Sunteți pe pagina 1din 3

VERBUL

EXERCIŢII

1. Alegeţi enunţurile corecte şi alcătuiţi cu ajutorul lor definiţia verbului:


I. a) Verbul este parte de propoziţie neflexibilă
b) Verbul este parte de vorbire flexibilă
II. a )Verbul se declină
b )Verbul se conjugă
III. a )Verbul arată denumirea unor obiecte
b )Verbul exprimă o acţiune, starea sau existenţa

2. Verbul poate avea funcție: ................................., ....................................., .................................


3. Predicatul nominal este alcătuit din ............................................ şi .................................................
4. Modurile verbului sunt:
a)............................: ................................, .................................,..................................,
…………………….
b)…………………:………………………, …………………..,……………………,
……………………..
5. a) Verbul la modul ……………….. exprimă o poruncă, un îndemn, un sfat sau o rugăminte.
b) Verbul la modul............................exprimă o acţiune posibilă, realizabilă.
c ) Verbul la modul ........................................exprimă o condiţie sau o dorinţă.
d )Verbul la modul.......................... arată o acţiune sigură, reală.
e) Modul.................... este forma la care verbul se găseşte în dicţionar. Ex: …………………………………
f) Modul……………..se termină în –ind sau –ând. Ex: ...................................................................................
g) Modul ......................... are terminaţia –s sau –t. Ex ………………………………………………………….
h) Modul ……………………..este alcătuit din cuvintele de, la, de la, pentru, după + participiul.
Ex …………………………………………….
6. Modul imperativ are forme pentru: a) toate persoanele b)persoana a II-a, sg. c) persoana a II-a, sing. şi pl.
7. Modul conjuctiv şi modul condiţional-optativ au forme pentru timpurile:
a) prezent şi imperfect
b) prezent şi viitor
c) prezent şi perfect
8. Verbele la modurile nepersonale au funcţia sintactică de:
a) predicat verbal
b ) predicat nominal
c ) nu au funcţie de predicat

9. Verbele a merge, a scrie, a crede sunt la conjugarea….., iar verbele a mânca şi a bea sunt la
conjugarea………

10. Citiţi următoarele proverbe şi completaţi spaţiile lipsă:


 Când sunt mulţi puterea.....................
 Cu o floare ...... ..... .............. primăvară.
 Ne .............. spre a muri şi ................. pentru a ne naşte.
 Dacă fugi după doi iepuri ....................... niciunul.
 Pofta vine .................
 Aşchia ..... ............ departe de trunchi.
11. Completaţi propoziţiile cu nume predicative potrivite.
 Animalele din pădure sunt ................
 Acum câţiva ani el a devenit ..................., iar acum este ......................
 Acum vremea este....................., dar în curând se va schimba.
 Zilele devin .................când vine iarna.
1
12. Alcătuiţi o propoziţie în care verbul a fi să fie predicat verbal şi o propozitie unde acesta să fie verb copulativ.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

13. Subliniaţi verbele la modul imperativ, spuneţi ce exprimă şi ce formă au (care este aspectul verbulu):
,,-Dănuţ, nu sorbi supa! Monica, arată-i, te rog cum se mănâncă supa.” ( I.Teodoreanu, La Medeleni)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
14.Completaţi tabelul după modelul dat:
VERB LA MOD INFINITIV Pers. a II-a, sing., mod conjuctiv Enunţ
a şti să ştii Trebuie să ştii lecţia.
a fi
a ţine
a veni
a deveni

15. Precizaţi modul şi timpul verbelor subliniate în următoarele enunţuri:


a) Pleacă repede !
b) Trebuie să plecăm mai devreme.
c) Să fi lucrat cu atenţie, n-ar fi greşit!
d) Elevul ar răspunde, dacă ar cunoaşte textul.
e )Scriind i-a venit o idée.
f) Mărul sădit a rodit anul acesta.
g) –Ce aveţi de pregătit la matematică?

16. Subliniati forma corectă:


 ai tăcea/ ai tace aş cădea/ aş cade mi-ar plăcea/ mi-ar place
 Ne citind/ necitind nu a ştiut să răspundă la întrebări.
 Să fi/fii acolo la ora nouă!
 Ne roagă să creem/creăm un costum nou.
 Ar ştii/şti să ajungă la gară, dacă ar venii/ veni pe jos.
 Scrind/ scriind fără întrerupere a terminat la timp.

17. Indicaţi funcţia sintactică şi modurile verbelor


 A ierta e greu.
 A privit fără a clipi.
 Merge zburdând.
 Iarba este de cosit.
 Ne-a dat de citit.
 A dus vitele la păscut.
 Baiatul este tuns.
 Lemnul ars este cenuşă.

18. Analizaţi sintactic şi morfologic verbele din următorul text :


Peste zăpadă sania zboară. În casă, mama face cozonaci. Aşteptăm nerăbdători înserarea. Ea este clipa
curată în care glasurile gingaşe ale copiilor aduc urări de mult belşug. Le vom face daruri colindătorilor,
multumindu-le.

2
3

S-ar putea să vă placă și