Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 3

ȘOTRONUL GRAMATICAL

Se dau cuvintele:

1. notă 5. voi lua


2. din 6. teza
3. mare 7. la
4. semestrul 8. al doilea

Se cere : a) scrie numele părții de vorbire corespunzătoare fiecărui cuvânt dat, în spațiul marcat din șotron ;
b) grupează într-un enunț toate cuvintele date ;

7.

6.

4. 5.

3.

2.

1.
Anexa 3

Ghici ce parte de vorbire e ?

 Este simplu sau comun,


Defectiv sau colectiv,
Este lucru sau ființă,
Se studiază după voință.

 Este abstract ca un număr,


Este înlocuitor de nume,
Are persoană
Și trebuie-nvățat la școală.

 E cu soț sau fără soț,


Numerotează sau ordonează,
Se substantivizează sau adjectivizează.

 E verde, alb sau pur,


Duios, înalt sau scund,

E amic cu substantivul.

L-ați ghicit ? E…