Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU.

MODURILE ȘI TIMPURILE VERBALE


1.Completează spațiile goale din fragmentul următor cu verbe la indicativ, repspectând indicațiile
dintre paranteze:
„Domnișoara Smith ne-.....................(a aduce, timp care indică o acțiune trecută terminată în
momentul vorbirii) într-o cameră albă mare, și a dat drumul la apa fierbinte de la robinet (...). Ne......... ( a
da, timp ce indică o acțiune trecută, terminată înaintea altei acțiuni trecute) săpun și prosoape groase. (...)
Era minunată baia! (...) Jamie, curat, ................(a zâmbi, timp ce exprimă o acțiune trecută, desfășurată în
paralel cu altă acțiune trecută).
- Mâine mergem la doctor.
- N-............................(a (o) primi, acțiune ce sa va desfășura după momentul vorbirii, formă de limbă
vorbită, persoana a III-a, singular),....................(a zice, timp care indică o acțiune trecută, terminată în
momentul vorbirii, persoana a III-a).” (Kimberly Brubaker Bradley, „Războiul care mi-a salvat viața”)
2. În care dintre situațiile din fragmentul dat ai fi putut folosi un verb la modul indicativ, timp
perfect simplu? Justifică-ți răspunsul.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Trece verbul din enunțul următor la modul condițional-optativ, timp perfect:
Aș vrea să ajut copiii dornici de învățătură.
........................................................................................................................................................................
4. Subliniază forma corectă dintre varianlele de mai jos:
a) Te mai ajut?/ Mai te ajut?c) Să fi mai stat puțin!/ Să mai fi stat puțin!
b) Nu mai te răsfăța!/ Nu te mai răsfăța!d) Aș mai dormi./ Mai aș dormi.
e) Aș mai fi dormit./ Mai aș fi dormit.
5. Completează spațiile goale din enunțurile de mai jos cu forma potrivită a verbului a fi la
persoana a II-a singular:
a) Nu........obraznic! c) Să nu...........ingrat!
b)..............creativ! d)Să..............atent!
6. Încercuiește forma corectă a verbelor scrise cursiv în enunțurile următoare:
Nu știi/ ști ce pierzi. Autorul acreat/ creeat o poveste fascinantă. Mama crează/ creează
întotdeauna o atmosferă plăcută. Ași vrea/ aș vrea să mă fac explorator. Voi ști/ știi să realizez
documentarea. Să fii/ fi punctual! Ea bănuie/ bănuiește cine a sunat-o. Cartea va apare/ apărea la sfârșitul
lunii. Ne-ar place/ plăcea să primim invitația. Noi aflasem/ aflaserăm deja rezultatul, dar ei nu-l știau. Nu
fă/ face asta! Voia/ vroia să te ajute. Ne mai batem/ bătem și noi în pauze. Să nu fii/ fi obraznic.
7. Subliniază formele verbale la infinitiv din textele de mai jos:
Oricine poate face gesturi simple care să exprime grija de a fi aproape de ceilalți. A fi atent la
nevoile celorlalți înseamnă să-ți pese și să te implici pentru a-ia juta. Fiecare dintre noi poate oferi un mic
ajutor celor aflați în nevoie.
8. Precizează ce sunt , ca parte de vorbire, formele scrise italic în exemplele de mai jos:
a)Fire-ai să fii!.............................................................................................................................................
b)Ai o fire aprigă............................................................................................................................................
9. Infinitivul intră în componența unor moduri și timpuri compuse. Indică-le pe liniile punctate,
alături de exemplele corespunzătoare:
Voi pleca în excursie. ...................................................................................................................................
Nu vorbi urât! ...................................................................................................................................
Aș dona niște haine pentru sinistrați. ..............................................................................................................
10. Subliniază formele verbale la infinitiv din exemplele de mai jos și notează pe linia punctată
funcția sintactică:
A ajuta pe alții este un gest nobil. ..................................................................................................................
Dorința ei este de a îngriji câinii vagabonzi. .................................................................................................
Poți face un gest frumos.................................................................................................................................
Mă gândesc serios la a face o adopție............................................................................................................
Pasiunea mea de a înota este cunoscută.........................................................................................................
11. Subliniază participiile din text și grupează-le în funcție de modurile și timpurile verbale în
componența cărora intră fiecare:
Elevii clasei noastre au decis să pregătească o piesă de teatru pe care să o pună în scenă în scop
caritabil. Aș fi vrut să particip și eu, dar nu voi fi în localitate în ziua stabilită pentru această activitate. Să
fi știut mai din timp, aș fi vorbit cu părinții mei să amânăm excursia plănuită chiar în acea zi. Sunt sigur că
m-ar fi înțeles. Când mă voi întoarce, ei vor fi jucat deja piesa.
Perfect compus Viitor anterior Conjunctiv, prezent Condițional-optativ, perfect

12. Completează tabelul de mai jos cu formele verbale nepersonale de gerunziu și de supin
identificate în textul următor:
Doamna dirigintă ne-a spus că putem aduce fiecare câte o carte pe care am citit-o, pentru a
completa biblioteca școlii. Astfel, după ce am renunțat la căutat o carte de care să mă despart ușor, am
ales romanul „Războiul care mi-a salvat viața”, care mi-a plăcut foarte mult. Ajungând la școală, am
descoperit că Adina adusese același volum. Ea tocmai terminase de citit romanul. Am întrebat-o pe
doamna dirigintă dacă putem dona aceeași carte. Zâmbind, a primit încântată ambele volume.
Gerunziu Supin

13. Subliniază formele de gerunziu și de supin din exemplele date și notează pe linia punctată
funcția sintactică:
a) Este greu de găsit un cadou.......................................................................................
b) Copiii ajută, participând la crosul prieteniei. ..............................................................................................
c) Am găsit o carte de citit...........................................................................................................................
d) Recomandarea profesorului este de urmat. .................................................................................................
e) Ajungând acasă, a început să caute o carte. ................................................................................................
f) Chiar acum am terminat de pictat. ...............................................................................................................
g) M-am plictisit de ascultat sfaturile tale. ......................................................................................................
h) A venit spre mine cu părul sclipind în soare. ..............................................................................................
i)Calul cel ciudat a galopat direct spre mine cu dârlogii fluturând. ...............................................................
h) Eu mergeam cu mânzul în cerc, exersând cum să-l întorc.
14. Încercuiește litera A pentru enunțurile pe care le consideri adevărate și litera F, pentru cele pe
care le consideri false.
A F Formele verbale nepersonale se acordă cu subiectul.
A F Formele verbale nepersonale sunt invariabile.
A F Formele verbale nepersonale pot fi conjugate.
A F Unele forme nepersonale intră în structura unor moduri și timpuri verbale compuse.

S-ar putea să vă placă și