Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT EDUCAȚIONAL

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ ÎN CONTEXT DE


DEZVOLTARE DURABILĂ

DATA: 16-08-2015

PROPUNĂTORI: Stan Elisabeta Mihaela


Șerban Diana Nicoleta
Șuhan Andreea
Grupa: C 53.2
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT:

Denumirea instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:


- Școala Gimnazială „George C. Dragu” – Coroiești, jud. Vaslui ;
- Școala Gimnazială Rîmnicelu, jud. Buzău ;
- Școala Gimnazială „Smaranda, Dumitru Roman” - Vizurești, jud.
Dâmbovița.
Persoană de contact :
 Stan Elisabeta Mihaela (profesor de Limba și literatura română,
tel:0769279432, email: stanelisabetamihaela@yahoo.com )
 Șerban Diana Nicoleta (profesor de Matematică, tel:0767934045, email:
diana.serbann@yahoo.com )
 Șuhan Andreea (profesor de Educație fizică și sport, tel:0766874851,
email: kriss_deutza@yahoo.com )

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECTUL EDUCATIV

Titlul proiectului: Fără ziduri între noi!!!


Durata proiectului 14.03 – 08.04.2016 (4 săptămâni)
Tipul de proiect: Local
Contextul de desfășurare: Desfășurat în afara orelor de curs
Locul de desfăşurare al proiectului (localitate, judeţ):
 Coroiești, jud. Vaslui ;
 Rîmnicelu, jud. Buzău ;
 Vizurești, jud. Dâmbovița.
Partener(i): Școala, Asociația de părinți, Primăria locală, Asociația
Sportului pentru toți!
C. DESCRIEREA PROIECTULUI

JUSTIFICAREA PROIECTULUI (prezentarea situației existente,


identificarea problemei sau a nevoii)

Prin proiectul de față, dorim să promovăm în școli dezvoltarea


durabilă, să arătăm elevilor că indiferent de origine etnică, sex sau religie,
pot să comunice și să empatizeze cu cei din jurul lor într-un climat de
stabilitate și bună înțelegere.
Proiectul oferă elevilor posibilitatea să vorbească, să se asculte unii
pe alții, să caute ei înșiși soluții și alternative acceptând comunicarea ca
sursă de menținere a relației pozitive cu sine și cu ceilalți.

CORELAREA PROIECTULUI/ACTIVITĂȚILOR CU DEZVOLTAREA


DURABILĂ

Echitatea și coeziune socială prin promovarea drepturilor fundamentale,


diversității culturale, egalității de șanse și prin combaterea discriminării
de orice fel; stimularea culturii participative, cetăţeniei active şi
voluntariatului.

Eficientizarea costurilor aferente implementării activităţilor proiectului;


asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului. (economic)

Reducerea, reutilizarea şi reciclarea materialelor utilizate în proiect;


gestionarea responsabilă a deşeurilor generate prin activităţile proiectului;
diminuarea impacturilor datorate transportului. (mediu)
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Scopul educativ al proiectului: Creșterea sensibilității cu privire
la problemele discrimării și beneficiile diversității în rândul
elevilor de clasa a VII-a.

Obiectivele proiectului (care reies din CCAP):


 Creșterea nivelului de informare în rândul comunității locale în
termen (2 săptămâni)
 Implicarea a 15 elevi de clasa a VII-a în acțiuni de voluntariat
în termen o săptămână.

 Reducerea situațiilor de discriminare în rândul elevilor pe


motive de origine etnică, sex și/sau religie.(o săptămână)

BENEFICIARI:
Grup țintă: Clasa a VII-a
Beneficiari:
 Direcți: 15 elevi din clasa a VII-a A a fiecărei școli partenere;
 Indirecți: restul elevilor, cadre didactice, părinți, comunitatea
locală.

