Sunteți pe pagina 1din 12

”Școala online, o

provocare pentru toți!”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SAT GARA BANCA
COMUNA BANCA, JUDEȚUL VASLUI

în colaborare cu

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VASLUI ;

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT CAHUL, REPUBLICA


MOLDOVA

GIMNAZIUL ”ALEXEI MATEEVICI” MANTA, RAIONUL CAHUL,


REPUBLICA MOLDOVA;

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE


PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI FILIALA FOCȘANI

LICEUL TEORETIC ”ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” TARACLIA,


RAION CĂUȘENI,REPUBLICA MOLDOVA

LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA

LICEUL TEHNOLOGIC ”DAN MATEESCU” CĂLĂRAȘI

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE IORGA” NEHOIU, JUDEȚUL


BUZĂU

LICEUL TEHNOLOGIC ”DUILIU ZAMFIRESCU”,COMUNA


DRAGALINA,JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂGEȘTI, COMUNA BOLOTEȘTI,


JUDEȚUL VRANCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU ROSETTI”, COMUNA ROSEȚI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PRINCIPESA ELENA BIBESCU”


BÂRLAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERIENI, JUDEȚUL VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VIRGIL CARAIVAN” ȘULETEA,


JUDEȚUL VASLUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MURGEANU” ZORLENI, JUDEȚUL


VASLUI

GRĂDINIȚA CU P.P.NR. 2 BÂRLAD

desfăşoară

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
”ȘCOALA ONLINE, O PROVOCARE PENTRU
TOȚI!”
Ediţia I
An şcolar 2019 – 2020

Inițiatori proiect:

Director, prof. Grigore Doinița


Prof.Înv. Preșcolar Bularda Sanda

Coordonatori proiect:

Inspector şcolar pentru limbi moderne, Prof. Alexandru Mîţă


Inspector școlar general, Prof. Gabriela Plăcintă
Inspector școlar pentru activități extrașcolare, Prof. Monica Mustățea
Inspector școlar pentru educație timpurie, Prof. Zoica Popescu
Inspector școlar pentru învățământ primar,Prof. Oana Rusu
Lector Univ. Dr. Cornelia Ștefănescu
Lector Univ. Dr. Corneliu Ciprian Ilade

Echipa de organizare:
Prof. Luculeasa Mihaela
Prof. Samson Oana
Prof. Dumitriu Florin
Prof. Balan Ana
Prof. Arhip Violeta
Prof. Hriscu Andreea
Prof. Tănase Licuța
Prof. Bratu Carmen
Prof. Zaharia Roxana
Prof. Gheciu Rodica
Prof. Pîslaru Silvia
Prof. Emandache Anișoara
Prof. Dumitriu Broștic Elena Liliana

Echipa de redactare și coordonare:


Prof. Grigore Doinița
Prof. Bularda Sanda
Prof. Dumitriu Florin
Prof. Luculeasa Mihaela
Prof. Dumitriu Broștic Elena Liliana

ARGUMENT
Transformarea digitală a Europei continuă să se accelereze prin dezvoltarea de tehnologii
emergente, cum ar fi inteligența artificială (AI) și cloud computing.
Digitalizarea aduce multe posibilități noi, dar prezintă și provocări sociale
importante. Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea și creativitatea, contribuie la îmbunătățirea
eficienței și a rezultatelor învățării. Totuși, fenomene precum dezinformarea amenință, de asemenea, să
submineze societățile deschise, democratice și să marginalizeze în continuare grupurile vulnerabile.
Integrarea tehnologică în scopuri educaționale a rămas în urmă în toate statele membre ale
Uniunii Europene (UE). Divergențele persistă în ceea ce privește furnizarea de infrastructură și
echipamente digitale, precum și prezența competențelor digitale.
Este esențial să se pregătească în mod adecvat cetățenii pentru un viitor globalizat din ce în ce mai
interconectat, investind în abilitățile și competențele necesare pentru a prospera și a se implica pozitiv
în societate în era digitală. 
Pandemia de COVID-19 din Europa și măsurile naționale necesare pentru combaterea
răspândirii virusului pot provoca perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și
mobilitate pentru cursanții, profesorii și educatorii din Uniunea Europeană (UE). 
Există diverse instrumente online și offline care pot fi utilizate pentru:
 a conecta educatorii și elevii atunci când aceștia se află în locuri diferite
 a accesa informații și platforme care nu sunt disponibile în mod obișnuit la domiciliu sau în
instituția de învățământ
 a sprijini dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod flexibil.
Pentru a contribui la asigurarea continuității în activitățile de educație și formare, pot fi accesate online
diverse materiale didactice.
Sisteme educaționale din întreaga lume trec zilele acestea prin nevoia de a se reinventa, dată
fiind situația în care milioane de elevi își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor. Ce putem
face însă în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum ne
adaptăm la predarea on-line? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează
aceasta procesul de învățare?

