Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA 4-Relieful Europei

Pe baza hărţii de mai jos se cere să identificaţi unităţile de relief din Europa,marcate pe
hart ă cu litere și cifre

Câmpiile Podişurile Munţii


C2 …………………… P1 …………………… M2 ……………………
C4 …………………… P3 …………………… M4 ……………………
C6 …………………… P5 …………………… M6 ……………………
C8 …………………… P11 …………………… M8 ……………………
C10 …………………… P12 -exemplu –Pod.Bavariei M10 ……………………
C12 …………………… P13 …………………… M12 ……………………
C13 …………………… P15 …………………… M14 ……………………
C14 -exemplu –C.Niprului Vulcani M16 ……………………
V2 …………………… M20 ……………………
V5 …………………… M21 ……………………
V4 -exemplu –Vulc. Santorin M22 ……………………
M18 -exemplu –M.Sudeți

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a,