Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA Nr.

1 A
la Ghidul solicitantului

CERERE DE FINANTARE – DOMENIUL ACTIVITATI


SOCIAL/CULTURALE

Nr. ............ din .........................

A. Date privind solicitantul.....................................


1. Denumirea ASOCIAŢIA RAZA SOARELUI-SUNLIGHT
2. Adresa, Loc. Dunavăţu de Jos/ jud Tulcea
3. Cont nr.
4. Cod fiscal
5. Alte date de identificare:
Telefon Fax ....................................
E-mail Web
6. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele,funcţia
în cadrul structurii sportive, telefon)
6.1. Coordonator
6.2. Responsabil financiar
6.3. Responsabil cu probleme tehnice ............................
6.4. Alţi membri, după caz,

B. Date privind proiectul


1. Denumirea proiectului CONEXIUNI PRIETENOASE
2. Scopul: Creşterea gradului de educaţie și cultură cu ajutorul unor metode non-
formale care vizează utilizarea corectă a dispozitivelor electronice în vederea
stimulării coeziunii sociale pentru 350 de elevi din 2 școli gimnaziale din județul
Tulcea.

3. Obiective specifice:
O1- Conștientizarea pericolele fizice și sociale care decurg din utilizarea
excesivă a dispozitivelor electronice de către elevi, în cadrul a 2 activități de
informare în 2 școli din Delta Dunării pentru 40 cadre didactice și 40 părinți.
O2- Identificarea avantajelor și dezavantajelor utilizării dispozitivelor
electronice, în cadrul a 8 dezbateri ”Pro sau Contra” organizate în 8 clase
gimnaziu din fiecare școală și a 2 ateliere ”Alege finalul poveștii” cu câte 4 clase
din ciclul primar.

O3- Derularea de 10 activități recreative nonformale în timpul pauzelor școlare


ca activități de coeziune socială de către clasele participante la dezbaterile
pro/contra pentru toți cei 350 școlari prin jocuri colective în aer liber.
„Lumea virtuală" devine un spaţiu tot mai accesibil tuturor, graţie device-urilor
variate, la preţuri mici, iar situaţia favorizează apariţia dependenţei de internet,
care ar putea fi introdusă pe lista bolilor psihice. Internetul a devenit parte
integrantă a vieţii copiilor şi tinerilor. În România, 70% dintre copii folosesc
internetul zilnic. Timpul crescut pe care îl petrec online dă în mod firesc naştere la
întrebări legate de gradul de control pe care ei îl exercită asupra utilizării
internetului.

4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului CONEXIUNI PRIETENOASE

A1. Managementul proiectului;


- loc desfașurare: Centrul Multifunctional Sunlight - Dunavatu de Jos.
- Durata: pe toată perioada proiectului.
- Se vor organiza :
a. Incheieri de parteneriate, contracte de voluntariat, fișe ale postului, programe de
actvități, coordonare voluntari, articole presă, eveniment deschidere.
b. Evidența contabilă a proiectului.
c. Dinamica activităților prevazute in calendar, evaluarea acestora- chestionare,
raportarea intermediară și finală.
- În cadrul activităţii de management al proiectului se realizează monitorizarea internă şi
controlul intern al proiectului, coordonarea şi administrarea acestuia. Monitorizarea
proiectului se face prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei
proiectului – rapoartele, minute de sedinta; Controlul costurilor și incadrării în duratele
planificate se va face pe baza datelor obtinute din monitorizarea, cu scopul de a diminua
diferentele și abaterile identificate; Managementul implementării proiectului asimileaza în
totalitate informaţia din documentaţia proiectului si coordoneaza intreaga activitate in
conformitate cu prevederile legislative si cu instrucţiunile, normele, notificările emise de
catre finantator. Menționăm ca pentru desfasurarea managementul proiectului se vor
folosi: materialele consumabile, Onorarii/premiere, tiparituri, publicitate, 1 Laptop
HP 15.6", Full HD, 8GB, 256GB SSD, DVD-RW, luat la achiziții echipamente, transport.

A1.1. Instruirea echipei de proiect;

A1.2. Achiziţii, lucrări, servicii, echipamente necesare derulării proiectului

A2. Informarea și publicitatea proiectului.