INIȚIATORUL
Şcoala Gimnazială Nr.1 sat Gara Banca,com. Banca,jud. Vaslui

SCOP
Realizarea unui parteneriat online între instituții în vederea împărtășirii experiențelor de ultim
moment precum și a descoperirii de soluții inovatoare și creative în ceea ce privește procesul de
predare-învățare-evaluare online.

OBIECTIVE
1. Stimularea potențialului inovativ și creativ al profesorilor prin organizarea și desfășurarea unor
activități online;
2. Realizarea unui schimb de experiență între profesorii participanți la sesiunea organizată pe
zoom;
3. Realizarea / dezvoltarea relațiilor de colaborare între profesorii participanți;
4. Crearea de parteneriate cu organizații din țară și din Republica Moldova, pentru a obține
rezultate inovatoare sau pentru a face schimb de bune practici.
5. Implementarea noilor educații în procesul instructiv-educativ prin valorizarea celor cinci piloni
ai cunoașterii:

1. A învăța să știi - dobândirea elementelor cunoașterii;


2. A învăța să faci - astfel încât individul intră în relație cu mediul
ambiant;
3. A învăța să trăiești împreună cu alții - prin cooperare,
comunicare, participare;
4. A învăța să fii – contribuind la dezvoltarea propriei
personalităţi;
5. A învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea –
pentru a reflecta şi a acţiona asupra realităţii, a dezvolta
solidaritatea şi coeziunea socială.

GRUP ŢINTĂ
o Simpozionul se adresează specialiștilor, cadrelor didactice și tinerilor de oriunde din Europa.
o Beneficiari: comunităţi locale, specialiști, cadre didactice, elevi și părinți.

REZULTATE AȘTEPTATE:
 Valorizarea cunoștințelor TIC și a mijloacelor și strategiilor de predare-învățare-evaluare
online în rândul elevilor, cadrelor didactice și specialiștilor; o motivație optimă în implicarea
lor în viața socială, prezentă şi viitoare;
 Dezvoltarea la profesori a unor competențe de comunicare online și lucru în echipă la distanță;
 Realizarea unei cărți (cu lucrări) și a unui CD (cu exemple de bune practice) ale participanților
(cartea și CD-ul se vor tipări și inscripționa cu ISBN/ISSN).

    ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE PROIECTULUI

         Articole în ziarele locale; portofoliul proiectului (lista cu toţi participanţii); volum cu lucrările
cadrelor didactice înregistrat cu ISBN; chestionare şi fişe de evaluare;  sondaje de opinie în rândul
profesorilor şi al părinţilor; fotografii, pliante, afişe.

SIMPOZION INTERNAȚIONAL
Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice, din orice instituție de educație (grădiniță,
școală, liceu, universitate), indiferent de aria curriculară, precum și consilierilor școlari.

Tematica simpozionului

1. Mijloace și strategii didactice inovatoare adaptate predării online;


2. Proiecte didactice inovatoare adaptate predării online;
3. Reviste şcolare şi de specialitate în format electronic.
IMPORTANT !
Profesorii participanţi, vor primi următoarele documente, în funcţie de secţiunile la care au participat :
 Adeverinţă de participare la Simpozion Internaţional
 Adeverinţă de elaborare şi susţinere în cadrul simpozionului a unei lucrări ştiinţifice în
domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional.
 Adeverinţă care atestă prezentarea unor proiecte didactice inovatoare.
 Adeverinţă de participare la elaborarea Ghidului de bune practici, cu ISBN.

