Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA CU CLASELE I- VIII


PROFESOR: MIHAELA CRISTINA
CLASA: a V-a A
DATA: 23.03.2011
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
ELEMENTUL DE CONŢINUT: VORBIREA DIRECTĂ. VORBIREA INDIRECTĂ
TIPUL LECŢIEI: DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINŢE

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii sensului
global al acestuia
2.1 înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral
4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan

COMPETENŢE DERIVATE:

A. Cognitive
C.C1: transcrierea verbelor care introduc replicile personajelor;
C.C.2: menționarea poziției verbelor care introduc replicile personajelor și a semnelor de
punctuație care le urmează sau precedă;
C.C.3: transformarea textului dialogat în text narativ;
C.C.4: precizarea transformărilor survenite în trecerea textului dialogat în text narativ.

B. Afective
C.A.1: participarea afectivă la lecţie;
C.A.2: acceptarea solicitărilor profesorului şi mobilizarea pentru realizarea lor;
C.A.3: respingerea atitudinii negative a unor elevi faţă de învăţare;

C. Psihomotorii
C.P.1: dirijarea efortului oculo-motor către centrul de interes vizat de profesor;
C.P.2: reprimarea tendinţelor de a practica mişcări inutile în timpul orei.
RESURSE METODOLOGICE:
1. metode şi procedee: conversaţia, conversţia euristică, învăţare prin descoperire, lectura,
exerciţiul,
2. forme de organizare: activitate frontală dirijată, individuală, pe grupe
3. mijloace didactice: Limba și literatura română, Alexandru Crișan, Sofia Dobra,
Florentina Sâmihăian, Humanitas, fişe de lucru, cretă, tabla.
SCENARIUL DIDACTIC
ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVILOR MODALITĂŢI
PROFESORULUI DE ÎNVĂŢARE
1.Moment organizatoric – Salută pe profesor.
Salut elevii, fac prezenţa,
verific starea de spirit.

2. Captarea atenției Câțiva elevi pun în scenă textul dramatizare


Vizită…, de I. L. Caragiale.

3. Verificarea cunoștințelor
din lecția anterioară și a Conversația
temei. didactică
Ce este schița? Elevii răspund la întrebările Conversația
Care este subiectul schiței profesorului. euristică
studiate? Apoi verifică tema.
Indicați câteva trăsături ale
lui Ionel.

4. Introducerea conţinutului – Conversaţia,


Anunţ titlul lecţiei,
competențele derivate și Elevii notează titlul în caiete.
notez titlul pe tablă.
Lectura,
Pentru predare voi folosi Învăţare prin
fragmentele din manual, pag. Elevii urmăresc pe text. decoperire,
169. Numesc doi elevi care să
citească cele două texte. Conversația
euristică
Le solicit elevilor să compare Elevii răspund la întrebările
cele două texte și să precizeze profesorului:
ce semene de punctuație au Au dispărut semnele exclamării,
dispărut în vorbirea indirectă, punctele de suspensie. Verbele și
să indice persoana verbelor și pronumele sunt la persoana a III-a.
a pronumelor din cel de al Verbele care introduc replicile
doilea text. personajelor: adaogă, strigă.
Mai dispar substantivele în cazul
vocativ.
Elevii notează în caiete definiția
pentru voebirea directă și vorbirea
indirectă.

5. Aplicaţii – Profesorul Se lucrează pe echipe de câte doi Exerciţiul,


împarte elevilor câte o fişă de elevi, transformând textul dialogat în
lucru. text narativ. activitate pe
Prezintă apoi textul narativ, verificând grupe,
și corectând. frontal

La următorul text, elevii vor lucre individual


individual.
frontal

5. Feed-back - Ce Elevii răspund. frontal


transformări apar în vorbirea
indirectă?

6. Temă –Exersați
pag.170, jos
VORBIREA DIRECTĂ. VORBIREA INDIRECTĂ

Treceți următoarele texte dialogate în vorbire indirectă:

1. "Mă dusesem acasă la învățător (...) și i-am pus în palmămica monedă galbenă.
̶̶ Ce să-ți iau eu, zice, cu cinci lei? O Citire costă vreo douăzeci și cinci de lei.
̶̶ Dom′le învățător, îi spusei eu atunci (...) luați-mi un maculator să am măcar pe ce
scrie, că de învățat pot să mai împrumut, dar de scrisnu pot să scriu în caietele
colegilor.
̶̶ Așa e, zice, când o să mă duc pr la Roșiori, o să-ți cumpăr un maculator. Da′ tac-tu
de ce nu-ți dă bani de cărți, că nu e om sărac?
̶ Mă mir că mă lasă să vin și așa, darămite să-mi mai cumpere cărți! "
(Viața ca o pradă, Marin Preda)

2. " După un ceas se ivește primarul cu căciula în mână la poarta boierului.


-Dar ce-a făcut blestematul ăla de Ion, cocoane?
-Nu-i treaba ta, primarule; ia vezi să am mâne oameni la muncă, și nu uita de datoria
aia, știi, c-apoi...
-Bine, cocoane, sărut mâna."
(Arendașul român, de I. L. Caragiale)

3. "Harap-Alb [...] îi zice:


-Dragul meu căluț, la grea belea m-a vârât iar Spânul!... De-oi mai scăpa și din asta
cu viață, apoi tot mai am zile de trăit. Dar nu știu, zău, la cât mi-o sta norocul!
-Nu-i nimica, stăpâne, zise calul. Capul de-ar fi sănătos, că belelele curg gârlă. Poate
ai primit poruncă să jefuiești piatra morii și să duci pielea la împărăție... "
(Harap-Alb, de Ion Creangă)