Sunteți pe pagina 1din 12

FORMULAR DE APLICAŢIE

Avizat,
Insp. educativ ISJ

A. INFORMATII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială Vişina


Adresa completă:Str. Principala Nr. 88, Visina, Olt.
Nr. de telefon/fax : 0249540312
Site si adresă poştă electronică: scoalavisinaolt@yahoo.com
Persoană de contact (nume si prenume, functie, date de contact): STANESCU
CAMELIA, LUDMILA, prof. inv. primar, tel. 0743264998, 0764518676,
stanescu_camelia2000@yahoo.com

B. INFORMATII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: STIU, VREAU SA STIU, AM INVATAT - concurs


B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: (bifaţi domeniul în care se încadrează
proiectul dumneavoastră)
a. Domeniul ştiinţific ν
B3. Ediţia nr. II
B4. Număr participanţi: 1200 elevi

B5. Bugetul proiectului:


Buget total Buget solicitat MECTS Contributie proprie
400 lei - 400 lei

C. REZUMATUL PROIECTULUI :
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 1200 elevi şi 100 de
cadre didactice implicate
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: cei 1200 de elevi implicaţi, 100 de cadre
didactice, părinţi
c. Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfăşura :
1. Propuneri de subiecte corespunzator nivelului de vârsta
2. Concurs pe teme de cultura generala
3. Premierea castigatorilor
d. Descrierea activitatii finale
Concursul de cultură generală va favoriza transferul cunoştinţelor elevilor de la o
disciplină la alta. Disciplinele regăsite în elaborarea itemilor: limba şi literatura românã,
limba engleză, limba franceză, geografia, istoria, informatica, muzica, desenul,
cunoaşterea mediului. În echipe de lucru, formate din învăţători, profesori în
învăţământul primar , se vor elabora itemii de concurs, care vor fi de tip obiectiv. Scolile
participante vor trimite prin e-mail fisa de inscriere cu datele de contact. Scoala
organizatoare va trimite prin e-mail cu doua ore inainte de inceperea concursului ,testul
grila pentru fiecare nivel de clasa si baremele de corectare. Scolile participante vor
multiplica testul grila corespunzator numarului de elevi participanti
Fiecare elev participant la concurs va primi o fişă cu întrebări, (întrebări cu
alegere multipla ). Timpul efectiv de lucru pentru rezolvarea grilei va fi de o ora. Cadrele
didactice ai caror elevi participa la concurs vor corecta lucrarile si vor trimite prin e-mail
rezultatele obtinute in cel mult 3 zile de la sustinerea concursului scolii organizatoare. În
caz de egalitate se recurge succesiv la probe de baraj până la selectarea unui singur elev
câştigător.
e. Parteneri organizare: ___

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1000 caractere)
Cultura generala reprezinta ansamblul valorilor spirituale, provenite din toate
domeniile cunoasterii si ale activitatii umane-stiinta,tehnologia, arta, religia, etc.
Cultura generala angajeaza in plan pedagogic noi modalitati de selectionare a
continutului instruirii, care presupun pe de o parte, concentrarea asupra cunostintelor si
capacitatilor de baza cu valoare formativa maxima, iar pe de alta parte extinderea sferei
acestora la toate nivelurile sistemului.
Valorile cultiurale constituie resursele pedagogice de baza angajate in activitatea
de formare-dezvoltatre permanenta a personalitatii umane in mediul scolar si
extrascolar.Cultura generala sta la baza dezvoltarii multilaterale a personalitatii. Ea
devine conditia de adaptare la cele mai diverse situatii.
Cultura generala este o competenta importanta pentru oricine doreste sa evolueze,
trebuie sa avem o arie extinsa de cunoastere a fenomenelor care ne inconjoara, dar in
acelasi timp sa fim experti pe domeniul nostru, sa ne regasim locul pe harta complexa a
vietii.

