Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Bunica
de Ştefan Octavian Iosif

1.Încercuieşte răspunsul corect:


nins – înseamnă: a. albit ; b. alb ; c. acoperit cu zăpadă;

aieve – înseamnă: a.ca în realitate; b. ca-n vis; c. prezentă;

duioşie – înseamnă: a. sensibilitate; b. bunătate; c. drăgălăşenie;

2.Găseşte opusul următoarelor cuvinte:

zori urât
blând moarte
frumos seară
viaţă prezent
trecut puternic
firav rău
cald rece

3.Înlocuieşte cuvintele subliniate cu alte cuvinte cu acelaşi înţeles:

Bunica avea tâmplele ninse şi ochii blânzi.


………………………………………………..
Mama se poartă cu duioşie cu mine.
………………………………………………..
Văd aievea chipul bunicii.
……………………………………………….

4.Scrie A pentru adevărat sau F pentru fals:

a)Trăsăturile fizice ale bunicii sunt :


 firavă
 frumoasă
 cu părul nins
 cu ochii mici şi blânzi
 senină
b)Trăsăturile morale,sufleteşti sunt
 tăcută
 melancolică
 blândă
 harnică
5.Găseşte explicaţia corespunzătoare
Imaginea sfântă a bunicii plăpânde
a.) ,, icoana firavei bunici” înseamnă
chipul bunicii păstrat în suflet cu sfinţenie

primii ani ai copilăriei


b. ),,frageda-mi pruncie” înseamnă
primele amintiri

6.Alcătuieşte un scurt text în care să prezinţi chipul bunicii tale:

…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

7.Colorează aceste flori pentru bunica!