Sunteți pe pagina 1din 10

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ

CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287


Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

PROIECT NAȚIONAL ASOCIAȚIE CCDR 2021


REZILIENȚA VERSUS EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ
-SIMPOZION NAȚIONAL/WEBINAR DE FORMARE/LECTORAT TEMATIC-
Online 29.05.2021 Buzău
Nr. 119/30.04.2021

*COORDONATORI/ORGANIZATORI PROIECT CCDR:


Președinte,
prof. dr. Constantin Malancă Veronica
Vicepreședinte,
prof. Militaru Alexandru Lucian

*PARTENERI:
PARTENERI: CJRAE Buzău, CSEI Buzău, Institutul de Cercetări, Politici și Evaluare în
Educație Asociația Profesorilor și Dascălilor de Pretutindeni București, BCC Buzău,
Asociația Diferiți dar Egali Buzău, Cabinete individuale de psihologie din județ;
*ARGUMENT:

Ziua de 27 mai este și va rămâne ziua în care profesia de psiholog a renăscut. În acea zi
Parlamentul României a adoptat Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog
care are drept liberă practică, înființarea organizației și funcționarea Colegiului Psihologilor din
România. Societatea actuală are nevoie de psihologi și resimte necesitatea acută în toate
domeniile. Ne dorim să obținem rezultate recunoscute în activitatea pe care o desfășurăm și să
avem parte de multă putere de muncă pentru a răspunde cu promtitudine profesională,
competență și maximă responsabilitate nevoilor societății. Psihologii sunt cei care apelăm în
situații de criză personală, în momentele de grea încercare, în clipe de incertitudine, când suntem
cuprinși de angoasă, stres, furie sau temeri. Sunt oameni care, prin prisma profesiei lor, au grijă
de mintea, sufletul și spiritul nostru. Ne amplifică resursele creatoare și ne transformă în cea mai
bună variantă a noastră.
Trăim momente de mare incertitudine și suntem nevoiți să ne adaptăm unei noi și neclare
realități, iar aceste schimbări ne pot afecta semnificativ sănătatea emoțională și personalitatea.
Pandemia de coronavirus duce la schimbări de esență care apar și se impun de la o zi la alta și
care ne determină să regândim modul în care trăim, muncim, existăm, relaționam, în general.
Vom reuni cadre didactice, specialiști, elevi, pentru a pune bazele unei rețele de
profesori care sub egida interdisciplinarității să promoveze bunele practici și rigoarea științifică.
Evenimentul se va realiza pe platforma ZOOM și va aborda următoarele aspecte:
-învățământul online în pandemie;

-adaptarea educației la mediul online;

-provocările școlii online pentru elevi;

-reziliența în contextul pandemiei/școlară;

-aplicații practice ale rezilienței-studii de caz;

Vom promova schimburile de idei și de bune practici în cadrul unor dezbateri de tip
panel, obiectivul fiind acela de a manifesta interesul pentru un anumit subiect și de a obține
feedback din partea cadrelor didactice participante. Totodată, vom promova ziua psihologului,
facilitând dialogul și colaborarea, oferindu-le tinerilor prezenți posibilitatea de a-și face cunoscut
punctul de vedere. Evenimentul va avea formatul ,,world cafe".
Mesajul evenimentului vizează conștientizarea avantajelor și riscurilor legate de
digitalizarea educației alături de necesitatea dezvoltării competențelor digitale și a utilizării
pedagogice a noilor tehnologii.

2
*CE NE PROPUNEM?

#să ajutăm elevii să-și dezvolte reziliența


#asigurarea eficienței cadrelor didactice, a pregătirii și dezvoltării profesionale a acestora
#îmbunătățirea rezilienței și a eficienței sistemului de învățământ, prin planificarea și oferirea
unei educații de calitate și inovatoare
*CUI NE ADRESĂM?

-cadrelor didactice indiferent de specialitate, consilieri școlari, psihologi, sociologi, managerilor


școlari, ONG-urilor comunitare/educative, studenților, masteranzilor, doctoranzilor sau
persoanelor interesate de aplicarea mijloacelor moderne în procesul instructiv educativ.

*CE TEME VOM ABORDA? (EDUCAȚIE VERSUS PSIHOLOGIE)

Proiectul național cu tema: REZILIENȚA VERSUS EDUCAȚIA ÎN ERA


DIGITALĂ, vă propune două subteme care vor fi împărtășite în cadrul evenimentului, cu scopul
de a susține cadrele didactice și elevii în calitate de persoane care învață pe parcursul întregii
vieți, prin oferirea de oportunități de invatareintr-un mediu digital, încurajând colaborarea și
practicile comune

1.WEBINAR de formare destinat cadrelor didactice/2 ore de formare cu temă:

-ABORDAREA POZITIVĂ ÎN ȘCOLI ȘI ACASĂ-DESPRE REZILIENTĂ ÎN FAMILIE


ȘI ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL-

2. SIMPOZION NAȚIONAL cu tema: REZILIENȚA VERSUS EDUCAȚIA ÎN ERA


DIGITALĂ(redactare material pentru publicare)

*Fiecare cadru didactic participant la proiectul asociației redactează un articol la alegere


sau cu tema menționată, având la bază REZILIENȚA în mediul școlar și comunitar. Redactarea
materialului/articolului pentru publicare în carte cu ISBN va viza aspecte legate de: importanța
activităților școlare în pandemie, modalități de realizare a activităților în învățământul online,
exemple de activități școlare realizate în mediul online, parteneriate, referate didactice bazate pe
reziliența în mediul educațional.