ACTIVITĂȚI
Activitatea I – „Mă informez, deci știu”
Activitatea a II – a - „Ce gândești despre tine și despre ceilalți ”
Activitatea a III – a - „Colțul verde din școala mea”

Activitatea a IV – a – „Ziua competiției”


I. Managementul proiectului

Coordonatorii proiectului sunt:


 Stan Elisabeta Mihaela
 Șerban Diana Nicoleta
 Șuhan Andreea

Din echipa de proiect, vor face parte, alături de coordonatorii proiectului,


profesorul de sport, profesori diriginți, consilierul școlar și/sau mediatorul
școlii.
Întreaga echipă de proiect va contribui la realizarea activităților de planificare ,
organizare, desfășurare și evaluare a proiectului.
Resursele necesare pentru colaborarea echipei de proiect sunt telefonia mobilă
și accesul la internet.
În urma activităților desfășurate, feed-back-ul primit ar putea conduce la
optimizarea demersului specific proiectului.
Coordonatorii proiectului țin legătura prin intermediul video-conferințelor.

II. Activități de dezvoltare a abilității de viață

Activitatea I – „Mă informez, deci știu”


Activitatea a II – a - „Ce gândești despre tine și despre ceilalți ”
Activitatea a III – a - „Colțul verde din școala mea”
Activitatea a IV – a – „Ziua competiției”

Obiectivul 1 – Activitatea I – „Mă informez, deci știu”

Activitatea se realizează prin metoda studiu de caz și prin prezentarea unui


filmuleț.
Beneficiarii direcți ai acestei activități sunt reprezentați de cei 15 elevi din clasa
a VII-a din cadrul fiecărei școli în care se desfășoară proiectul.
În această activitate vor fi cooptați mediatorul școlar și/sau consilierul școlar.
Activitatea începe prin prezentarea unui filmuleț cu tema „STOP
DISCRIMINARE”, ce are ca rol conștientizarea importanței drepturilor omului
de către elevii voluntari. Acest lucru se va realiza și prin prezentarea unui
material în format PPT, ce conține informații teoretice cu privire la drepturile
omului și discriminare.
Această activitate se va desfășura într-un interval de două ore, la sfârșitul orelor
de curs, în prima săptămână de la începerea proiectului.
Resursele necesare în cadrul acestei activități sunt: resurse materiale (video-
proiector, laptop, ecran de proiecție, flip-chart, markere, laser).
În urma vizualizării filmulețului, elevii vor conștientiza importanța promovării
toleranței, solidarității și a egalității de șanse.
În ceea ce privește corelarea dintre abilitățile de viață și dezvoltarea
durabilă,elevii vor dezvolta abilitățile de comunicare, empatie, toleranță,
relaționare cu ceilalți și solidaritate.

Obiectivul 1 -Activitatea a II – a - „Ce gândești despre tine și despre ceilalți


La activitate vor lua parte: coordonatorii proiectului, profesori diriginți,


consilierul școlar și/sau mediatorul școlii.
Întreaga echipă de proiect va contribui la realizarea activității care constă în
aplicarea unui chestionar tematic. Acest chestionar se va aplica în două etape,
implicit în a II-a săptămână, timp de o oră și în ultima săptămână pentru
evaluarea finală a acestui proiect, în cadrul școlii.
Resursele materiale necesare în aplicarea acestui chestionar sunt: coli de hârtie
ecologică și pixuri. Chestionarul va fi anonim.
În urma activității desfășurate, feed-back-ul primit va conduce la optimizarea
demersului specific proiectului.
În ceea ce privește corelarea dintre activitatea desfășurată și dezvoltarea
durabilă, elevii vor conștientiza drepturile egale a omului, a copilului dar și
importanța diversității și nediscriminării.