A3. Selectarea grupului țintă și instruirea în cadrul a 2 activități de informare a


pericolelor fizice și sociale care decurg din utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice..
- Loc desfasurare= Murighiol, Nufăru și Centrul Sunlight – Dunavățu de Jos,
- Durata = luna septembrie și octombrie;
- Grup țintă : 350 de elevi și 40 de cadre didactice din Școlile Gimnaziale din Murighiol și
Nufăru și 40 părinți.
- Se vor organiza 2 sesiuni de comunicare și promovare a proiectului, dar și de
instruire/informare a participanților cu privire la a pericolelor fizice și sociale care decurg
din utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice de către elevi .
- Identificarea grupului țintă se va face de către As Raza Soarelui-Sunlight in colaborare cu
partenerii de proiect – Scoala Gimnaziala Murighiol și Școala Gimnazială Nufăru,
ținând cont de obiectivele si activitățile proiectului.
- As. Raza Soarelui-Sunlight, abordează o politică a nediscriminării, pe care o
implementează pe toată perioada proiectului, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a
egalității de șansă. Atât în indentificarea grupului țintă cât și in derularea activităților nu
se va realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferintă, indiferent de rasă,
religie, etnie, sex sau vârstă. Selectarea grupului țintă se va desfășura cu respectarea
prevederilor legislației în vigoare cu privire la: egalitate de șanse și nediscriminare, și
luarea în considerare a tuturor politicilor și practicilor prin care să nu se realizeze nicio
deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată
implică grupuri vulnerabile în planificarea și împlementarea activităților.
- Cadrele didactice, elevii reprezentanți din fiecare clasă și părinți vor fi instruiți în cadrul a
2 activități de informare, câte una în fiecare școală, în care vor fi prezentate finanțatorul,
organizatorul, scopul și obiectivele proiectului, dar și activitățile care vor fi desfășurate
împreună cu elevii în cele două școli gimnaziale tulcene. În cadrul acestor activități de
informare se dorește conștientizarea de către elevi, părinți și cadre didactice a pericolelor
fizice și sociale care decurg din utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice pentru
jocuri și rețele sociale, Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale
informaţiei şi comunicării nu este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere
cu aceste dispozitive, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un nou spectru de
performanţe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în cultură şi civilizaţie. Un
rol important îl va avea psihologul echipei și managerul de proiect care vor prezenta o
serie de informații despre aceste pericole. De asemenea, vor fi distribuite participanților
flyere și pliante cu informații utile despre utilizarea corectă a dispozitivelor electronice de
către elevii din școlile gimnaziale. Pe baza rezultatelor studiilor efectuate la nivelul
Comisiei Europene au fost stabilite câteva competenţe cheie: Competenţe de comunicare,
Competenţe fundamentale în matematică, ştiinţe şi tehnologii, Competenţe de utilizarea
IT pentru cunoaştere şi rezolvare de probleme, Competenţe pentru participare activă şi
responsabilă la viaţa socială, Competenţe pentru managementul vieţii personale şi al
evoluţiei în carieră, Competenţe antreprenoriale, Competenţe de expresie culturală.Deci
utilizarea utilizarea IT trebuie directionat pentru cunoaştere şi rezolvare de probleme.
- Copii și tinerii care petrec prea mult timp pe internet sunt de două ori și jumatate mai
predispuși să sufere de depresie decât cei care folosesc internetul moderat, indică un
studiu realizat. Folosirea excesivă a internetului  se manifestă la copii și tineri prin stare
de agitație, atunci când nu se află în preajma unui computer, și lipsa interesului pentru
interacțiunile sociale. Potrivit psihologului, poate fi vorba despre dependență de
Internet atunci când:
 Copilul este preocupat de Internet, la modul in care se gandeste excesiv la
activitatea anterioara online sau anticipeaza, gandindu-se foarte mult la
urmatoarea sesiune online;
 Copilul simte nevoia de a folosi Internetul din ce in ce mai mult, avand nevoie de
mai mult timp pentru a atinge satisfactia; S-au facut deja eforturi de a stopa
navigarea in exces, dar fara efecte;
 Copilul devine nelinistit, trist, abatut, iritat, agresiv sau chiar depresiv atunci cand
se incearca limitarea sau interzicerea accesului la Internet;
 Copilul sta online mult mai mult decat a fost initial planificat;
Ii sunt periclitate sau exista riscul de a pierde relatii sociale, educationale sau
oportunitati din cauza ca e tot timpul conectat;
 Minte membrii familiei si prietenii pentru a ascunde ca sta non-stop online;
 Copilul utilizeaza Internetul ca o modalitate de a scapa de probleme sau pentru
alinarea unor stari emotionale negative (sentimente de neajutorare,
vinovatie, anxietate, depresie).

