B Ştiinţa care se ocupă cu studiul


evoluţiei societăţii omeneşti, de la origini
până în prezent.

1. Grup de persoane bazat pe legături de sânge şi de căsătorie


2. O sută de ani
3. Oameni care studiază istoria
4. Dovezi istorice
5. Ştiinţa care se ocupă cu ordonarea evenimentelor istorice
6. Lucrare care oferă informaţii despre mediul geografic şi trecutul unei localităţi
7. Epocă

S-ar putea să vă placă și