Obiectivul 2 - Activitatea a III – a - „Colțul verde din școala mea”

Coordonatorii activității:
 Stan Elisabeta Mihaela
 Șerban Diana Nicoleta
 Șuhan Andreea

La activitate participă: coordonatorii proiectului, grupul țintă, profesori diriginți,


consilierul școlar și/sau mediatorul școlii.
Perioada de desfășurare a acestei activități va fi în „Săptămâna altfel”, în
perioada 04.04 – 08.04. 2016.
Întreaga echipă de proiect va contribui la realizarea activității de colectare a
deșeurilor de jur împrejurul școlii și din incinta acesteia, urmând sortarea
acestora în funcție de materialul de proveniență. Această activitate va fi urmată
de o a doua, activitate ce constă în plantare de flori și pomi.
Resursele necesare sunt: saci menajeri de hârtie reciclabilă, mănuși, șepci
inscripționate cu sigla „Eco-plant”, pubele, sape, cazmale, greble, flori, pomi
fructiferi, furtun, apă potabilă.
Profesorul va apela la abilitățile elevilor de a lucra în echipă și de a colabora
prin executarea unor lucrări de grădinărit, prin dezvoltarea gustului estetic și
formarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător .
Abilitățile de viață ce se vor dezvolta în cadrul acestei activități ecologice
sunt: colaborare, cooperare, stil de viață sănătos, lucru în echipă, acceptarea
diferențelor, comunicarea asertivă și explorarea ecologică a mediului.
Această activitate determină formarea unei atitudini ecologice responsabile prin
exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului.

Obiectivul 3 - Activitatea a IV – a – „Ziua competiției”

Coordonatorii activității:
 Stan Elisabeta Mihaela
 Șerban Diana Nicoleta
 Șuhan Andreea

La activitate participă: coordonatorii proiectului, grupul țintă și profesorul de


sport din școlile participante în cadrul fiecărei școli.
Activitățile sportive le implementează profesorul de educație fizică și sport din
fiecare școală.
Profesorul de educație fizică și sport le explică cum se vor desfășura activitățile
sportive, regulile de bază pentru fiecare competiție în parte, spiritul de echipă și
noțiunea de fair-play. Elevii se vor delecta cu un campionat de fotbal, cu un
traseu aplicativ ce va stimula și va pune în mișcare toate calitățile motrice și
deprinderi motrice utilitar-aplicative: tracțiune la frânghie, cursa în saci și la
sfârșit se vor relaxa cu un joc de badminton.
Timpul alocat acestei activități este de 4 ore.
Resursele materiale: cronometru, fluier, saci de rafie, frânghie, palete badminton
și fluturaș, jaloane, minge de fotbal.
III. Promovarea şi vizibilitatea proiectului

Pentru promovarea acestui proiect sunt necesare împărțirea în școală a 120


de flyere și 120 de pliante ce conțin mesaje antidiscriminare, confecționate
din hârtie reciclabilă și imprimate cu cerneluri ecologice. În acest fel,
proiectul „atinge” REGULA CELOR 3 – R (Reutilizare, Reducere,
Reciclare).
La promovarea acestui proiect vor participa echipa de proiect și beneficiarii
direcți ai acestuia (adică, elevii voluntari).
Transparența este, de asemenea o parte integrantă a muncii noastre, de
aceea dorim să comunicăm deschis cu școala, cu asociația de părinți și
comunitatea locală.

IV. Evaluarea proiectului


În ceea ce privește evaluarea proiectului, aceasta se va desfășura pentru
fiecare activitate. Astfel:
- Activitatea 1: La activitatea de evaluare vor participa atât coordonatorii
proiectului cât și beneficiarii direcți, iar prin feed-back-urile primite atât
de la aceștia cât și de la comunitatea locală vom putea observa dacă ne-
am atins obiectivul propus, acela de informare și sensibilizare.
Evaluarea se va desfășura în cadrul orei de dirigenție a fiecărei clase din
școlile în care se va implementa proiectul.

- Activitatea 2: Evaluarea proiectului se va realiza în ultima săptămână a


acestui proiect, când vom constata dacă vor exista diferențe între primul
și al doilea chestionar.

