Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

FIȘĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ


1. Trece verbele din paranteze la modul indicativ, timpul indicat:
Ionel..........................(a afla-perfect-compus) ce.................................(a spune-perfect-
compus) prietenul său și......................................(a hotărî- perfect-compus) să discute
cu el. Acesta................................(a crede-imperfect) că..............................(a putea-
prezent) să-l înțeleagă dar s-...........................(a înșela-perfect-compus).

2. Corectați greșelile:
Eu crez o poiezie
Să fi politicos!
Fi atent!
Nu fii obraznic!
Dacă ți la cei din jur, trebuie să ști cum ar fi bine să te comp

VERBUL. MODUL INDICATIV.


EXERCIȚII

1. Găsiţi verbe care să aibă înţeles asemănător cu verbele:


a vorbi ....................................
a privi ....................................
a pricepe ...............................
a afla ....................................
a alcătui ...............................

2. Analizați verbele din următoarele propoziții precizând modul, timpul, persoana, numărul, funcția
sintactică.

a. Vreau să plec la munte.


b. Vei cumpăra un ghiozdan nou.
c. Fusese în străinătate mulţi ani, dar a hotărât să vină acasă.

Verbul Modul Timpul Persoana Numărul Funcţia sintactică


vreau
vei
cumpăra
fusese

a hotărât

5.Construiți enunțuri cu ortogramele ia/i-a, nea/ ne-a,s-a/sa,s-ar/sar,la/l-a,sau/s-au,iar/i-ar,deal/de-al


…………………………………………………………………