Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1 la OMECTS nr. 5347/7.09.

2011 privind aprobarea planurilor-cadru de nvmnt pentru clasele a IX-


a a XII-a, filiera vocaional, profilul pedagogic
___________________________________________________________________________

1.1. PLAN-CADRU DE NVMNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAIONAL PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA NVTOR EDUCATOARE

Aria curricular/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina TC CD TC+CD CD TC CD TC+CD CD
LIMB I COMUNICARE 6 2 8 6 2 8
Limba i literatura romn 3 1 4 3 1 4
Limba modern 1 2 - 2 2 - 2
Limba modern 2 1 1 2 1 1 2
MATEMATIC I TIINE 5 - 5 5 - 5
ALE NATURII
Matematic 2 - 2 2 - 2
Fizic 1 - 1 1 - 1
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM I SOCIETATE 4 3 7 4 3 7
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane 1 - 1 1 - 1
2 2
Discipline psihologice i - 3 3 - 3 3
pedagogice
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaie muzical - 1 1 - 1 1
Educaie vizual - 1 1 - 1 1
EDUCAIE FIZIC I SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaie fizic 1 - 1 1 - 1
TEHNOLOGII 2 3 5 3 3 6
Tehnologia informaiei i 2 - 2 2 - 2
comunicaiilor
Pregtire practic i de - 3 3 - 3 3
specialitate
Educaie antreprenorial - - - 1 - 1
Total ore/ sptmn TC/ CD/ 18 10 28 2 19 10 29 2
CD
Total ore/ sptmn 30 31
TC+CD+CD

TC = trunchi comun; CD = curriculum difereniat; CD = curriculum la decizia colii

___________________________________________________________________________
Plan-cadru de nvmnt pentru specializarea nvtor-educatoare
Anexa 1 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 privind aprobarea planurilor-cadru de nvmnt pentru clasele a IX-
a a XII-a, filiera vocaional, profilul pedagogic
___________________________________________________________________________

1.2. PLAN-CADRU DE NVMNT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAIONAL PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA NVTOR EDUCATOARE

Aria curricular/ Clasa a XI-a Clasa a XII-a


Disciplina TC CD TC+CD CD TC CD TC+CD CD
LIMB I COMUNICARE 6 2 8 7 1 8
Limba i literatura romn 3 1 4 3 1 4
Metodica predrii limbii i literaturii - 1 1 - - -
romne
Limba modern 1 2 - 2 2 - 2
Limba modern 2 1 - 1 2 - 2
MATEMATIC I TIINE ALE 2 3 5 2 2 4
NATURII
Aritmetic - 1 1 - 1 1
Matematic 1 - 1 1 - 1
Metodica predrii matematicii/ activitilor - 1 1 - - -
matematice
tiine ale naturii 1 - 1 1 1 2
Metodica predrii tiinelor naturii - 1 1 - - -
OM I SOCIETATE 4 7 11 4 7 11
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 2 1 - 1 2
Metodica predrii istoriei i geografiei - 1 1 - - -
Discipline psihologice i pedagogice - 6 6 - 7 7
Socio-umane 1 - 1 1 - 1
Religie 1 - 1 1 1
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaie muzical i educaie plastic - 1 1 - 2 2
Metodica predrii educaiei muzicale i a - 1 1 - - -
educaiei plastice
EDUCAIE FIZIC I SPORT 1 1 2 1 - 1
Educaie fizic 1 - 1 1 - 1
Metodica predrii educaiei fizice - 1 1 - - -
CONSILIERE I ORIENTARE - - - - - -
- - - - - -
TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
Tehnologia informaiei i comunicaiilor 1 - 1 1 - 1
Total ore/ sptmn TC/ CD/ CD 14 15 29 2 15 12 27 2
Total ore/ sptmn TC+CD+CD 31 29

TC = trunchi comun; CD = curriculum difereniat; CD = curriculum la decizia colii

___________________________________________________________________________
Plan-cadru de nvmnt pentru specializarea nvtor-educatoare
Anexa 1 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 privind aprobarea planurilor-cadru de nvmnt pentru clasele a IX-
a a XII-a, filiera vocaional, profilul pedagogic
___________________________________________________________________________

1.3. CURRICULUM DIFERENIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAIONAL PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA NVTOR EDUCATOARE

Aria curricular/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a


LIMB I COMUNICARE 2 2
Limba i literatura romn 1 1
Limba modern 2 1 1
OM I SOCIETATE /Discipline psihologice i 8 8
pedagogice
Introducere n pedagogie i teoria i metodologia 2 -
curriculumului
Teoria i practica instruirii i evalurii - 1
Psihologie - 2
Tehnici de comunicare 1 -
Educaie muzical 1 1
Educaie vizual 1 1
Pregtire practic de specialitate 3 3
Total 10 10

1.4. CURRICULUM DIFERENIAT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAIONAL PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA NVTOR EDUCATOARE

ARIA CURRICULAR/DISCIPLINA Clasa a XI-a Clasa a XII-a


DISCIPLINE PSIHOLOGICE I PEDAGOGICE 6 7
Managementul clasei de elevi 1 -
Psihopedagogie special - 1
Psihologia vrstelor 1 -
Psihologia educaiei - 1
Didactici inovative n viziune transdisciplinar - 1
Pregtire practic de specialitate 4 4
METODICA PREDRII DISCIPLINELOR 6 0
Metodica predrii limbii i literaturii romne 1 0
Metodica predrii matematicii/activitilor matematice 1 0
Metodica predrii tiinelor naturii 1 0
Metodica predrii istoriei i a geografiei 1 0
Metodica predrii educaiei muzicale i a educaiei plastice 1 0
Metodica predrii educaiei fizice 1 0
ALTE DISCIPLINE 4 5
Limba i literatura romn 1 1
Aritmetic 1 1
tiine ale naturii - 1
Educaie muzical i educaie plastic 1 2
Total 15 12

___________________________________________________________________________
Plan-cadru de nvmnt pentru specializarea nvtor-educatoare