Sunteți pe pagina 1din 5

16.12.

2020

Schema lecției

Verbul-actualizare

Citește, cu atenție textul, de mai jos și rezolvă cerințele:

,,Într-o zi, a facut împăratul și împărăteasa un praznic mare să fie pe cea lume, că dacă n-ai copii,
șezi cu țărâna în gură și nu-ți dă nimenea de pomană măcar o lingură de apă. La petrecerea ceea,
s-a strâns lumea de pe lume și-a venit mulțime de femei cu copii mici în brațe. Și ele se bucurau
Și se uitau cu drag la îngerașii lor, numai împărăteasa ședea de-o parte și ofta, că ea nu știa
dragostea de mamă.’’

(Folclor, Povestea ciocârliei)

1. Privește, cu atenșie, cuvintele scrise cu roșu, din textul dat și precizează ce arată fiecare.
2. Ce parte de propoziție sunt?
3. Elimină cuvintele scrise cu roșu din text!Ce observi?

Cuvintele din limba română sunt grupate în 9 părți de vorbire care se clasifică în:

Părți de vorbire flexibile (care își modifică forma în vorbire în funcție de gen, număr,
persoană, mod, timp etc): ex. eu cânt, tu cânți, mașină, mașini etc):substantivul, verbul,
adjectivul, pronumele, numeralul.

Părți de vorbire neflexibile (care nu își modifică forma în vorbire: adverbul, conjuncția,
prepoziția și interjecția: ex. Merg la mare./Tu mergi la mare.
!!!Verbul este nucleul comunicării.

Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă acțiunea (a venit), starea( șezi) sau
existența (a se afla, a se găsi, a fi)

Verbul este, ca parte de propoziție, predicat.

Când predicatul se exprimă printr-un verb predicativ,se numește PREDICAT VERBAL.

Clasificarea verbelor:

În funcție de capacitatea lor de a forma sau nu singure predicatul unei propoziții, verbele se
clasifică în:

Verbe predicative-au înțeles de sine stătător și pot forma singure un predicat verbal, când își
modifică forma în funcție de persoană.

Ex. Maria desenează un brad.(Ce face Maria?-desenează=verb predicativ cu f.s. de predicat


verbal)

Eu am un stilou nou. (am-verb predicativ cu f.s de predicat verbal)

Verbele nepredicative:-nu au înțeles de sine stătător și nu pot forma singure predicatul, ci


împreună cu alte cuvinte.

Ex: Eu am dansat.( am-este verbul ”a avea”, dar, în această situație nu are înțelesul de a
deține/ a poseda și nu poate forma singur predicatul propoziției, ci doar împreună cu ”dansat”.El
este un verb ajutător aici-auxiliar-, deci nepredicativ care ne ajută la formarea predicatului
verbal, exprimat prin verb la timpul trecut)

VERBELE AUXILIARE-ajută la formarea unor moduri și timpuri compuse.

Sunt verbe auxiliare: a fi , a avea, a vrea (a voi)


17.12.2020

Schița lecției

Verbul își modifică forma în vorbire, în funcție de mod, timp, persoană și număr.(categoriile
gramaticale ale verbului)

Modul-este forma pe care o ia verbul pentru a indica felul în care vorbitorul consideră
acțiunea.

De ex. Eu colorez . vs. Colorează!

Acțiune sigură Acțiune posibilă

Modurile pot fi:

A. PERSONALE(verbele la aceste moduri își modifică forma în funcție de persoană)

-Indicativul (arată o acțiune sigură, reală): Eleva răspunde./Eu voi schia.

-Imperativul (indică o poruncă, un îndemn, un sfat): Scrie fragmentul!/Ionel, citește lecția!

-Conjunctivul (arată o acțiune posibilă, realizabilă și se recunoaște după marca sa specifică,


conjuncția ”să”):

-Condițional-optativ (arată o acțiune dorită care se poate realize dacă se îndeplinește o condiție)

Aș merge la film dacă aș avea bani.

B. NEPERSONALE:(nu-și modifică forma în funcție de persoană) și nu pot fi predicate

-Infinitivul (forma din dicționar a verbului):a cânta, a dansa, a merge ex. A cânta e frumos.(cine e
frumos?---a cânta= subiect în prop.)

-Participiul(care arată o acțiune suferită de o ființă sau lucruși se recunoaște după terminația ”s”
sau ”t” (să sau tă): ex. ascultat/ascultată/citit/citită

Participiul intră în alcătuirea unor moduri și timpuri personale: ex. Eleva a cântat.(a este auxiliarul
”a avea” și cântat e verbul la participiu, iar împreună formează predicatul verbal al prop).

Uneori, participial are valoarea unui adjectiv , când stă pe lângă un substantiv cu care se acordă.
Eleva ascultată stă în banca întâi.( ce fel de elevă? Care elevă? -ascultată este un adjectiv, cu fs de
parte secundară de prop.)

-Gerunziul-arată o acțiune în desfășurare și se recunoaște după terminația ”ind” și ”înd”: cântând,


citind

-Supinul-arată scopul unei acțiuni/destinația: pentru citit, de scris

Ex. Ochelarii pentru citit sunt pe masă.

Fragmentul de scris a fost lung.

Timpul-prezent: Eu colorez.

-trecut: Eu am colorat.

-viitor: Eu voi colora.

Persoana: I: vorbitorul

a-II-a :ascultătorul

a III-a: cel despre care se vorbește

Numărul:singular: acțiunea este făcută de o persoană

-plural :-acțiunea este făcută de două sau mai multe persoane

Modificarea formei verbului în funcție de aceste categorii se numește CONJUGARE și este specifică
verbului.

În funcție de terminația pe care verbul o are la infinitiv, există patru conjugări în limba română:

Conjugarea I: -a ex. a cânta

Conjugarea a II-a: -ea ex. a plăcea

Cojugarea a III-a: -e ex. a merge

Conjugarea a IV-a: -i și î ex. a urî, a iubi

Dificultăți!!!!

Ea cheltuie/cheltuiește mulți bani.


Elevul se străduie/se străduiește mult.

Copilul se chinuie/se chinuiește să ridice ursulețul de pluș.

Sunt acceptate ambele variante, însă e preferată cea subliniată.

Atenție: În exemplul: Mama bănuiește/bănuie că nu ai fost la școală azi., varianta corectă este
bănuiește.

Pentru evitarea greșelilor, se recomandă folosirea DOOM-ului 2!