Sunteți pe pagina 1din 3

Temele-model nu pot fi modificate și/sau preluate

pentru a fi încărcate pe platforma de cursuri

CAPITOLUL 3 - Specificul copiilor cu deficiență mintală. Strategii de educație


și tehnici de învățare pentru copiii cu deficiențe mintale ușoare și moderate.

Cerința: Elaborați o strategie individualizată de predare a unei unități de învățare,


destinată unui elev cu DMU integrat în clasa la care predați, cu respectarea
următoarelor elemente:
a) Prezentarea, pe scurt, a conținuturilor selectate din unitatea de învățare
aleasă
b) Prezentarea metodelor și tehnicilor didactice alese, prin raportare la
conținuturi și la specificul elevului
c) Prezentarea materialelor didactice utilizate în predare

Nr. Indicatori Punctaj


Crt. maxim
posibil
de
acordat
1 Selectarea conținuturilor învățării este realizată în 20
conformitate cu specificul copiilor cu DMU
2 Alegerea unor metode și tehnici specifice concordante cu 20
conținuturile alese
3 Selecția materialelor didactice este judicioasă și conformă 20
atât cu specificul DMU, cât și cu specificul conținuturilor
de predat
4 Integrarea tuturor elementelor într-o strategie coerentă din 20
punct de vedere didactic, sustenabilă pe tot parcursul
unității de învățare
5 Originalitatea materialului elaborat 10
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Echivalarea punctelor în calificative:

Interval punctaje Calificativ


0 – 45 INSUFICIENT
46 – 65 SUFICIENT
Temele-model nu pot fi modificate și/sau preluate
pentru a fi încărcate pe platforma de cursuri

66 – 85 BINE
86 – 95 FOARTE BINE
95 – 100 EXCELENT
Se acordă 10 puncte din oficiu

Competențe generale:

1.Prezentarea realităţii observabile, cu ajutorul terminologiei generale şi specifice

2. Utilizarea elementelor semnificative din matematică, ştiinţele naturii şi disciplinele


sociale, în înţelegerea realităţii înconjurătoare

3. Relaţionarea realităţii înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică

4. Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea orizontului local, a ţării şi a lumii


contemporane
Unitatea de învățare: Elemente de geografie a orizontului local și apropiat

Conținuturile unității de învățare:

Orizontul apropiat

1. Clasa, școala, cartierul, localitatea

2. Orientarea și distanțele în orizontul apropiat

3. Planul clasei, al școlii, al locuinței, al cartierului și al localității

Orizontul local
4. Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
5. Hărți ale orizontului local
Conținuturi adaptate pentru elevul cu DMU:
Identificarea obiectelor din spațiile școlare și poziționarea corectă a acestora în
spațiu, utilizând termeni ca: sus-jos, deasupra-dedesupt, la stânga-la dreapta, în
față-în spate, etc.
Denumirea corectă a școlii și integrarea acesteia în enunțuri formulate independent.

Denumirea corectă a cartierului sau vecinătăților în care locuiește elevul (acolo


unde se aplică)
Denumirea localității în care locuiește
Temele-model nu pot fi modificate și/sau preluate
pentru a fi încărcate pe platforma de cursuri

Instituții cunoscute și introducerea denumirilor altor instituții importante din


localitate
Refacerea traseului zilnic spre/dinspre școală, folosind repere concrete.
Estimarea distanțelor cu ajutorul timpului

Metode și tehnici alese:

-observația directă
-exercițiul
-metoda mozaicului
Materiale didactice:
Manual, harta localității, imagini cu instituții/repere locale relevante, fișe de lucru,
caiete.

Notă: în elaborarea acestui model de temă s-a folosit Manualul digital ”Geografie, clasa a
IV-a, Semestrul I”, autori: Carmen Camelia Rădulescu și Ionuț Popa, Editura Arthur,
manual școlar realizat în conformitate cu Programa școlară pentru disciplina GEOGRAFIE, clasa
a IV-a, aprobată prin O.M. nr. 5003, din 02.12.2014.

S-ar putea să vă placă și