Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCATIEI ,CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

SCOALA GIMNAZIALA NR.4 “ION PETROVICI”,TECUCI,JUD. GALATI


STR. 13 SEPTEMBRIE,NR. 7 TEL./FAX:0236811523,
e-mail: scoala4tecuci@clicknet.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I- AN ŞCOLAR 2010-2011

UNITATEA ŞCOLARĂ :Scoala Gimnaziala Nr.4,,I. Petrovici”,Tecuci

Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-la începutul anului şcolar s-au realizat -slaba implicare a părinţilor în activităţile
documentele specifice activităţii de planificare a şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de
activităţii educative: planul managerial al scoala, anturajul şi preocupările copiilor lor;
consilierului educativ, programul activităţilor -creşterea numărului de familii plecate la
educative extraşcolare şi extracurriculare, lucru în străinătate, lipsindu-i astfel pe copii
graficul desfăşurării acestor activităţi, de supravegherea părintească;
planificarea şedinţelor cu părinţii; graficul -in general, caietele diriginţilor conţin
consultatiilor cu parintii; informaţii relevante referitoare la organizarea
-s-au constituit comisiile şi subcomisiile clasei, dar sunt situaţii în care lipsesc
educative, s-au elaborat programe de activitate informaţii elementare, precum profesorii
ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, clasei, responsabilităţile elevilor, fişele
graficul de desfăşurare şi modul în care se face psihopedagogice ale elevilor, componenţa
evaluarea/feed-back-ul; comitetului de părinţi al clasei, caracterizarea
-s-au identificat priorităţile activităţii clasei;
educative, in funcţie de specificul şcolii şi în -foarte puţini elevi au carnete de note;
consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a -lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor
guvernului României privind asigurarea participanti la activitatile educative
calităţii în educaţie şi strategia MECTS pentru extracurriculare si extrascolare;
perioada 2008-2010;
- inexistenta unui cabinet psihopedagogic in
-s-au actualizat punctele de informare din şcoli
scoala;
referitoare la activitatea educativă şcolară şi
- lipsa de de fonduri suficiente si greutarea
extraşcolară si s-au creat altele noi,
obtinerii lor pentru a rasplati rezultatele bune si
facilitându-se, astfel, o mai buna cunoaştere a
foarte bune ale unor elevi merituosi ai scolii
acestui tip de activităţi;
-cadre didactice calificate si cu vechime la
catedra, care sunt si diriginti la clase ;

-invatatorii si dirigintii au urmat diverse


cursuri de formare si au participat la toate
activitatile scolii;
-
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- cabinetului de informatica foarte bine -scaderea numarului de elevi;
dotat ; -nu toate cadrele didactice sunt titulare ale
- reamenajarea terenului de sport si a salii scolii si, din acest motiv, neimplicarea totala a
de sport acestora in realizarea activitatilor extrascolare
- lipsa de timp si de motivatie financiara;
- multitudinea ofertelor de activitati duce la
suprasolicitare

1. Rezultate concursuri pe teme educaţionale

UNITATEA CONCURSURI JUDEŢENE , REZULTATE PROFESORI OBSERVAŢII


ŞCOLARĂ REGIONALE, NAŢIONALE COORDONATORI

2. Săptămâna educaţiei globale( activităţi desfăşurate la nivelul şcolii)

Unitatea Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Număr Profesori


şcolară aprox. elevi coordonatori
participanţi
Scoala „Educatia Prezentarea  săptămânii 320 Niculescu D
Gimnaziala globală”,manifestare  educaţiei globale
Nr.4,,I. de cultură şi de
Petrovici”, toleranţă
Tecuci
« Crizantema pacii », Activitati la abilitati practice 40 Vizitiu M
« Porumbeii pacii » Ciubotaru M

“Mana-n mana Prezentare power-point 40 Hulea T.


pentru pacea lumii” Miron M.

 « Spunem NU Expozitie de afise 320 Niculescu D


VIOLENTEI !
 
« Suntem cetăţeni ai Expozitie de postere – 320 Niculescu D
aceleiaşi LUMI ! » nonviolenta-

“Copiii lumii isi Creatii literare(versuri si 320 Cristea M.


doresc pacea” proza)

“Copilarie fara -studiu de caz Marin R


violenta”-studiu de Enache T
caz
Pace pentru toti concurs de desene pe asfalt 40 Bostan F.
copiii lumii-concurs
de desene pe asfalt
„Nonviolenta si pace realizare de postere 320 Fleseriu D
prin ochi de copil” Niculescu D
-realizare de postere

3.Activităţi extracurriculare (activităţi desfăşurate la nivelul şcolii)

Unitatea Denumirea Rezumatul activităţii Număr Profesori


şcolara activităţii aprox. elevi coordonatori
participanţi
Scoala “Plurilinguism si Crearea unui dictionar 80 Dumitrache.C
Gimnaziala multiculturalitate” multilingvist de cuvinte care Enache T
Nr.4,,I. - ziua limbilor sunt omonime grafice in lb.
Petrovici”, europene romana, engleza si franceza
Tecuci
“Educatie si Concursuri interdisciplinare, 320 Niculescu D.
educatori”- Ziua sezatori literare, cercuri
Mondiala a desen, activitati cu caracter
Educatiei sportiv, realizarea unor mape
tematice
Ziua Prezentare Power Point, 80 Marin R.
Internationala a realizarea unui panou/ mape
victimelor tematice
Holocaustului
Carnavalul Prezentari Power Point, 300 Niculescu D.
toamnei parada bostaneilor
Noi-fara Activitate dedicate 320 Niculescu D
catalog(balul boboceilor scolii
bobocilor) Concursuri de costume,
probe artistice,muzica si dans
“Sa cinstim istoria Prezentare Power Point, 320 Marin R.
patriei!”- Ziua serbare, realizarea unui
Nationala a panou tematic
Romaniei
“Drepturile Dezbateri, mape/ panou 320 Cristea M
copilului, tematic, concurs de eseuri si Fleseriu D
drepturile desene dotat cu premii si Vizitiu M.
omului”- Ziua diplome
Internationala a
Drepturilor
Omului
“Dar din dar…” Organizarea unei actiuni de 320 Ciobanu C
“Craciunul, darul sustinere a elevilor Niculescu D
bucuriei” defavorizati (colecta de DocaE
rechizite, dulciuri, haine)
Serbare de iarna cu
participarea claselor I-VIII

Eminescu- Recital de poezie, expozitie 320 Cristea M.


“expresia integrala de carte, expozitie de Bostan F.
a sufletului materiale didactice continand Niculescu D
romanesc” (N. leitmotive din creatia
Iorga) eminesciana (parteneriat cu
Biblioteca scolii)
“Hai sa dam mana Manifestari educativ- 320 Marin R.
cu mana!”- Ziua culturale prilejuite de Mica Fleseriu D
Principatelor Unire, expozitie de desene,
Romane panou tematic

Director, Consilier educativ,


Prof.Dumitrache Cristina Prof Niculescu Daniela