Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL

Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU

De-a lungul carierei didactice, profesorii nu pot fi caracterizați de către un anumit stil
educațional, deoarece aceste stiluri nu există în stare pură, ci doar combinate și nici nu sunt unele
mai avantajoase sau mai eficiente decât altele. Totuși, afirmă faptul că în activitățile educaționale,
cel mai potrivit stil este cel care asigură eficiența învățării, stimulând interesul elevilor pentru studiu,
generându-le și satisfacția reușitei în învățare. Recomandarea specialiștilor constă în aplicarea stilului
democratic, pe durată de timp mai mare, fiind favorabil dezvoltării libere și autonome a elevilor și
aplicarea stilului autoritar, când trebuie realizate sarcini în mod rapid. Aceștia certifică faptul că
eficiența stilurilor educaționale constă în ,,natura sarcinii și a situației cu care se confruntă” grupul
de elevi, ,,de caracteristicile de personalitate ale profesorului și ale elevilor, de vârsta acestora, de
natura obiectivelor grupului etc.”
Profesiunea de educator este, ca oricare altă profesiune, rezultatul acumulării unei culturi
profesionale, al unor tehnici de lucru, al formării unor calităţi specifice pe care le presupune această
profesiune. În acest caz, personalitatea sa poate fi analizată prin prisma premiselor necesare
alegerii unei asemenea profesiuni şi prin prisma pregătirii propriu – zise pentru exercitarea ei.
Aceste aspecte evidenţiază necesitatea existenţei unor calităţi aptitudinale, completate de pregătire
şi experienţă, de cultura şi de propriile trăsături de personalitate.
Numeroasele sarcini pe care le are de îndeplinit în şcoală şi societate impun existenţa unui
larg orizont cultural, cuprinzând cunoştinţe din domenii diverse ale artei, culturii, grefate pe un
suport filosofic care să-i asigure o viziune de ansamblu asupra lumii şi transformărilor sale.
Cultura generală şi filosofică îi permite profesorului să înţeleagă sensul şi destinul omului în
univers.
Când ne alegem și imaginăm cariera,cei mai mulți dintre noi dorim să fim recunoscuți ca
fiind profesioniști buni și prima condiție ca acest deziderat să se realizeze este de a fi cu adevărat
profesioniști buni.
Ce îl face pe un profesionist cu adevărat bun?
Un cumul de factori, dar printre aceștia este și faptul că este un practician reflexiv.
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU

Să practici reflecția înainte, în timpul și după acțiunea didactică, luând în considerare modurile
în care persoana profesorului (setul de convingeri personale, cunoașterea, experiențele, atitudinea
etc) și contextul în care se produce învățarea (constrângerile generate de contextul social)
influențează învățarea sa personală și pe cea a elevilor săi.
Am identificat 3 scopuri mari ale reflecției pentru un profesor:
1. - privirea în oglindă pentru a vedea cine suntem ca persoane,
2. - detașarea de evenimente pentru a le înțelege semnificația,
3. - observarea imaginii noastre reflectate la nivelul elevilor/studenţilor.

Privirea în oglindă pentru a vedea cine suntem ca persoane ne aduce ca și beneficiu