- Activitățile 3 și 4: La sfârșitul acestei activități, elevii vor fi


recompensați cu apreciere verbale, fotografii și diplome.
V. Planificare temporală (diagrama Gantt) ▲

Nr. Obiectiv Activitatea Săptămâna Săptămâna Săptămâna Săptămâna


crt. 1 2 3 4

1 Management X X X X X

2 O1 A1 X
3 A2 X
4 O2 A1 X
5 O3 A1 X
6 Mediatizare X X
7 Evaluare X X X

Nr. Obiectiv Activitatea Săptămâna Săptămâna Săptămâna Săptămâna


crt. 1 2 3 4

1 Management X X X X X

2 O1 A1 X
3 A2 X
4 O2 A1 X
5 O3 A1 X
6 Mediatizare X X

BUGET :
1) Birotică
- Hârtie ecologică: 2 topuri = 30 lei
- Markere: 30 lei
- Foi cartonate: 15 lei
- Toner ecologic: 300 lei
- Lipici: 30 lei
- Pixuri: 200 lei
- Hârtii cartonate: 40 lei
Total: 645 lei
2) Material:
- Tricouri din bumbac: 20x40= 800 lei
- Fesuri: 20x15=300 lei
- Saci menajeri ecologici: 4x10= 40 lei
- Mănuși: 20 lei
Total:1160 lei
3) Plante
- Pomi: 10x15=150 lei
- Flori: 200 lei
- Energie electrică: 150 lei
- Apă potabilă: 150 lei
- Transport: 100
Total: 750 lei
Suma necesară implementării proiectului este aproximativ 2555 lei.
SUSTENABILITATE:
Preluarea și implementarea proiectului educațional propus în cadrul
activităților curricularea și extracurriculare.
Valorificarea benecifiicilor diversității.
Atragerea de resurse în viitor cu parteneriate: ONG-uri, Biserică,
Primărie.
ANEXE:
1) https://www.youtube.com/watch?v=17bJF111PZo

2) Chestionar

CHESTIONAR APLICAT

ÎNTREBARE DA NU

1 Copiii săraci nu sunt inteligenţi.


2 Îmi place să am în clasa colegi de altă etnie
3 Prieteniile trebuie să se lege în funcţie de religie,
etnie, posibilităţi materiale.
4 Toţi rromii sunt hoţi.
5 Elevii cu dizabilităţi ar trebui să înveţe la altă şcoală,
nu în şcoala mea.

3) C.C.A.P.

DEZVOLTAREA ABILITATII DE ACCEPTARE A DIFERENTELOR

COMPORTAMENT CUNOȘTINȚE ATITUDINI PERFORMANȚĂ


( A FACE ) ( A ȘTI ) ( A FI/ A (A
MANIFESTA) DEMONSTRA)
- colaborează și - își însușește - manifestă - își pune în
cooperează cu cunoștintele vis-a- toleranță, empatie valoare
coechipierii vis de drepturile - este flexibil, comportamentele
indiferent din ce omului, și ale deschis însușite privind
mediu provin copilului - este sociabil, acceptarea
aceștia. - se informează cu respectuos diferențelor în
- comunică asertiv privire la valorile - este implicat orice situatie
- ascultă opiniile morale - interes pentru - oferă sprijin
celorlalți - cunoaște efectele relațiile colegilor din
- stabilește valori presiunii din interumane celelalte medii
morale, principiu partea mass-media - interes pentru sociale
pentru colaborarea asupra relațiilor activitățile de - promovează
cu ceilalți. interpersonal voluntariat modelele
- cunoaște codul - acceptarea comportamentale
bunelor maniere diferențelor care includ
- cunoaște acceptarea
beneficiile diferențelor în
diversității. rândul colegilor.

4) Flyer și pliant

S-ar putea să vă placă și