Sunteți pe pagina 1din 11

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ

BUZĂU
are onoarea de a va invita să participați la,

PROIECTUL SEMINAR-CONFERINȚĂ ȘI CONCURS NAȚIONAL

ȚINERII ȘI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE ÎN SEC. XXI

Organizator: CCDR Buzău

Prof. drd. Constantin Malancă Veronica

Prof. Militaru Alexandru-Lucian

Parteneri :
-Liceul Tehnologic Henri Coandă Buzău;
-BCC Buzău;
-Palatul Copiilor Buzău;
-Scoala Gimnazială Vasile Pârvan Bârlad;
-Asociatia Cadrelor Didactice din România – Slobozia;
-Asociatia Pentru Dezvoltare Europeană și Promovarea Tinerilor din Romania -
Buzău/Arad;
-Centrul de Cercetări și Resurse Educationale Bucuresti;
-Editura Editgraph Buzău.

Ediția I
Buzău 16.02.2019
PROIECT SEMINAR-CONFERINȚĂ și CONCURS NAȚIONAL

Ediția I

Motto: ,,Tinerii sunt viitorul, dar viitorul depinde și de educația lor.”

Argument:

Proiectul propus răspunde nevoilor tinerei generații prin faptul că pune


accent pe educarea lor în spiritul respectării valorilor și diversității respectiv al
colaborării școală-familie-comunitate. Cunoașterea și acceptarea de sine sunt
variabile fundamentale pentru adolescentul secolul XXI, deoarece în mediul
educațional se formează și se dezvoltă o serie de conduite pozitive în majoritatea
lor dar și negative. Conduitele pozitive sunt stimulate, întărite și promovate în
toate împrejurările prin mijloace educative, iar comportamentele negative, sunt
modificate prin antrenarea tinerilor în activități interactive de formare. Este
importantă găsirea unor soluții dezirabile în domeniul educației, așa încât
centrarea pe nevoile elevului și formarea sa pentru viață să fie concepute cu
relevanță în viața reală. Este necesară promovarea unor strategii noi de
învățare, care să sprijine dezvoltarea adolescentului sub toate aspectele:

-socio-emoțional, cognitiv, motric, de utilizare a limbajului în context relațional


De aceea, realizarea unui schimb de exemple de bună practică este necesară atât
în rândul elevilor pentru a ne da seama de ceea ce-i preocupă, de ceea ce le
captează atenția și de ceea ce le place cu adevărat dar și a cadrelor didactice.

In același timp urmărim promovarea inițiativelor privind abordările originale,


marcate de creativitate și imaginație care sporesc eficiența didactică.

ORGANIZATOR : CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI DEZVOLTARE


REGIONALĂ BUZĂU

DATA : 16 .02.2019

COORDONATORI : Prof. drd. Constantin Malancă Veronica , Prof. Militaru


Alexandru-Lucian
SCOPUL PROIECTULUI: optimizarea și valorificarea la adolescenți a
resurselor psihice, emoționale și comportamentale necesare pentru a face față
provocărilor cu care se confruntă zi de zi în mediul familial, școlar și în cercul
de prieteni.

OBIECTIVE :

-accentuarea colaborării școală-familie-comunitate;

-încurajarea implicării tinerilor în promovarea adevăratelor valori în spiritul


respectării diversității;

-realizarea unui schimb de experiență între școli , între elevi;

-responsabilizarea și implicarea activă a tinerilor în identificarea unor nevoi;

-creșterea empatiei , toleranței și a abilităților de comunicare autentică și


spontană;

-optimizarea stimei de sine prin valorizarea caracterului și personalității.

GRUP ȚINTĂ: cadre didactice și elevi;

BENEFICIARI: cadre didactice, elevi, părinți, comunitate;

SECȚIUNI:

*ELEVI/CONCURS NAȚIONAL: Adolescentul secolului XXI-desene,


grafică, fotografii, colaje, prezentări ppt sau pptx, filme- care să evidențieze
personalitatea și comportamentele responsabile ale adolescenților în secolul
XXI.

*PROFESORI/SEMINAR-CONFERINȚA NAȚIONALĂ: Tinerii și


provocările lumii contemporane în secolul XXI-proiecte și programe
educative de dezvoltare personală, orientare în carieră, exemple de bună
practică derulate în școală sau parteneriate.
REZULTATE CALITATIVE și CANTITATIVE așteptate ca urmare a
implementării proiectului:

Prin acest proiect ne propunem să deschidem un nou drum către cunoașterea


și dezvoltarea individului, respectiv a valorilor pe care tânărul le îmbrățișează
prin provocările impuse de lumea contemporană. Totodată ne pliem pe sistemul
de valori al cadrelor didactice și elevilor către interdisciplinaritate. Ne dorim să
avem o participare cât mai mare a elevilor și profesorilor pasionați de propria
dezvoltare personală. Îmbinând utilul cu plăcutul prin conduite pozitive și
găsirea unor soluții propice în domeniul educației, așa încât centrarea pe
nevoile elevului și formarea sa pentru viață să fie concepute funcțional cu
relevanță în viața reală. Elevii și profesorii să fie motivați atât pe tematica
abordată de proiectul nostru cât și de modul transparent de evaluare și premiere.
Scopul proiectului va fi realizat în momentul în care concursul și conferința va
conferi elevului și profesorului o satisfacție a lucrului bine făcut într-o
competiție onestă, stimulând dorința de formare și cunoașterea identității prin
pregătirea pentru viață.