A4. Organizarea a 10 activități unde se vor folosi metode non-formale de creștere a


gradului de educație și cultură pentru identificarea avantajelor și dezavantajelor
utilizării dispozitivelor electronice și activități de coeziune social în pauzele școlare
A4:1 Un număr de 8 dezbateri ”Pro sau Contra” organizate pentru 8 clase de
gimnaziu pentru exersarea limbajului cuvintelor.
Echipa de proiect, împreună cu partenerii proiectului, au ales activitățile tip dezbatere
”Pro sau Contra„ deoarece prin activitățile de dezbatere se urmărește deprinderea argumentării,
care este vitală pentru a hotărî în multele situații în care sunt diferențe de opinii, întrebări sau
incertitudini. Copiii vor fi încurajați să verbalizeze aspecte positive, argumentarea pe marginea
utilizării corecte a dispozitivelor electronice presupunând formularea unor raționamente clare,
coerente și structurate cu privire la acestea, la care se adaugă capacitatea de a face documentare
riguroasă premergătoare dezbaterii, de a identifica surse credibile de informații și de a construi
discursuri publice de impact, de a-ți ascuți umorul și fair play-ul.
O dezbatere de acest tip, în general presupune o temă de discuţie ( în acest caz tema fiind
”Avantajele și dezavantajele utilizării dispozitivelor electronice la elevii de școală
gimnazială”), două echipe, pro şi contra şi un arbitru care decide care parte a fost mai
convingătoare.  Astfel, se vor constitui câte două echipe care, deși bine intenționate, sunt în
dezacord față de tema în discuție. Prin urmare, ele trebuie să aducă argumente prin care să-și
demonstreze punctul de vedere cu privire la utilizarea corectă a dispozitivelor electronice de
către elevi. Vor fi puse în discuție 10 afirmații, iar fiecare echipă își va desemna participantul
care, într-un timp dinainte alocat, trebuie să argumenteze de ce este pro sau contra acelei
afirmații. Abordarea de tip pro/contra dezvoltă participanților capacitatea de analiză a
problemelor controversate și ajută la obținerea unor imagini nedistorsionate de prejudecăți cu
privire la avantajele, dezavantajele, dar și cu privire la pericolele fizice și sociale la care se expun
prin utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice. În acest context, participanții vor fi
determinați să emită judecăți asupra temei alese (avantajele și dezavantajele utilizării
dispozitivelor electronice) folosind criterii obiective și, totodată, să apere o poziție folosind
argumente susținute de dovezi, nu doar de opinii.
În acest context, ceea ce este important de subliniat este că tema dezbaterii reprezintă în primul
rând un pretext pentru exersarea abilităților de comunicare în spațiul public, de gândire critică și
de argumentare logică, și nu o încercare de a stabili valoarea de adevăr a uneia din cele doua
poziții expuse. Intenția cu care se realizează aceste dezbateri este aceea de a atrage atenția asupra
pericolelor fizice și sociale care decurg din utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice și
conștientizarea, prin creșterea gradului de educație și cultură, a avantajelor și dezavantajelor
folosirii acestor dispositive de către elevii din școlile gimnaziale. Un rol important în această
activitate îl vor avea managerul de proiect, lucrătorul în arte combinate și profesorii din echipa
de proiect.

