Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA 3-Relieful Europei

Pe baza hărţii de mai jos se cere să identificaţi numerele cu care sunt numerotate următoarele
unităţi de relief din Europa

Câmpiile Podişurile Munţii


C......... C Română P........ Pod Central Rus M 14 -M-ţii Pindului
C13 - C. Mării Negre P......... Masivul Central Francez M2 -M-ţii Penini
C......... C Europei de Est P3 - Pod. Volgăi M.......M-ţii Carpaţi
C......... C Padului P ......... Messeta Spaniolă M.......M-ţii Alpi
C......... C Germano - Polonă P10- Pod Boemiei M.......M-ţii Apenini
C6 - C. Andaluziei P 14 -Pod Ardeni M.......M-ţii Ural
C......... C. Panonică M13 -M-ţii Alpii Dinarici
C12 C. Precaspică M.......M-ţii Pirinei
M.......M-ţii Caucaz
M.......M-ţii Scandinaviei
M16 -M-ţii Balcani

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,