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE și de EVALUARE ale proiectului:

Monitorizarea proiectului va fi realizată cu ajutorul coordonatorului de


proiect, a membrilor și a partenerilor din școală dar și teritoriu. Ei au sarcina
de a afișa la avizier dar și pe site-ul școlii, regulamentul concursului,
conferinței. Se acordă locurile I, II, III și mențiuni pe nivel de clasă(la un
număr de maxim 20% dintre participanți). Toți elevii participanți la faza
finală care nu au obținut premii, vor primi diplome de participare.

MODALITĂȚI de ASIGURARE a CONTINUITĂȚII/SUSTENABILITĂȚII


PROIECTULUI

După derularea proiectului se va face o analiză swot de către organizatori. Se


vor nota punctele tari dar și cele slabe ale proiectului pentru a fi evidențiate la
ediția următoare. Rezultatele proiectului vor fi evidențiate în cadrul unei
diseminări realizate de organizatori la nivelul școlilor partenere. Proiectul
Tinerii și Provocările lumii contemporane în secolul XXI va continua și în
anul următor, țelul nostru este de a-l populariza cat mai mult.
Proiectul va fi promovat prin intermediul orelor de dirigenție, consiliere la
clasele din școală organizatoare, dar și la clasele școlilor partenere.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

*Participarea la concurs și conferință este directă pentru cei din judetul


Buzau și indirectă pentru cei din alte judete.

a.ELEVII-sunt înscriși de către profesorul coordonator care va trimite


lucrarea prin poștă. Plicul cu lucrarea va conține și un plic autoadresat, fișa
de înscriere (anexa 1) și acordul de parteneriat completat (anexa 2) semnat și
ștampilat în două exemplare.

*Toate lucrările elevilor vor cuprinde următoarele informații: Titlul lucrării,


Numele și prenumele elevului, Școala, Localitatea, Numele cadrului didactic
îndrumător. Lucrările vor fi trimise până la data de 07.02.2019.

*Lucrările vor fi trimise la adresa: str. Horticolei, nr. 50, Liceul Tehnologic
Henri Coandă Buzău, Jud. Buzău-Cabinet Interșcolar de Asistentă
Psihopedagogica cu mențiunea pentru Proiect concurs național-Adolescentul
secolului XXI, destinatar prof. psihopedagog Constantin Malancă Veronica.

*Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din cadrele


didactice de specialitate. Decizia juriului nu poate fi contestată.

*Un cadru didactic poate coordona maxim 3 lucrări.

b. PROFESORII-vor trimite pe email: CCDR2018Buzau@gmail.com până la


data de 07.02.2019 si la adresa: str. Horticolei, nr. 50, Jud. Buzău, Loc. Buzău,
Cabinet Interșcolar de Asistentă Psihopedagogica cu mențiunea pentru
Proiect Seminar-Conferința, destinatar prof. psihopedagog Constantin
Malancă Veronica un plic cu fișa de înscriere, parteneriatul în două exemplare
și un plic autoadresat.
*Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word, format A4, FONT Times New
Roman cu diacritice, corp de litera 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri: trebuie
să cuprindă titlul lucrării, la un rând de titlu, numele autorului, unitatea de
învățământ. Lucrarea va avea maxim 3 pagini. Organizatorii proiectului își
rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condițiile tehnice de
redactare și legea dreptului de autor.

*Profesorii vor primi diplome de premiere, diplome de participare și diplome


de coordonare a lucrărilor elevilor.

*Evaluarea lucrărilor primite: elevi/profesori se va face având în vedere


următoarele aspecte: originalitate, utilitate, calitate, creativitate, impact,
mediatizare.Câstigatorii se vor stabili prin aranjarea în ordine descrescătoare
a punctajelor obținute de concurenți. Responsabilitatea pentru conținutul
lucrărilor aparține participanților.

*Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăși 10 minute, având la dispoziție


sistem de proiecție.

*Pentru buna desfășurare a proiectului, realizarea mapei și acoperirea taxelor


necesare, cadrele didactice participante vor achita o taxă de participare de 100
lei cadru didactic, sumă ce va fi trimisă în contul asociației de la Banca
Transilvania, RO31BTRLRONCRT00E8950804, pe numele Constantin
Malancă Veronica, Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău cu
precizarea Proiect Seminar/Conferința Tinerii și provocările lumii
contemporane în secolul XXI.

*Publicația proiectului va avea o ediție online cu număr ISBN și va fi


expediată către participanți pe adresa de e-mail comunicată prin fișa de
înscriere.

