Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL

Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU

TEMA 4
Capitolul 4- Repere ale cunoașterii specificului copiilor cu sindromul Down și a

copiilor cu tulburări din spectrul autist. Terapii specifice și


adaptarea activităților de predare – învățare la particularitățile copilului
cu Sindrom Down sau TSA.

Cerința:
Elaborați o strategie de evaluare a unui elev cu TSA sau Sindrom Down. În elaborarea și prezentarea
strategiei trebuie urmărite următoarele aspecte:
a) Scurtă prezentare a specificului elevului/preșcolarului
b) Prezentarea, pe scurt, a conținuturilor selectate pentru evaluare
c) Metodele, procedeele sau strategiile de evaluare utilizate
d) Exemple de itemi cuprinși în procesul evaluării

Persoanele cu sindrom Down sunt uşor de recunoscut datorită unor caracteristici morfologice,
evidente încă de la naştere, cum ar fi: statură mică, profil facil plat, fruntea bombată, rădăcina nasului
mai evazată, fantele palpebrale au un aspect oblic şi sunt orientate spre exterior, limba este mare,
brăzdată de şanţuri (limbă scrotală), boltă palatină înaltă şi îngustă, gâtul este scurt, gros, cu exces de
piele pe ceafă, degetele mâinilor sunt scurte şi late etc. Problemele pe care le pot avea copiii cu sindrom
Down sunt multiple: hipotonie musculară (un tonus scăzut al muşchilor), probleme cardiace
(aproximativ 40-50% dintre copiii cu sindrom Down prezintă malformaţii congenitale cardiovasculare),
afecţiuni ale căilor respiratorii, probleme cu auzul sau cu vederea etc.
Persoanele cu sindrom Down prezintă retard mental, care poate varia de la mediu la sever. Atenţia
este labilă la toate vârstele, memoria preponderent mecanică, comprehensiunea redusă, dezvoltarea
limbajului întârziată, toate acestea îngreunând procesul instructiv-educativ.
Dezvoltarea psihomotorie pe etape este întârziată; copilul este lent, apatic, pasiv, dar poate avea şi
episoade în care trece de la docilitate la acţiuni de auto şi heteroagresivitate. Din cauza hipotoniei
musculare aceştia vor avea dificultăţi în coordonarea mişcărilor corpului şi în mers, dificultăţi în
executarea unor mişcări care solicită o coordonare fină (trasarea formei literelor, încheierea/descheierea
nasturilor, decupaje, asamblarea unor obiecte etc.). Macroglosia şi hipotonia musculaturii limbii
afectează respiraţia şi articulaţia sunetelor, ceea ce determină apariţia tulburărilor de limbaj şi pronunţi
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU
Strategii la care am recurs în vederea susţinerii acestuia în procesul didactic
 Folosesc metode de predare care valorifică suporturi vizuale precum: poze, imagini, postere,
proiecţii, scris sau desen la tablă etc., pentru că elevul cu sindrom Down are mai degrabă un
stil vizual de învăţare;
 Ofer instrucţiuni simple, în propoziţii sau fraze clare şi scurte, utilizând un limbaj nonverbal
adecvat, pentru a putea fi înţeleasă, urmărită şi pentru ca elevul cu sindrom Down să poată
realiza sarcinile de lucru propuse;
 Comunic faţă în faţă, păstrând contactul vizual cu elevul; astfel elevul poate înţelege mai uşor
ce i se cere să facă;
 Verific înţelegerea sarcinilor de lucru, cerându-i elevului să repete instrucţiunile, informaţiile;
aşa îmi pot da seama dacă sarcinile de lucru au fost înţelese de către elevul cu sindrom Down;
 Aloc timp suplimentar pentru răspuns sau pentru a realiza sarcinile de învăţare, deoarece
ritmul de lucru este mai lent la elevul cu sindrom Down;
 Împart sarcinile de lucru pe paşi mici, pentru ca elevul să le poată înţelege; în cazul în care nu
înţelege, repet, reformulez, îl încurajez să întrebe dacă nu a înţeles;
 Îi ofer libertatea de a-şi alege sarcinile de lucru, acest lucru ajutându-l în luarea deciziilor şi
asumarea responsabilităţilor, atât cât reuşeşte să înţeleagă termenul de responsabilitate,
precum şi dorinţa de a participa pe mai departe la realizarea individuală a sarcinilor de lucru
propuse – toate acestea vor conduce către sporirea încrederii în sine;

Cerința:
Elaborați o strategie de evaluare a unui elev cu TSA sau Sindrom Down .
În elaborarea și prezentarea strategiei trebuie urmărite următoarele aspecte:

a) Scurtă prezentare a specificului elevului/preșcolarului

ELEVUL ŢINTĂ: C.M.


– suferă de sindromul Down-este transferată de la Școala specială la o școală de masă, în clasa a VI-a;
Comportament cognitiv:
- eleva are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzătoare vârstei și nu are
capacitatea de a observa sistematic;
- volumul limbajului este foarte sărac, se exprimă foarte greoi, are tulburări de pronunție;
- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive;
- atenția este slab dezvoltată.
Comportament psihomotric:
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU
- deficiență fizică datorată bolii (tetrapareză spastic gravă);
- nu cunoaște schema corporală;
- întâmpină dificultăți în orientarea spațială;
- are deprinderi de igienă personală și colectivă slab dezvoltate.
Relații sociale:
- este politicoasă doar cu unele persoane
- este un copil atașat de mama, mai puțin de tata
- are uneori crize de nesiguranță
- este puțin sociabilă, nu colaborează cu colegii de clasă.

b) Prezentarea, pe scurt, a conținuturilor selectate pentru evaluare


Antroposfera- omul și activitățiile umane
-Populația Terrei: evoluția numerică, răspândirea geografică, diversitatea umană, mobilitatea
teritorială
-Așezările omenești- forme de locuire și diferențieri teritoriale
c) Metodele, procedeele sau strategiile de evaluare utilizate
 evaluare oralǎ preponderenta

 Apreciere prin calificativ

 observaţie directă

 fise de lucru, desene (I se ofera posibilitatea de exprimare prin desen atunci cand sarcina

este prea grea),


 lucrări practice

 autoevaluare la hartă

 Joc

d) Exemple de itemi cuprinși în procesul evaluării


Puneți A(adevărat) sau F(fals) în dreptul următoarelor enunțuri:
Natalitatea reprezintă numărul de nou nascuti. .....................
Mortalitatea reprezintă numărul de decedați . ......................
Bilantul natural reprezintă suma dintre natalitate si mortalitate. ....................
Elementele unei așezări sunt: vatra, moșia și populația .......................
Tipurile principale de așezări sunt: satul și orașul .......................

Răspunde corect
Planeta pe care locuim se numește ...........................................
Reședința de județ al județului nostru este ...........................................
Orașul-capitală al țării noastre este...........................................
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU
Județul nostru se numește ................................................. .
Câmpiile le găsim colorate pe hartă cu culoarea ..............................................
Munții sunt reprezentați pe hartă cu culoarea .................................................
Țara în care locuim se numește .................................. .
Cea mai mare apă curgătoare din țara noastră este fluviul ..................................... .. .
Locuim în orașul .....................................
România se află în cadrul continentului numit.....................................

S-ar putea să vă placă și