A4.2 Un număr de 2 ateliere ”Alege finalul poveștii” cu câte 4 clase din ciclul
primar din fiecare școală
Echipa de proiect împreună cu partenerii proiectului au ales metoda Storytelling sau Arta
povestirii pentru atelierele cu elevii ciclului primar deoarece această metodă are ca punct central
povestea, un traseu narativ în care personajul central urmează un șir de etape prestabilite.
Povestea nu poate să existe însă, fără povestitor si public. Dialogul dintre aceste trei elemente
face ca această metodă să poată fi folosită atât în scop formativ/educațional cât și terapeutic
pentru conștientizarea elevilor din ciclul primar cu privire la avantajele și dezavantajele utilizării
dispozitivelor electronice, cât și cu privire la impactul pe care folosirea lor îl au în dezvoltarea
socială a individului. Prin intermediul poveștii, echipa de proiect urmărește să implice emoțiile,
valorile, experiențele individuale și de grup ale micilor școlari care au venit deja în contact cu
dispozitivele electronice, să identifice împreună cu ei problemele și, cu siguranță, multiplele
soluții pentru utilizarea corectă a acestor dispozitive prin creșterea gradului de educație și
cultură. Povestea care va fi aleasă pentru aceste ateliere va urmări ca fiecare persoană prezentă să
fie implicată în proces, să parcurgă, la fel ca si eroul însuși, un traseu inițiatic, unul de invățare.
   Povestea va fi însoțită sau spusă cu ajutorul unor marionete achiziționate de Asociația
Raza Soarelui – Sunlight printr-un alt proiect finanțat de Consiliul Județean Tulcea.
Cu toții ascultam povești în copilărie. Povestea construiește un mediu în care ascultătorii
se simt în siguranță, pot reflecta asupra experiențelor proprii și iniția dialog cu ei înșiși sau cu
ceilalți, fără ca acest lucru să presupună de la început ieșirea din zona de comfort. Totul se
întâmplă treptat, implicarea depinde de deschiderea fiecărui participant. Metoda poate facilita
accesul ascultătorilor înr-un spațiu necunoscut fie el fizic sau psihic. Traseul inițiatic al eroului
va avea rolul de a introduce ascultătorii în contextul urmărit prin proiect – stimulatrea coeziunii
sociale prin creșterea gradului de educație și cultură cu ajutorul unor metode non-formale care
vizează utilizarea corectă a dispozitivelor electronice. Micii ascultători vor fi încurajați prin
intermediul poveștii să se implice într-un proces transformativ și empatic prin faptul că lor le va
rămâne să aleagă finalul acesteia. Fiecare va avea ocazia să redacteze acest final în scris sau să îl
deseneze.
Motive pentru a alege să utilizăm povestea în lucrul cu elevii din ciclul primar sunt nenumărate.
Cei implicați în proces își dezvoltă  abilități de ascultare activă și capacitatea de concentrare,
puterea de observație, capacitatea de acceptare și receptivitatea la situații noi și, în același timp,
reflectarea asupra propriilor experiențe cu privire la utilizarea dispozitivelor electronice și
rezolvarea de probleme pe care povestea în sine le va ridica cu privire la gradul scăzut de
socializare cauzat de utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice. Un rol important în această
activitate îl vor avea managerul de proiect, lucrătorul în arte combinate și profesorii din echipa
de proiect.

A4:3 Activități interactive în pauzele școlare pentru creșterea coeziunii sociale între
elevi
În urma activităților de la A4.1 și A4.2, elevii celor două școli vor fi încurajați să găsească
alternative de petrecere a timpului liber din pauzele școlare prin care să crească gradul de
coeziune socială făcându-și prieteni noi sau întărind prieteniile deja existente cu ajutorul unor
activități interactive dirijate (jocuri colective în aer liber). În timpul pauzelor, participanții vor
acumula și cunoștințe prin descoperire, dezvoltând în rândul copiilor o preocupare fața de
puterea cuvintelor și se vor familiariza cu jocurile dirijate de echipa de proiect. In cadrul
activității, copiii vor fi cooptați într-un proces de construire și elaborare a unui comportament
care să le permită afirmarea eului prin descoperirea competențelor de utilizare a limbajului
favorabil coeziunii sociale. Astfel, elevii din ciclul gimnazial vor fi încurajați să inițieze și să
desfășoare în curtea școlii, sub supravegherea cadrelor didactice și a echipei de proiect, diverse
jocuri cu durată scurtă în care să îi antreneze participativ și pe elevii din ciclul primar. Jocurile
vor fi organizate sub formă de stații unde se vor folosi ca materiale ajutătoare parașuta de joacă
CURCUBEU GONGE 7m multicolor, parașute de joacă CURCUBEU GONGE 3.5m multicolor , mingi de
diferite tipuri sau forme, cretă colorată etc. Jocul care va avea cel mai mare succes de public va fi
premiat simbolic la sfârșitul pauzelor prin aplauze. Deoarece programul școlar al ciclului
gimnazial nu coincide cu cel primar, jocurile pentru ciclul primar vor fi organizate doar în pauza
mare a ciclului primar, cu participarea unui număr de elevi reprezentanți din ciclul gimnazial
(clasele a 5-a și a 6-a), iar în ciclul gimnazial elevii claselor a 7-a și a 8-a vor organiza jocuri în
pauza mare pentru clasele a 5-a și a 6-a. Un rol important în această activitate îl vor avea
managerul de proiect, lucrătorul în arte combinate și profesorii din echipa de proiect.
Pentru activitățile A4.1, A4.2 și A4.3 se vor folosi materiale cumparate la capitolul consumabile,
Echipamente (1 Parasuta de joaca CURCUBEU GONGE 7m multicolor, 2 parașute de joaca CURCUBEU
GONGE 3.5m multicolor) si premii achizitionate in proiect la Onorarii/premiere, Specialistii
platiti la Onorarii, transport, materialele de la Tiparituri si Publicitate (15 USB stick x 25
lei, personalizate cu titlul proiectului și numele finanțatorului.) .
La aceste activitati se vor face fotografii si filmulete, care apoi se vor prelucra si pune pe
site-ul Asociatiei Raza Soarelui-Sunlight.

