Sunteți pe pagina 1din 1

10.12.

2020

Autor.Narator.Personaj

Autorul este persoana ”în carne și oase” care a creat universul imaginar al textului
literar. Odată cu întâmplările imaginate, pe care le plasează într-un anumit spațiu și timp,el
creează personajele(”ființe de hârtie”), dar plăsmuiește(imaginează) și un narator care să relateze
întâmplările.

Naratorul este ”o voce”, ”un trimis” al autorului căruia autorul îi încredințează misiunea
de a povesti faptele, de a descrie locurile și personajele.El există numai în paginile textului
literar.

Naratorul poate relata (nara) întâmplările:

- la persoana I, în această situație,fiind el însuși implicat în derularea evenimentelor-----


NARATOR-PERSONAJ

-la persoana a III-a, în această situație, fiind doar martor al evenimentelor povestite
(povestește ceea ce a văzut, a auzit,dar fără sa fi luat parte la acțiune)----NARATOR-MARTOR

!!!! Între autor și narator nu se pune niciodată semnul egalitătii.