Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA 1-Relieful Europei

Relieful Europei este cuprins altitudinal între -28 m (în Câmpia Precaspică) şi 5.642 m (în Vârful
Elbrus din Munţii Caucaz) şi cuprinde trei mari trepte – câmpii (57%), podişuri (37%) şi munţi (6%) –
distribuite neuniform.
În funcţie de timpul de formare şi evoluţie, relieful din nordul continentului este mult mai vechi
comparativ cu cel din sud. Ca urmare, în nord altitudinile sunt în general mai reduse, iar în sud mai mari.

1. Analizaţi harta „Unităţile majore de relief din Europa”, din manual [pag. 46], şi scrieţi
numele munţilor, podişurilor şi câmpiilor din Europa.
 munţi:
;
 podişuri:
;
 câmpii:
.

MODUL DE FORMARE

1. Munţii s-au format prin cutare mai ales în trei orogeneze1: caledoniană (cea mai
veche), hercinică şi alpină (cea mai nouă), dar și prin vulcanism ( erupții vulcanice)
2. Podişurile au rezultat prin eroziunea unor munţi (în special hercinici) şi prin
acumulări de sedimente la poalele structurilor alpine.
3. Câmpiile au geneze diferite: fluvio-glaciare, fluvio-lacustre, fluvio-litorale şi pe structură de
podiş.

2. Citeşte/citiţi textul din manual [„Află”, pag. 47] şi rezolvă/rezolvaţi următoarele sarcini de lucru:
a. Realizează/realizaţi corespondenţa dintre orogeneze A şi munţi B.
A B
caledoniană 1. Masivul Central Francez
2. Munţii Cambrieni
hercinică 3. Munţii Carpaţi
4. Munţii Caucaz
alpină 5. Munţii Scandinaviei
6. Munţii Ural

b. Citeşte lista cu podişuri de mai jos. Subliniază cu o linie podişurile formate prin eroziunea
unor munţi şi cu două linii, pe cele formate prin acumulări de sedimente.
Listă podişuri: Bavariei, Central Rus, Doneţk, Transilvaniei, Valdai.

c. Scrie câte o unitate de câmpie (nume de câmpie) după modul de formare.


 câmpie fluvio-glaciară =  câmpie fluvio-litorală =
 câmpie fluvio-lacustră =  câmpie pe structură de podiş =

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,

2
d. Având în vedere modul de formare, scrieţi prin ce se deosebeşte Câmpia Română de
Câmpia Precaspică.

Vulcanii activi din Europa se găsesc în regiunea de subducţie2 a Mării Mediterane şi în regiunea
Riftului3 Medio-Atlantic (în Insula Islanda).

3. Analizează harta „Unităţile majore de relief din Europa”, din manual [pag. 46], şi scrie numele
vulcanilor activi din Europa.
 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

TEMĂ FACULTATIVĂ

 Citeşte rubrica „GEOinfo”, din manual [pag. 47].

VOCABULAR
1 Orogeneză = etapă îndelungată în care mişcările tectonice dau naştere lanţurilor de munţi.
2 Subducţie = tip de contact între plăcile tectonice. Placa mai grea coboară în astenosferă şi se topeşte
treptat.
3 Rift = despicătură verticală ce separă plăcile tectonice care se deplasează în sensuri opuse.

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,