Sunteți pe pagina 1din 1

Rândul 1 Rândul 2

Test (Relieful ) Test (Relieful )


Clasa a XII-a Clasa a XII-a

1.Completați enunțurile: 1.Completați enunțurile:

a) Altitudinea maximă din Europa se află în unitatea de a) Altitudinea maximă din România se află în Munții ………….
relief…………………… b) Un exemplu de unitate de platformă din România
b) O unitate reprezentativă de piemont din România este………………………...
este………………………... c) Țărm cu fiorduri se remarcă în Peninsula…………………….
c) Cei mai vechi munți din țara noastră s-au format în d) Cei mai vechi munți din țara noastră sunt…………………
orogeneza……………………………………... e) Între Asia și Europa se află ca limită unitatea de relief
d) Limita dintre Europa și Asia este dată de unitatea de …………………………………………
relief……………………………… (2 puncte)
e) Șisturi verzi se află în unitatea de
relief………………………………………… 2. Argumentaţi pe scurt denumirea de câmpie pentru Câmpia
(2 puncte) Moldovei.( 0,5 puncte)
3. Realizaţi prin săgeţi corespondenţa între elementele celor două
2. Argumentaţi pe scurt că Subcarpații reprezintă o unitate de orogen. coloane:
(0,5 puncte)
3. Realizaţi prin săgeţi corespondenţa între elementele celor două Câmpia Nord-Europeană unitate montană caledoniană
coloane: Câmpia Padului unitate montană hercinică
M. Penini unitate montană alpină
Câmpia Panonică unitate montană caledoniană M.Alpi câmpie fluvio-glaciară
Câmpia Mării Negre unitate montană hercinică M.Caucaz câmpie fluvio-lacustră
M. Apenini unitate montană alpină câmpie fluvio- litorală
M.Scandinaviei câmpie fluvio-glaciară 2puncte
M.Ural câmpie fluvio-lacustră
câmpie fluvio- litorală 2puncte 4.Precizaţi 2 asemănări şi două deosebiri de relief între Grupa
Nordică a Carpaţilor Orientali şi M.Apuseni. 2puncte
4.Precizaţi 2 asemănări şi două deosebiri de relief între Grupa
Centrală a Carpaţilor Orientali şi Grupa Făgăraş. 2puncte 5. Precizaţi 2 asemănări şi două deosebiri de relief între M. Ural şi
5. Precizaţi 2 asemănări şi două deosebiri de relief între M.Apenini şi M. Apenini. 2puncte
M.Scandinaviei. 2puncte
6. Explicați pe scurt la ce se referă dispunerea sub formă de 6. Explicați pe scurt la ce se referă dispunerea sub formă concentrică
amfiteatru a reliefului României( cu exemplificare).(0,5 puncte) a reliefului României( cu exemplificare).(0,5 puncte)