Sunteți pe pagina 1din 3

20.01.

2021
Test
Citește, cu atenție, următorul text și răspunde cerințelor:
O doamnă din Viena avea un papagal și o pisică, prieteni
amândoi.Papagalul știa să vorbească și pisica știa să se joace.Ca
să-i placă prietenului ei verde, pisica inventa necontenit
scamatorii și farse și admirația papagalului îi era definitive
asigurată (...).Liberi să se joace amândoi atâta timp cât sta acasă,
brodând la fereastră, stăpâna se arăta prevăzătoare când ieșea la
plimbare și-l închidea pe Coco în colivie (...).
Intr-o seară, doamna din Viena plecă grăbită la teatru și în
antractul al doilea își aduse aminte că, împotriva deprinderii ce și-o
făcuse, lăsase papagalul neînchis.
— Să știi că mi 1-a mâncat pisica, zise doamna soțului speriat.
(...)
Cu părere de rău, soții părăsiră teatrul și (...) se întoarseră acasă,
unde îi aștepta într-adevăr un spectacol înfiorător. Sufrageria era
verde de pene și fulgi (...). Papagalul parca fusese erupt și mâncat
în toate colțurile odăii deodată. În mijlocul mesei, ca o imitație de
portelan în culori, sta lungită pisica (...). Toate penele din din coadă și
aripi fură adunate și, învelișul papagalului fu reconstituit întreg. (...)
— Sărmanul Coco! plângea doamna.
— Nefericit Coco! suspina soțul doamnei. (...)
Atunci se auzi un zgomot din dulap. Ușa dulapului se dete de
perete și apăru Coco, în pielea goală ca un pui fiert și înviat. (...)
— Nici nu vă închipuiți, repetă cu naivitate Coco, ce bine am
petrecut!Ne-am jucat două ceasuri și m-am ascuns în dulap ca să o
pacălesc.(...)
Coco vorbea la perfecție dialectul vienez. Cu toate acestea, ca sa nu
răcească (...), Coco a fost îmbrăcat cu un ciorap de lână, care-i vine ca o
manușă. (...) Singură mâța nu-l mai recunoaște.
(TudorArghezi, Coco și pisica)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, pornind de la textul dat:

1. Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau F (dacă tu crezi că
este falsă)
a. A/F În exemplul ”Papagalul știa să vorbească și pisica știa să se joace” există patru
propoziții.
b. A/F Forma verbala ”lăsase” este la perfect simplu
c. A/F Verbul ”a fi” este copulativ în exemplul ”Sufrageria era verde de pene și fulgi”
(6 puncte)

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului correct:

În enunțul ”Ce bine am petrecut.” există:

a) un verb auxiliar b)niciun verb auxiliar c)un verb copulativ

În enunțul ”Ne-am jucat două ceasuri și m-am ascuns în dulap ca să o păcălesc.,


verbele sunt pe rând:

a) primele două la indicativ, perfect compus și al treilea, la conjuctiv, present


b) primele două la condițional –optativ, present și al treilea, la conjuctiv, present
c) Toate verbele sunt la modul conjunctiv

(6 puncte)
3. Completează spațiile punctuate din coloana A, cu litera corespunzătoare din coloana B:

A B
......să vorbească a. participiu
......speriat b. indicativ, imperfect
......știa c.conjunctiv, perfect
d.conjunctiv, prezent
(6 puncte)
4. În fragmentul ”....apăru Coco, în pielea goală ca un pui fiert și înviat”, există:
a. trei adjective provenite din verbe la participiu
b. două adjective provenite din verbe la participiu
c. un adjectiv provenit din verb la participiu
(6 puncte)
5. În enunțul ”Să știi că mi l-a mâncat mâța, zise doamna soțului”, verbele sunt la:
modul:
a) ....................... b)............................ c)...........................
și la timpul:
a)....................... b)............................ c)............................
(6 puncte)
6. Alcătuiește patru enunțuri în care verbele a (se) face și a rămâne să fie, pe rând,
verbe predicative și verbe copulative.
(6 puncte)
B.7. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
a) unde a plecat, într-o seară, doamna din Viena;
......................................................................................................
b)ce a uitat să facă acea doamnă înainte de a pleca de acasă;
..................................................................................................
(6 puncte)

8. Numește momentele subiectului din primele două paragrafe ale textului citat;

...................................................................................................................

(6 puncte)

9. Precizează personajele prezente în fragmentul citat;

(6 puncte)

10.Identifică tipul de narator prezent în text, justificându-ți răspunsul.

(6 puncte)

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Realizează, în 100-150 de cuvinte, rezumatul fragmentului dat;

Vei primi 16 puncte pentru conținut și 14 puncte pentru redactare (unitatea compoziției-2p;
coerența textului-2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului-2p;
ortografie-3 p; punctuație-3p;așezarea corectă a textului în pagină-1p; lizibilitate -1p)

Se acordă 10 puncte din oficiu