5. Perioada de derulare/acţiune/activitate. 1 septembrie -30 noiembrie 2019

6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate PROIECT CONEXIUNI PRIETENOASE


Nr. Acţiune/activitate Locul de desfăşurare
crt
A1 Managementul proiectului Tulcea și Centrul Sunlight-
Dunavatu de Jos
A1.1 Instruirea echipei de proiect; Centrul Sunlight- Dunavatu
de Jos
A1.2 Achiziţii, lucrări, servicii, echipamente necesare Tulcea și Centrul Sunlight-
derulării proiectului Dunavatu de Jos
A2. Informarea și publicitatea proiectului. Tulcea, Murighiol, Nufăru și
Dunavățu de Jos, Sarinasuf,
Malcoci;
A3. A3. Selectarea grupului țintă și instruirea lui în Centrul Sunlight – Dunavățu
cadrul a 2 activități de conștientizare a pericolelor de Jos, Scoala Gimnaziala
fizice și sociale care decurg din utilizarea excesivă Murighiol, Școala
a dispozitivelor electronice.. Gimnazială Vasile Alecsandri
Nufăru
A4. Organizarea a 10 activități unde se vor folosi Școlile din Murighiol, Nufăru
metode non-formale de creștere a gradului de și Dunavățu de Jos,
educație și cultură pentru identificarea Sarinasuf, Malcoci;
avantajelor și dezavantajelor utilizării
dispozitivelor electronice și activități de coeziune
social în pauzele școlare.
A4.1 Un număr de 8 dezbateri ”Pro sau Contra” Scoala Gimnaziala
organizate pentru câte 4 clase de gimnaziu din Murighiol, Școala
fiecare școală Gimnazială Vasile Alecsandri
Nufăru
A4.2 Un număr de 2 ateliere ”Alege finalul poveștii” cu Scolile din Dunavățu de Jos,
câte 4 clase din ciclul primar din fiecare școală Sarinasuf, Murighiol, Nufăru
și Malcoci.
A4.3 Activități interactive în pauzele școlare pentru Centrul Sunlight- Dunavatu
creșterea coeziunii sociale între elevi de Jos; Scolile din Dunavățu
de Jos, Sarinasuf, Murighiol,
Nufăru și Malcoci.
A5 Organizarea unei Sesiuni de diseminare a Școala Gimnaziala
rezultatelor proiectului cu ajutorul părinților în Murighiol, Școala
cele două școli gimnaziale tulcene Gimnazială Vasile Alecsandri
Nufăru

7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate


Nr. Acţiune/activitate Participanți
crt
A1 Managementul proiectului Echipa de proiect=5
A1.1 Instruirea echipei de proiect; Echipa de proiect=5

A1.2 Achiziţii, lucrări, servicii, echipamente necesare Coordonator proiect =1


derulării proiectului Reprezentant legal al
Asociatiei=1
A2. Informarea și publicitatea proiectului. Echipa de proiect=5
Profesori Voluntari= 40
A3. A3. Selectarea grupului țintă și instruirea lui în Echipa de proiect=5
cadrul a 2 activități de conștientizare a pericolelor Profesori Voluntari= 40
fizice și sociale care decurg din utilizarea excesivă Beneficiari elevi =350
a dispozitivelor electronice..