*Notă: cadrele didactice participante redactează un articol original respectând următoarele


condiții de tehnoredactare: maxim 3 pagini în Word, pagină A4, scris cu TNR 12, la 1 rând,
margini 2 cm. Titlul scris cu majuscule bold TNR 12 centrat la mijloc. La un rând sub titlu în
dreapta numele și prenumele autorului, la un rând sub nume unitatea de învățământ și localitatea.
Fișierul trebuie salvat în format doc. sau docx. Publicația participanților se va regăsi într-un ghid
metodologic cu ISBN și va fi înmânată electronic/email, fiecăruia după ce editura parteneră va
finaliza cartea cu articole.

3
*OBIECTIVE:

-promovarea zilei mondiale a psihologului și a educației în era digitală;


-cultivarea rezilienței și aprecierea competențelor morale;
-dezvoltarea abilităților sociale și școlare;
-ameliorarea stimei de sine;
-dezvoltarea autodeterminării și autoeficacitatii;
-învățarea recunoașterii emoțiilor proprii și ale altora;
-diminuarea anxietății, impulsivității și agresivității;
-îmbunătățirea relațiilor interpersonale și dezvoltarea asertivității;
-dezvoltarea unui plan de viitor;

*CONDIȚII DE PARTICIPARE:

În cuprinsul emailului expediat la adresa: ccdr2018buzau@gmail.com se vor anexa,


într-un singur fișier atașat următoarele:

-fisa de inscriere

-dovada plății taxei de participare, în format jpg sau pdf

-declarația datelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-articolul/materialul educațional pentru publicarea în cartea dedicată evenimentului cu


ISBN

-cerere de adeziune-membru de drept/colaborator CCDR Buzău (pentru persoanele


interesate să devină membri în asociație în anul școlar 2020-2021)

*PARTICIPAREA VA FI ONLINE PE APLICAȚIA ZOOM A ASOCIAȚIEI CCDR


BUZĂU.

*COSTUL MAPEI/DONAȚIA PROIECTULUI NAȚIONAL ESTE DE 100 ron/vor fi


depuși în contul Asociatei CCDR Buzău până la data de 28.05.2021 cu precizarea pe ordinul de
plată:

DONAȚIE PROIECT NAȚIONAL CCDR BUZĂU MAI 2021. Contul Asociației CCDR Buzău
(Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională) deschis la Banca Transilvania este:

RO31BTRLRONCRT00E8950804, Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău,


CIF. 21637287.

*Organizatorii nu-și vor asuma răspunderea în cazul unor articole/materiale, resurse care
folosesc parțial sau integral informații, programe sub incidență drepturilor de autor.

*Întreaga responsabilitate aparține autorilor.

4
IMPACTUL EDUCATIV ESTIMAT ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ:

#Introducerea participanților în problematica rezilienței și a modalităților prin care


cadrele didactice, consilierii școlari și psihologii o pot dezvolta la elevi. Astfel, valoarea
adăugată a proiectului constă în creșterea calității actului educativ prin:

-utilizarea de metode și tehnici inovative de lucru;

-eficientizarea demersului educativ-terapeutic cu efecte benefice asupra incluziunii sociale și


profesionale;

*INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR:

=9,45-10.00-LOGAREA PE PLATFORMA ZOOM

=10,00-10,20-PREZENTAREA PROIECTULUI NAȚIONAL ȘI CUVÂNTUL DE BUN


VENIT AL ORGANIZATORILOR

=10,20-12,00-WEBINAR DE FORMARE cu tema: ABORDAREA POZITIVĂ ÎN ȘCOLI


ȘI ACASĂ-DESPRE REZILIENȚA ÎN FAMILIE ȘI ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL,
Conf.univ.dr. Sebastian Cristian Chirimbu (Institutul de Cercetări, Politici și Evaluare în
Educație APDP) București

=12,00-13,00-LECTORAT TEMATIC cu tema: EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ,


partenerii implicați în derulrea proiectului/participanții la eveniment

=13,00-13,30-Concluzii, încheierea activităților în format world cafe, prin intermediul platformei


ZOOM

*NOTĂ: evenimentul va fi înregistrat video-audio.