autenticitatea. Profesorul autentic este cel care acționează din propria sa autoritate profesională, este
onest (caută și practică adevărul) și este direct (clar, precis). Vorbește aici și acum (la subiect), din
sine (lucruri pe care le-a experimentat mental, emoțional, obiectual) și fără prejudecăți asupra altora
(spune deschis ce experimentează în preajma altora). Modul în care predă acest profesor se poate
foarte bine întemeia pe principiile învățării din psihologia umanistă emise de Carl Rogers: învățăm
dintr-o curiozitate naturală; învăţarea semnificativă se produce când conţinutul acesteia este relevant
pentru scopurile personale şi când se produce prin acţiune; învăţarea este uşurată când cei care învaţă
sunt implicaţi responsabil în proces; independenţa, creativitatea şi încrederea în sine apar când auto-
criticismul şi auto-evaluarea sunt reduse, iar evaluarea făcută de ceilalţi este de importanţă
secundară. Pentru a deveni un astfel de profesor este nevoie să verificăm oglinda zilnic întrebându-
ne: în ce măsură ceea ce sunt în interior este congruent cu ceea ce văd în această oglindă? Cum mă
pot vedea mai clar şi mai obiectiv? Cine (mai) sunt din punct de vedere profesional? (dimineaţa) cum
m-am manifestat azi? Am dat maximul pe care puteam să îl dau? Am fost prezent/ă în aici şi acum?
Cum s-a regăsit crezul meu profesional în ceea ce am făcut? (seara)
Detașarea de evenimente pentru a le înțelege semnificația ne aduce ca şi beneficiu
înţelepciunea. Profesorul înţelept este cel care caută sensul şi îl realizează; îşi doreşte instinctiv să se
dezvolte personal; este o persoană complexă; este deschis şi benevolent; are relaţii bune cu ceilalţi.
La nivel funcţional, înţelege natura umană şi a existenţei, încearcă să înveţe din propriile greşeli şi
din experienţă; ştie să asculte; ştie că de-a lungul vieţii ne schimbăm valorile, raportarea la ce este
dificil şi ceea ce considerăm ca domenii divergente în existenţă; ştie când să ofere şi când să se abţină
de la sfaturi; gândeşte atent înainte de a lua o decizie. Pentru a deveni un astfel de profesor este
nevoie să investeşti în mod conştient timp în gândire, să încerci să înţelegi şi să conştientizezi modul
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU
în care funcţionează propriile tale mecanisme de cunoaştere şi gândire, să scrii sau să discuţi cu alţii
despre întrebări precum: ce îmi doresc să realizez azi? Cum îmi propun să fac acest lucru? Cum am
ajuns la concluzia că acest curs al acţiunii este cel mai nimerit? Cum îi va afecta pe ceilalţi şi cum
mă va afecta pe mine acest curs al acţiunii? (înainte de a începe o zi de predare), cum reacţionează
elevii/colegii la ce spun/fac? Ce aş putea să schimb chiar acum? Cât de aproape sunt de ce mi-am
propus şi de unde ştiu că este aşa? (în timpul unei zile de predare); ce am reuşit să realizez azi? Din
ce motive? Ce am învăţat? Care a fost rolul factorilor de context în realizarea mea de azi?
Observarea imaginii noastre reflectate la nivelul elevilor/studenţilor ne aduce ca şi beneficiu
fineţea. Profesorul fin, rafinat este o persoană de calitate; are deja un stil elegant de design şi realizare
a predării; este interesat de găsirea soluţiei elegante în predare – cum se poate obţine maxim de
învăţare cu minim de efort şi irosire de resurse; caută calitatea învăţării; modelează excelenţa. Pentru
a deveni un astfel de profesor este nevoie să verifici constant cum arată la nivelul elevilor/studenţilor
tăi imaginea a ceea ce ai dorit să transmiţi, să verifici constant calitatea şi eficienţa învăţării prin
întrebări precum: ce resurse sunt necesare pentru ca elevii să dobândească acele competenţe pe care
mi-am propus să le dezvolt? Care ar fi cea mai simplă manieră de a explica? Cum pot elimina
ostentaţia, afectarea şi parada de erudiţie din stilul meu? Cum răspunde structura lecţiei mele nevoilor
fiecăruia dintre elevii/studenţii mei? (înainte de predare) predau ce am intenţionat să predau? Cât
de corect receptează elevii/studenţii ceea ce tocmai transmit? (în timpul predării) căror nevoi de
învăţare ale elevilor/studenţilor mei şi ale mele am răspuns azi? În ce măsură am răspuns acestor
nevoi? Am irosit resurse? Am obţinut maximul care putea fi obţinut cu resursele pe care le-am utilizat?
Ce e nevoie să schimb în designul meu pedagogic? (după predare)
Autenticitatea ne aduce apropierea de bine, înţelepciunea ne aduce apropierea de adevăr, fineţea
ne aduce apropierea de frumos. Un profesor predă şi informaţie şi ceea ce este, astfel că nevoia de
reflecţie vine din nevoia de a fi Bine, Adevăr, Frumos şi a preda cu aceste instrumente.
Profesorul ideal, în viziunea mea, reprezintă o personalitate complexă formată din câteva
componente. Fiecare este foarte importantă și indispensabilă profesorului.
În primul rând, el trebuie să convingă elevii săi că sunt foarte capabili, să le arate că ei pot avea
performanță. Profesorul trebuie să îi încurajeze în ceea ce învață, să îi motiveze la schimbare. Toți
elevii au o valoare incontestabilă și au un talent înnăscut, profesorul poate să-i arate elevului, cel
puțin, că e posibil să însușească materia predată.
Profesorul trebuie să-i încurajeze cu propria persoană, cu propriul exemplu.
În al doilea rând, profesorul investește în caracterul elevilor mai mult decât în cunoștințele lor.
Schimbarea elevului este foarte importantă și e mult mai importantă decât notele elevului.
Un elev cu caracterul schimbat va respecta profesorul, ceea ce a investit el și se va purta cu el cu
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU
respect. Profesorul nu va fi în poziția să „cerșească ” respectul.
Un elev schimbat va găsi singur motivația de a învăța și va încuraja și pe alții s-o facă. Un elev
încurajat să-și schimbe atitudinea va investi singur în persoana sa și este o probabilitate mai înaltă ca
el să devină un autodidact.Schimbarea elevului spre bine nu se face prin descurajarea lui și nici prin
compararea cu alții, ci printr-o competiție cu propria-i persoană.
Un profesor ideal are un caracter integru. El nu va învăța integritatea dacă singur nu o va
trăi.Deseori, oamenii învață mai mult prin propriul exemplu, decât prin cuvinte. În cazul în care
vorbele nu coincid cu faptele sale, niciodată nu va fi ascultat. Un profesor are autoritate doar în
cazul în care vorbele lui coincid cu faptele lui. Elevii sunt cei mai buni critici, ei vor
observa neconcordanța și aceasta îi va dezgusta.
Profesorul este un autodidact. El este implicat într-un proces continuu de învățare. Un profesor
bun este un elev bun, prin aceasta el dă exemplu elevilor săi și îi încurajează să depună un efort
pentru a învăța. Se pare că unii, din cauza grijilor ce se pot acumula în viața lor, renunță să mai învețe.
Cine nu învață – se plafonează. Poate în fața elevilor profesorul va face față, însă atitudinea sa față
de elevi se va schimba: va deveni mai iritat din lipsa de cunoaștere a elevilor și nu va mai avea
răbdare să-i învețe.
Profesorul găsește valoare în fiecare elev. Prin aceasta el nu critică elevii și nici alți profesori.
Expresia „Scopul scuză mijloacele” nu face parte din mottou-rile sale. Chiar dacă elevii nu sunt la
nivelul așteptării profesorului, aceasta nu este o piedică pentru a investi în ei și a-i face să respecte
cunoștințele.
Un profesor bun îi ajută și pe ceilalți colegi ai săi, în special pe cei fără prea multă experiență.
Nu critică lipsa de experiență, ci știe să scoată competiția dintre el și ceilalți colegi.
Mă bucur mult că am cunoscut astfel de perosoane care sunt și în continuare exemple frumoase
pentru mine și de la care învăț zi de zi.