A4. Organizarea a 10 activități unde se vor folosi Echipa de proiect=5


metode non-formale de creștere a gradului de Profesori Voluntari= 40
educație și cultură pentru identificarea Beneficiari elevi =350
avantajelor și dezavantajelor utilizării
dispozitivelor electronice și activități de coeziune
social în pauzele școlare.
A4.1 Un număr de 8 dezbateri ”Pro sau Contra” Echipa de proiect=5
organizate pentru câte 4 clase de gimnaziu din Profesori Voluntari= 40
fiecare școală Beneficiari elevi =350
A4.2 Un număr de 2 ateliere ”Alege finalul poveștii” cu Echipa de proiect=5
câte 4 clase din ciclul primar din fiecare școală Profesori Voluntari= 40
Beneficiari elevi =350
A4.3 Activități interactive în pauzele școlare pentru Echipa de proiect=5
creșterea coeziunii sociale între elevi Profesori Voluntari= 40
Beneficiari elevi =350
A5 Organizarea unei Sesiuni de diseminare a Echipa de proiect=5
rezultatelor proiectului cu ajutorul părinților în Profesori Voluntari= 40
cele două școli gimnaziale tulcene Beneficiari elevi =350

8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii


de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului prezentat în ANEXA
2 B la contractul cadru

C. Resurse umane şi financiare ale solicitantului, angrenate în


realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului

D) DATE NECESARE ÎN PROCESUL DE EVALUARE


E) I.Scurta descriere a proiectului – Justificarea proiectului max. 20 randuri
În România ultimilor ani, deci și în comunitatea județului Tulcea, a devenit tot mai evident
că generațiile școlare din clasele gimnaziale sunt tot mai afectate de tehnologia care le
invadează viețile din ce în ce mai mult prin intermediul dispozitivelor electronice. În
același timp este de remarcat o lipsă acută de educație și cultură în rândul părinților,
elevilor și cadrelor didactice cu privire la modul corect în care trebuie să ne lăsăm expuși
la acest tip de tehnologie. În societatea modernă, copiii și adolescenții sunt tot mai
dependenți de dispozitivele electronice și cresc online alături de tablete, console de jocuri
și telefoane de ultimă generație.
Proiectul ”Conexiuni sănătoase”își propune să stimuleze conexiunea socială în rândul a
350 de elevi din 2 școli gimnaziale din județul Tulcea ajutând elevii, părinții acestora și 40
de cadre didactice care lucrează cu aceștia să conștientizele pericolele atât fizice, cât și
sociale care decurg din utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice de către minori. De
asemenea, proiectul își propune să îi ajute pe elevi să identifice avantajele și dezavantajele
folosirii acestor dispozitive și să îi determine pe elevi să inițieze și să desfășoare 10
activități recreative nonformale în timpul pauzelor școlare ca activități de coeziune
socială, interactive care să-i aducă mai aproape unii de alții pentru a dezvolta astfel
conexiuni sociale interumane ca alternativă sănătoasă la socializarea virtuală prin
intermediul dispozitivelor electronice. Rezultatele proiectului ”Conexiuni sănătoase” vor
fi publicate pe site-ul Asociației Raza Soarelui – Sunlight, da și materialele utilizate la
activitățile de informare și instruire,rezultatele chestionarelor, dar și alte informații legate
de progresul proiectului.

II. Amploarea proiectului:


-caracter local;
-caracter judetean sau zonal;
-caracter national;
- caracter international;
Bifati amploarea proiectului propus

III. -data începerii implementării 01.09.2019;


- data finalizării implementării 30.11.2019;

IV. Costurile estimate ale proiectului


a) suma totala a proiectului;
b) suma solicitata de la Consiliul Judetean Tulcea- suma fixa si procent;
c) cofinantare proprie, suma fixa si procent;
d) numarul de parteneri, si / sau alti sponsori.

V. Experienta manageriala a Solicitantului

VI. Enumerati numarul partenerilor in implementarea proiectului propus si/


sau numarul de sponsori
1. Școala Gimnazială Murighiol - parteneriat anexat.
2. Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Nufăru- parteneriat anexat.
Solicitantul va anexa contracte de sponsorizare, acorduri de perteneriat sau scrisori
de intentie privind sponsorizarea evenimentului/proiectului propus la finantare

Data Semnatura
Reprezentantului legal al asociatiei