*DOCUMENTE ELIBERATE PARTICIPANȚILOR:

*Diplomă de participare la Proiectul Național CCDR Buzău cu tema: Reziliența versus


educația în era digitală (cu avizul instituțiilor partenere)
*Certificat de participare la workshop de formare online, cu număr de ore (cu avizul
instituțiilor partenere)
*Acord de parteneriat educațional;
*Adeverință de participare cu articol educațional în cadrul Simpozionului Național CCDR
Buzău;
*Adeverință membru în echipa de organizare a Simpozionului Național CCDR Buzău;
*Ghid metodologic cu ISBN în format online (pdf) în care va regăsiți publicația;
*Adeverință pentru utilizarea platformei educaționale ZOOM ca resursă educativă în
mediul formal și nonformal în cadrul evenimentului world cafe

5
*DISPOZIȚII FINALE/PRECIZĂRI:

Pentru înscrierea în asociația educativ-comunitară CCDR Buzău, în calitate de


MEMBRU COLABORATOR, persoanele interesate completează o cerere de înscriere/adeziune
valabilă conform statutului pe perioada anului școlar în curs. Cotizația de înscriere este 50 ron.
Se liberează chitanță și adeverință necesară la dosarul personal, necesară la transfer, gradație de
merit, detașare, restrângere de activitate, conform fișei de evaluare.

Cotizația se depune în contul asociației menționat în regulament cu precizarea pentru MEMBRU


DE DREPT ASOCIAȚIE-COLABORARE în cadrul asociației CCDR Buzău.

*NOTĂ:

Pentru cei interesați de activitatea asociației vă rugăm să vizionați următoarele materiale


video/link:

https://www.youtube.com/watch?v=Tyg3T6EdF6g&t=202s

https://centruldeconsultantasidezvoltareregionala.wordpress.com/

https://actiunea.ro/proiect-judetean-ccdr-buzau-online-zoom-17-aprilie-2021-cu-tema-inovatii-
pedagogice-in-educatia-online/

https://opiniabuzau.ro/conferinta-internationala-pentru-profesori-organizata-de-centrul-de-
consultanta-si-dezvoltare-regionala-buzau/

*DATE DE CONTACT:

Pentru informații suplimentare puteți contacta echipa de proiect la numărul de telefon:


0751227499 după orele 18.00 zilnic sau email: ccdr2018buzau@gmail.com sau:
vcvconstantin2@gmail.com

*Linkul de acces la eveniment va fi trimis în timp util înainte de activitate/cu o zi înainte, pentru
logarea pe platformă.

6
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT NAȚIONAL CCDR 2021
&
REZILIENȚA VERSUS EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ
Simpozion Național
&
WEBINAR de formare destinat cadrelor didactice online
Abordarea pozitivă în școli și acasă-despre reziliența în familie și în mediul educațional
&
Lectorat tematic în format world cafe
Educația în era digitală
online, 29.05.2021, Buzău
Nr. 120/30.04.2021

1.DATE PERSONALE:
Numele și prenumele ...............................................................................................................
Specialitatea .............................................................................................................................
Școala de proveniență / adresa unității de învățământ...............................................................
..................................................................................................................................................
Telefon/email.........................................................................................................................

2. PARTICIPARE ONLINE / ZOOM PROIECT NAȚIONAL CCDR BUZĂU 201


TEMĂ/TITLU MATERIAL/ARTICOL SIMPOZION NAȚIONAL PENTRU
PUBLICARE:
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE

7
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

FORMULAR DE DONAȚIE

Nr. 121 / 30.04.2021

Subsemnatul / a ......................................................................................................................
de la ........................................................................................................................................
consimt să particip la Proiectul Național CCDR Buzău cu tema: REZILIENȚA VERSUS
EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ/Webinar de formare destinat cadrelor didactice/
Simpozion Național/Lectorat tematic; prin participare pe platformă ZOOM;
Sunt de acord să donez suma de 100 ron ca taxă de participare, iar aceasta să fie folosită de
către coordonatori pentru organizarea evenimentului. Subliniez faptul că am luat la
cunoștință toate condițiile și precizările și sunt de acord cu toate mențiunile cuprinse.

DATA:

SEMNĂTURA:

8
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499
Email: CCDR2018Buzau@gmail.com

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul / Subsemnata .....................................................................................................


având CI seria,nr .................................................................................prin prezenta declar în mod
explicit și îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, în scopul
participării la activitățile desfășurate de Asociație, (conform prevederilor Regulamentului UE
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date ) de către Asociația educativ comunitară CCDR
Buzău.

Data: Semnătura:

9
CERERE DE ADEZIUNE-MEMBRU DE DREPT ASOCIAȚIE

În atenția: Adunării Generale

Subsemnata / ul ..................................................................................................................
domiciliat /a în localitatea ............................, adresa ..................................................................
.........................................................................având C.I.seria / nr................eliberat de.............
la data de ............................, tel................................................email.............................................
SOLICIT ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIA EDUCATIV-COMUNITARĂ CCDR (Centrul
de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău). Am luat la cunoștință prevederile
Statutului Asociației pe care mă angajez să îl respect, obligațiile ce revin membrilor, să
particip la activitățile organizației , să nu aduc prejudicii și să sprijin activitatea asociației
în vederea îndeplinirii scopului și a obiectivelor acesteia.
Declar pe propria răspundere că datele de înscriere sunt corecte. Ele pot fi folosite strict
pentru uzul intern al asociației.

Nume-Prenume .......................................................

Data ............................................

Se aprobă-A.G.

10