Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

An şcolar 2009-2010

SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA OBSERVAŢII


1.Repartizarea copiilor pe grupe, a 1.Analiza muncii pe semestrul II Consiliul
educatorelor la grupe. Completarea Planului managerial profesoral se va
Organizarea comisiilor din unitate, în funcţie de nevoi întruni la nevoie
Analiza Ofertei educaţionale 2009- dacă situaţia o va
2010 impune
Stabilirea indicatorilor de performanţă
conform criteriilor de evaluare
propuse în Fişa de evaluare a
educatoarelor
Validarea Regulamentului intern
Aprobarea Planului de încadrare pe
anul şcolar curent (normarea
posturilor)
Aprobarea schemelor orare şi a
Ofertei de opţionale
2.Analiza muncii pe anul şcolar 2008- 2.Mişcarea personalului didactic
2009 pentru anul şcolar 2010-2011
Prezentare şi aprobare a Planului
managerial pentru 2009-2010
Analiza PDI 2008-2011
Raport pe comisii: metodică,
curriculum, extracurriculare, CEAC
3.Prezentarea evaluărilor iniţiale, 3.Stabilirea sarcinilor pe perioada
discutarea lor vacanţei
4.Stabilirea sarcinilor pe perioada 4.Analiza dosarelor în vederea
vacanţei obţinerii Distincţiei Gh. Lazăr
5. Analizarea Rapoartelor pentru 4.Prezentarea evaluărilor finale, a
salar şi gradaţie de merit pregătirii copiilor pentru şcoală

Director,
MĂRIUCA CHIOREAN