Sunteți pe pagina 1din 14

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.

2009

1.1. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA TEORETCĂ – PROFIL REAL
SPECIALIZĂRILE: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, ŞTIINŢE ALE NATURII

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8 6 1 7
Limba şi literatura română 3 1 4 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 5 11 6 5 11
Matematică 2 2 4 2 2 4
Fizică 2 1 3 2 1 3
Chimie 1 1 2 1 1 2
Biologie 1 1 2 1 1 2
OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 4
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
1 1
Socio-umane - - - 1 - 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 1 1 - 1 1
Educaţie muzicală - -
1 1 1 1
Educaţie plastică - -
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 1 2
Educaţie fizică 1 - 1 1 1 2
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 1 3 2 1 3
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Informatică - 1 1 - 1 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

1
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.2. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA TEORETCĂ – PROFIL UMANIST
SPECIALIZĂRILE: FILOLOGIE, ŞTIINŢE SOCIALE

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 4 10 6 4 10
Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
Limba modernă 1 2 1 3 2 1 3
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
Limba latină - 1 1 - 1 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 3 7 4 4 8
Istorie 1 1 2 1 2 3
Geografie 1 1 2 1 1 2
1 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 1 2 - - -
Socio-umane - - - 1 1 2
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 2 2 - 1 1
Educaţie muzicală - 1 1 -
1 1
Educaţie plastică - 1 1 -
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

2
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.3. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA MUZICĂ

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
Socio-umane - - - 1 - 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 11 11 - 11 11
Educaţie muzicală* - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
Educaţie artistică specializată - 9 9 1** 9 9 1**
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 12 31 1 19 12 31 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 32 32

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

NOTĂ:
* Ora de educaţie muzicală se alocă pentru studiul disciplinei instrument la alegere, respectiv acompaniament – pentru secţia
pian, orgă.
** Ora din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.

3
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.4. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA COREGRAFIE

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
Socio-umane - - - 1 - 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 12 12 - 12 12
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
Educaţie artistică specializată - 10 10 2* 10 10 2*
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică* 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 13 32 2 19 13 32 2
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 34 34

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

NOTĂ:
* Orele din CDŞ şi ora de educaţie fizică se alocă pentru educaţie artistică specializată.

4
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.5. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
Socio-umane - - - 1 - 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 10 10 - 10 10
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
Educaţie artistică specializată - 8 8 1* - 8 8 1*
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 11 30 1 19 11 30 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 31 31

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

NOTĂ:
* Ora din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.

5
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.6. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZĂRILE: ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ŞI DESIGN,
ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
Socio-umane - - - 1 - 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 10 10 - 10 10
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
Educaţie artistică de specialitate - 8 8 1* - 8 8 1*
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 11 30 1 19 11 30 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 31 31

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii


NOTĂ:
* Ora din CDŞ se alocă pentru discipline de specialitate.

6
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.7. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL SPORTIV
TOATE SPECIALIZĂRILE

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
Socio-umane - - - 1 - 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 10 11 1 10 11
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
Pregătire sportivă teoretică - 2 2 - 2 2
Pregătire sportivă practică - 8 8 1* - 8 8 1*
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 13 32 1 19 13 32 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 33 33

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

NOTĂ:
* Ora din CDŞ se alocă pentru pregătire sportivă practică.

7
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.8. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR / EDUCATOARE

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 3 9 6 3 9
Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
Comunicare didactică - 1 1 - 1 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 1 5 4 1 5
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
1 1
Socio-umane - - - 1 - 1
Discipline psihologice şi pedagogice - 1 1 - 1 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 3 5 2 3 5
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Pregătire practică de specialitate - 3 3 - 3 3
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

8
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.9. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST, INSTRUCTOR-ANIMATOR, INSTRUCTOR
PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE, PEDAGOG ŞCOLAR

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 3 9 6 3 9
Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
Comunicare didactică - 1 1 - 1 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 1 5 4 1 5
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
1 1
Socio-umane - - - 1 - 1
Discipline psihologice şi pedagogice - 1 1 - 1 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 3 5 2 3 5
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Pregătire practică de specialitate - 3 3 - 3 3
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

9
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.10. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ
(Licee ale Ministerului Administraţiei şi Internelor)
SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8 6 2 8
Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 2 6 4 2 6
Istorie 1 1 2 1 1 2
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 1 2 - - -
Socio-umane - - - 1 1 1 2 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 1 2 1 1 2
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
Atac şi autoapărare - 1 1 - 1 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
PREGĂTIRE MILITARĂ ŞI LEGISLAŢIE - 2 2 - 2 2
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

10
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.11. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL MILITAR
(Licee ale Ministerului Apărării Naţionale)
SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Aria curriculară/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina
TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8 6 1 7
Limba şi literatura română 3 1 4 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 3 9 6 3 9
Matematică 2 2 4 2 2 4
Fizică 2 1 3 2 1 3
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
Socio-umane 1 1
- - - 1 - 1
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 1 1 - 1 1
Educaţie muzicală/ plastică - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 1 2 1 - 1
Educaţie fizică 1 1 2 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 2 4
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 1 2
Informatică 1 - 1 - 1 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
PREGĂTIRE MILITARĂ - 2 2 - 2 2
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

11
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.12. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

Aria curriculară/ Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a


TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 3 9 6 3 9
Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
Limba latină - 1 1 - 1 1
Limba greacă - 1 1 - 1 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 4 8 4 4 8
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
Socio-umane - - - 1 - 1
* *
Religie 1 - 1 1 - 1
*
Discipline teologice - 4 4 1 - 4 4 1*
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

NOTĂ: * În clasele a IX-a şi a X-a, ora de religie din TC şi ora din CDŞ se alocă pentru discipline teologice.

12
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.13. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA PATRIMONIU CULTURAL

Aria curriculară/ Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a


TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 1 7 6 1 7
Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 2 6 4 2 6
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
1*
Socio-umane - - - 1 - 1 1*
Religie 1* - 1 1* - 1
Discipline teologice - 2 2 - 2 2
ARTE - 6 6 - 6 6
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
Discipline artistice de specialitate - 4 4 - 4 4
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

NOTĂ: * În clasele a IX-a şi a X-a, ora de religie din TC şi ora din CDŞ se alocă pentru discipline teologice.

13
ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.2009

1.14. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA TEOLOGIE:
teologic catolic, teologic unitarian, teologic reformat, teologic baptist,
teologic penticostal, teologic adventist, teologic musulman

Aria curriculară/ Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a


TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 1 7 6 1 7
Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane/ Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
Socio-umane - - - 1 - 1
Religie 1* - 1 1* - 1
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - 1 1 - 1 1
Consiliere şi orientare - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
*
DISCIPLINE DE SPECIALITATE - 6 6 1 - 6 6 1*
Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

NOTĂ: * În clasele a IX-a - a X-a, ora de religie din TC şi ora din CDŞ se alocă pentru discipline de specialitate.

14