Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul „MIHAI VITEAZUL”,

INEU
 Şcoala Gimnazială Ineu

RĂDUCAN SORIN AUREL

GEOGRAFIE
TERRA – ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ.
EUROPA

Fișe de lucru pentru clasa a VI-a


PENTRU UZ INTERN

UTILIZATOR
Nume și prenume .................................................
...................................................................................
Clasa ........................................................................

INEU-2020
FIȘA 1-Relieful Europei
Relieful Europei este cuprins altitudinal între -28 m (în Câmpia Precaspică) şi 5.642 m (în Vârful
Elbrus din Munţii Caucaz) şi cuprinde trei mari trepte – câmpii (57%), podişuri (37%) şi munţi (6%) –
distribuite neuniform.
În funcţie de timpul de formare şi evoluţie, relieful din nordul continentului este mult mai vechi
comparativ cu cel din sud. Ca urmare, în nord altitudinile sunt în general mai reduse, iar în sud mai mari.

1. Analizaţi harta „Unităţile majore de relief din Europa”, din manual [pag. 46], şi scrieţi
numele munţilor, podişurilor şi câmpiilor din Europa.
 munţi:
;
 podişuri:
;
 câmpii:
.

MODUL DE FORMARE

1. Munţii s-au format prin cutare mai ales în trei orogeneze1: caledoniană (cea mai
veche), hercinică şi alpină (cea mai nouă), dar și prin vulcanism ( erupții vulcanice)
2. Podişurile au rezultat prin eroziunea unor munţi (în special hercinici) şi prin
acumulări de sedimente la poalele structurilor alpine.
3. Câmpiile au geneze diferite: fluvio-glaciare, fluvio-lacustre, fluvio-litorale şi pe structură de
podiş.

2. Citeşte/citiţi textul din manual [„Află”, pag. 47] şi rezolvă/rezolvaţi următoarele sarcini de lucru:
a. Realizează/realizaţi corespondenţa dintre orogeneze A şi munţi B.
A B
caledoniană 1. Masivul Central Francez
2. Munţii Cambrieni
hercinică 3. Munţii Carpaţi
4. Munţii Caucaz
alpină 5. Munţii Scandinaviei
6. Munţii Ural

b. Citeşte lista cu podişuri de mai jos. Subliniază cu o linie podişurile formate prin eroziunea
unor munţi şi cu două linii, pe cele formate prin acumulări de sedimente.
Listă podişuri: Bavariei, Central Rus, Doneţk, Transilvaniei, Valdai.

c. Scrie câte o unitate de câmpie (nume de câmpie) după modul de formare.


 câmpie fluvio-glaciară =  câmpie fluvio-litorală =
 câmpie fluvio-lacustră =  câmpie pe structură de podiş =

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,

2
d. Având în vedere modul de formare, scrieţi prin ce se deosebeşte Câmpia Română de
Câmpia Precaspică.

Vulcanii activi din Europa se găsesc în regiunea de subducţie2 a Mării Mediterane şi în regiunea
Riftului3 Medio-Atlantic (în Insula Islanda).

3. Analizează harta „Unităţile majore de relief din Europa”, din manual [pag. 46], şi scrie numele
vulcanilor activi din Europa.
 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

TEMĂ FACULTATIVĂ

 Citeşte rubrica „GEOinfo”, din manual [pag. 47].

VOCABULAR
1 Orogeneză = etapă îndelungată în care mişcările tectonice dau naştere lanţurilor de munţi.
2 Subducţie = tip de contact între plăcile tectonice. Placa mai grea coboară în astenosferă şi se topeşte
treptat.
3 Rift = despicătură verticală ce separă plăcile tectonice care se deplasează în sensuri opuse.

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,

3
FIȘA 2-Relieful Europei
Pe baza hărţii de mai jos se cere să identificaţi numerele cu care sunt numerotate următoarele
unităţi de relief din Europa

Câmpiile Podişurile Munţii


C6 -C Andaluziei P........ Messeta Spaniolă M .......M-ţii Ural
C......... C. Germano - Polonă P14 -Pod Ardeni M.......M-ţii Caucaz
C......... C Europei de Est P3 -Pod. Volgăi M.......M-ţii Carpaţi
C12 -C Precaspică P ......... Pod Central Rus M.......M-ţii Alpi
C13 -C Mării Negre P10 -Pod Boemiei M.......M-ţii Apenini
C......... C. Română P ......... Masivul Central Francez M14 - M-ţii Pindului
C......... C. Panonică M13 - M-ţii Alpii Dinarici
C......... C. Padului M.......M-ţii Scandinaviei
M.......M-ţii Pirinei
M16 - M-ţii Balcani
M2 - M-ţii Penini

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,

4
FIȘA 3-Relieful Europei
Pe baza hărţii de mai jos se cere să identificaţi numerele cu care sunt numerotate următoarele
unităţi de relief din Europa

Câmpiile Podişurile Munţii


C......... C Română P........ Pod Central Rus M 14 -M-ţii Pindului
C13 - C. Mării Negre P......... Masivul Central Francez M2 -M-ţii Penini
C......... C Europei de Est P3 - Pod. Volgăi M.......M-ţii Carpaţi
C......... C Padului P ......... Messeta Spaniolă M.......M-ţii Alpi
C......... C Germano - Polonă P10- Pod Boemiei M.......M-ţii Apenini
C6 - C. Andaluziei P 14 -Pod Ardeni M.......M-ţii Ural
C......... C. Panonică M13 -M-ţii Alpii Dinarici
C12 C. Precaspică M.......M-ţii Pirinei
M.......M-ţii Caucaz
M.......M-ţii Scandinaviei
M16 -M-ţii Balcani

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,

5
FIȘA 4-Relieful Europei
Pe baza hărţii de mai jos se cere să identificaţi unităţile de relief din Europa,marcate pe
hart ă cu litere și cifre

Câmpiile Podişurile Munţii


C2 …………………… P1 …………………… M2 ……………………
C4 …………………… P3 …………………… M4 ……………………
C6 …………………… P5 …………………… M6 ……………………
C8 …………………… P11 …………………… M8 ……………………
C10 …………………… P12 -exemplu –Pod.Bavariei M10 ……………………
C12 …………………… P13 …………………… M12 ……………………
C13 …………………… P15 …………………… M14 ……………………
C14 -exemplu –C.Niprului Vulcani M16 ……………………
V2 …………………… M20 ……………………
V5 …………………… M21 ……………………
V4 -exemplu –Vulc. Santorin M22 ……………………
M18 -exemplu –M.Sudeți

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,

6
FIȘA 5-Relieful Europei

Câmpiile Podişurile Munţii


C1 …………………… P2 …………………… M1 ……………………
C3 …………………… P4 …………………… M3 ……………………
C5 …………………… P6 …………………… M5 ……………………
C7 …………………… P10 …………………… M7 ……………………
C9 …………………… P12 -exemplu –Pod.Bavariei M9 ……………………
C11 …………………… P14 …………………… M11 ……………………
C13 …………………… P16 …………………… M13 ……………………
C14 -exemplu –C.Niprului Vulcani M15 ……………………
V1 …………………… M17 ……………………
V3 …………………… M19 ……………………
V4 -exemplu –Vulc. Santorin M21 ……………………
M18 -exemplu –M.Sudeți

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,