Descrierea activității: Simpozionul se va desfășura în perioada 10 august 2020, pe două secțiuni:

 Secțiunea1- prezentări lucrări științifice ale specialiștilor și cadrelor didactice;


 Secțiunea 2- valorizări exemple de bune practici ale profesorilor.

La încheierea activităților simpozionului, se vor acorda : certificate de participare, adeverințe,


cărți și CD-uri – pentru specialiști și cadre didactice (ambele inscripționate cu ISSN), toate în format
electronic.

Prezentările lucrărilor specialiștilor și ale cadrelor didactice și valorizarea exemplelor de bune


practici, participanți direcți, vor avea loc în data de – luni, 10 august 2020, începând cu orele 16.00 pe
zoom. Link-ul va fi trimis individual fiecărui participant cu o zi înaintea desfășurării activității.

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR:


Pentru secțiunea 1- lucrări specialiști și cadre didactice, se vor ține cont de următoarele cerințe:
o Format A4, scris la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm, în Times New Roman, corp de
literă 12.
o Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman Bold 14, centrat. Autorul/autorii și instituția
vor fi scrise două rânduri mai jos , centrat, Times New Roman 12.
o Bibliografia (numele și prenumele autorului, titlul lucrării , editura, anul apariției), se va
consemna la sfârșitul lucrării.
o Lucrările nu vor conține mai mult de 2 pagini; ele vor avea forma unor referate de specialitate.
o Prezentările Power Point sau înregistrările video nu vor dura mai mult de 5 minute.
o Lucrările și fișa de înscriere se vor trimite la adresa de e-mail:
simpozionbancaonline@gmail.com.
o Subiectul e-mail-ului se va denumi cu-numele persoanei/persoanelor și numele secțiunii
pentru care este scris materialul. Aceeași denumire se va da și fișierului atașat (exemplu: dacă
la Simpozion participă domnul ”Nume prenume”-pentru secțiunea 1, atunci subiectul e-mail-
ului va fi ”Nume prenume” - secțiunea 1, iar fișierul atașat se va denumi cu același nume).
Pentru secțiunea 2 - exemple de bune practici, se vor menționa: categoria de activitate,
strategiile online folosite,domeniul, nivelul de vârstă (clasa), perioada desfășurării,descrierea pe scurt
a activității, impactul (pot fi atașate și imagini concludente).
Organizatorii simpozionului își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
condițiile prestabilite și legea dreptului de autor.
Termenul limită de înscriere: 5 august 2020

Vă rugăm să folosiți semnele diacritice corespunzătoare limbii române; dacă lucrările se vor
redacta și într-una din limbile de circulație internațională, se vor respecta semnele diacritice ale limbii
respective .
Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor și exemplelor de bune practici aparține
participanților.
Lucrările specialiștilor și ale cadrelor didactice se vor publica - în format electronic; exemplele
de bune practici se vor publica - în format CD, ambele fiind inscripționate cu ISBN/ISSN.
Pentru participanții la activitățile simpozionului, desfășurate în cele două secțiuni ale sale, nu
se vor percepe taxe de participare.

      
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION INTERNAȚIONAL
„ȘCOALA ONLINE, O PROVOCARE PENTRU TOȚI”
Ediţia I, 10 August 2020

Titlul lucrării:

Autorul/autorii lucrării:

1. Nume: ………………………………………………Prenume: ……………………………………………………………………..

Adresă:…………………………………………………………………………………………………

Localitate: ……………………………..Judeţ: ………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………....

Adresa de e-mail (personală): ……………………………………………………………………

2. Nume: ……………………………………………… Prenume: ……………………………………………………………………….

Adresă: …………………………………………………………………………………………

Localitate: ………………………………judeţ: ………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………

Adresa de e-mail (personală): ……………………………………………………………………

Locul de muncă/Unitatea Şcolară: ……………………………………………………………………...


……………………………………………………………………………………………………………
Specialitatea:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Particip la:
Secţiunea 1
Secţiunea 2

Ambele secţiuni.

Mod de participare:
Directă – prin participare la una dintre cele 2 secţiuni (secţiunea 1 - prezentări lucrări
specialiști/ cadre didactice şi/sau secţiunea 2 – valorizări exemple bune-practici);
Indirectă – participare prin trimiterea de lucrări, în format electronic.