*Notă: In funcție de numărul participanților programul va putea suporta


unele modificări. Persoana de contact: prof. drd. Constantin Malancă
Veronica, tel.0751227499, email:vcvconstantin2@gmail.com.
*Profesorii participanții la Proiect primesc următoarele categorii de
documente necesare la dosarul personal:

1. Diploma participare sesiune de comunicări;

2. Publicația proiectului online cu nr. ISBN;

3. Adeverință Membru-Colaborator în asociația CCDR Buzău;

4. Adeverință de coordonator de programe educative extrașcolare;

5. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului;

6. Adeverință pentru activitate în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor


didactice la nivel local/județean /national;

7. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituționale cu unități /


instituții în concordanță cu nevoile comunității școlare și cu țintele stabilite.

8. Diploma coordonator elevi.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR

10 .00-10.30 -PRIMIREA / ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR;

10.30-11.30-DESCHIDEREA SEMINARULUI-CONFERINȚĂ / Alocuțiuni


organizatori;

11.30-14.00-SUSȚINEREA LUCRĂRILOR;

14.00-14.30-PAUZĂ DE CAFEA;

14.30-15.00-ÎNCHEIEREA SEMINARULUI-CONFERINȚĂ / ÎNMÂNARE


DIPLOME.
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI

CONCURS NAȚIONAL ADOLESCENTUL SECOLULUI XXI

NUME PRENUME
ELEV/I...................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

TITLUL
LUCRARII/ILOR .....................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................

UNITATEA DE INVATAMANT ................................................................................

CADRU DIDACTIC COORDONATOR .......................................................................

ADRESA DE CORESPONDENTA .............................................................................

PARTICIPARE : DIRECTA sau INDIRECTA


FIȘĂ DE ÎNSCRIERE PROFESORI
(însoțit de următoarele atașamente: ordin de plată și lucrare)
PROIECT SEMINAR-CONFERINȚĂ-Tinerii și provocările lumii contemporane în
secolul XXI

NUME...................................................................................................................

PRENUME.............................................................................................................

PROFESIA ............................................................................................................

UNITATEA DE INVATAMANT................................................................................

TITLUL LUCRARII ..................................................................................................

ADRESA DE CORESPONDENTA(Telefon, Email, Adresă unitate scolară pentru


expedierea documentelor)..................................................................................

.............................................................................................................................

PARTICIPARE : Directă sau Indirectă


Mijloacele de care aveti nevoie pentru prezentare (doar pentru prezentarea
directă).................................................................................................................
.............................................................................................................................

PROTOCOL DE COLABORARE
pentru implementarea Proiectului Seminar-Conferință și concurs național Tinerii și
provocările lumii contemporane în secolul XXI
Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău
str. Caraiman , bl. B9, ap.17 , et. 4 , Buzău
Tel.0751227499, E-mail: vcvconstantin2@gmail.com
NR. 26 / 7.01.2019

Asociația-CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ-


CIF.21637287, cu sediul în Buzău, str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et.4, judetul Buzău
reprezentată de doamna profesor Constantin Malancă Veronica în calitate de
PREȘEDINTE,
ȘI
Liceul/Școala......................................................................cu sediul în localitatea.......................,
str...............................................,nr…….judetul............................,tel...........................................,
email............................................,reprezentat de profesor…........................................în calitate
de DIRECTOR și COORDONAT de profesor ...............................................
încheie prezentul protocol de colaborare,
având ca scop realizarea unui schimb de informații, de experiențe , și de exemple de bună
practică atât între elevi , cât și între cadrele didactice.
,,Școala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate . Numai astfel vor putea să
probeze toți, în propria lor practică, adevărul că: invatand pe alții ne învățam pe noi
înșine .”(Jan Amos Comenius)
ART. 1 Obiectivul protocolului de colaborare:
Stimularea spiritului de colaborare a elevilor și a cadrelor didactice prin împărtășirea din
experiență personală .
ART. 2 Responsabilitatea părților pentru implementarea Proiectului Seminar-Conferința
Tinerii și provocările lumii contemporane în sec. XXI
1. Asociația CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ BUZĂU
-organizează Proiectul național cu tema: Tinerii și provocările lumii contemporane în
secolul XXI , ediția I, Buzău, 16.02.2019;
-realizează în format electronic antologia ghid online cu nr. ISBN;
-o desemnează pe doamna Președinte-prof. Constantin Malancă Veronica în calitate de
coordonator să reprezinte asociația în relațiile de parteneriat cu
.....................................................................................................................................
2. Instituția școlară ....................................................................................................
promovează și mediatizează Proiectul național-Tinerii și provocările lumii contemporane
în sec. XXI , în cadrul comisiilor și cercurilor metodice, pe site-ul propriu, etc .
ART.3. Acordul se încheie în perioada 07.01.2019-16.02.2019
ART.4. Dispoziții finale
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat , cu acordul scris al părților, ori de câte
ori acestea convin. Drept care, am încheiat prezentul protocol, în două exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.

ASOCIAȚIA CENTRUL DE DIRECTOR ,


CONSULTANȚĂ ȘI DEZVOLTARE
REGIONALĂ prof............................................

BUZĂU
Presedinte,
prof. Constantin Malancă Veronica

S-ar putea să vă placă și