Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ

1. Trece verbele din paranteze la modul indicativ, timpul indicat:


Ionel..........................(a afla-perfect-compus) ce.................................(a spune-perfect-
compus) prietenul său și......................................(a hotărî- perfect-compus) să discute
cu el. Acesta................................(a crede-imperfect) că..............................(a putea-
prezent) să-l înțeleagă dar s-...........................(a înșela-perfect-compus).

2. Corectați greșelile:
Eu crez o poiezie
Să fi politicos!
Fi atent!
Nu fii obraznic!
Dacă ți la cei din jur, trebuie să ști cum ar fi bine să te comporți.
ANEXA 4
VERBUL. MODUL INDICATIV.
EXERCIȚII

1. Schimbaţi forma următoarelor verbe, astfel încât să exprime acţiuni făcute


înaintea momentului vorbirii:
priveşte ...................................
ascultă ..................................
văd .................................
va călători ...............................
vor primi ................................
bate .................................

2. Găsiţi verbe care să aibă înţeles asemănător cu verbele:


a vorbi ....................................
a privi ....................................
a pricepe ...............................
a afla ....................................
a alcătui ...............................

3. Analizați verbele din următoarele propoziții precizând modul, timpul, persoana, numărul, funcția
sintactică.

a. Vreau să plec la munte.


b. Vei cumpăra un ghiozdan nou.
c. Fusese în străinătate mulţi ani, dar a hotărât să vină acasă.

Verbul Modul Timpul Persoana Numărul Funcţia sintactică


vreau
vei
cumpăra
fusese

a hotărât

4. Treceţi verbul a face la modul indicativ, timpurile imperfect şi viitor anterior.


Modul indicativ, timpul imperfect Modul indicativ, timpul viitor anterior

5.Construiți un enunț cu ortogramele ia/i-a, nea/ ne-a.


………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………