D.2. Scopul proiectului:


Stimularea dezvoltarii multilaterale a personalitatii prin acumularea unei
vaste culturi generale.
Cultivarea şi valorificarea potenţialului de cunoştinţe generale ale elevilor
prin utilizarea si transferul informaţiilor in cadrul unui concurs de cultura
generala cu participare efectiva a elevilor din clasele Pregatitoare-IV

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului:

- Implicarea unui număr cat mai mare de elevi in competiţia de cultură generală;
- Cultivarea încrederii în propriile forţe;
- Dezvoltarea capacităţilor elevilor din învăţământul primar de a aborda
transcurricular informatia acumulata prin diferite mijloace;
- Realizarea unui pliant cu subiectele concursului din toate etapele şi transmiterea
lui şcolilor partenere;
- Mediatizarea proiectului pe forumul ISJ ale judetelor colaboratoare,
www.didactic.ro

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul


- elevi din clasele PREGATITOARE-IV;
- părinţii acestora;
- cadre didactice;
- responsabili de proiect la nivelul fiecarei unitati de invatamant
- reprezentanţi ai comunităţii locale.
D.5. Durata proiectului: 15 martie 2013-15 iunie 2013
D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să contină informatiile de mai jos pentru
fiecare activitate)
a. Activitatea nr 1
b. Titlul activităţii: Cine stie raspunde
c. Data/perioada de desfăşurare: saptamana „SA STII MAI MULTE, SA
FII MAI BUN” 1-5 aprilie)
d. Locul desfăşurări:in scoli
e. Participanti (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii
etc)
f) Parteneri: Unitatile de invatamant care au parteneriate in acest proiect
g) Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri :
În echipe de lucru, formate din învăţători, profesori în învăţământul primar , se
vor elabora itemii de concurs, care vor fi de tip obiectiv. Scolile participante vor trimite
prin e-mail fisa de inscriere cu datele de contact. Scoala organizatoare va trimite prin e-
mail cu doua ore inainte de inceperea concursului ,testul grila pentru fiecare nivel de
clasa si baremele de corectare. Scolile participante vor multiplica testul grila
corespunzator numarului de elevi participanti Fiecare elev participant la concurs va primi
o fişă cu întrebări, (întrebări cu alegere multipla ). Timpul efectiv de lucru pentru
rezolvarea grilei va fi de o ora. Cadrele didactice ai caror elevi participa la concurs vor
corecta lucrarile si vor trimite prin e-mail rezultatele obtinute in cel mult 3 zile de la
sustinerea concursului scolii organizatoare. În caz de egalitate se recurge succesiv la
probe de baraj până la selectarea unui singur elev câştigător. In functie de rezultatele
obtinute vor fi desemnati premiantii Scoala organizatoare va trimite prin posta plicul cu
diplomele atat pentru organizatori cat si pentru concurenti.

h) Responsabili :
- coordonator proiect, Stanescu Camelia
- coordonatori locali .
i) Beneficiari: elevii si cadrele didactice din scolile participante
j). Modalităţi de evaluare: chestionare

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum


si metodele de evaluare a acestor rezultate (max. 1000 caractere):
1. privind copiii
- îmbunătăţirea performanţelor intelectuale in domeniile artistic, literar, stiintific;
- dezvoltarea spiritul critic, autocritic;
- îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între elevi.
2. privind cadrele didactice
- implicarea cadrelor didactice in elaborarea unor activitati formative originale in vederea
stimularii interesului elevilor in acumularea unei vaste culture generale,
- abilitarea cadrelor didactice de a construi un ambient educaţional care să motiveze
copilul in cadrul procesului instructiv –educativ.
3. privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate
- creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii.
4. privind produsul finit al proiectului
- realizarea unei brosuri cu itemii concursului

D.8. Prezentaţi modalitatile de monitorizare si de evaluare ale proiectului


Colaboratorilor de proiect li se va solicita:
- sa intocmeasca un raport care va permite realizarea unei imagini complexe pe
parcursul şi la finele proiectului.
- să ajute managerii de proiect în păstrarea abordărilor pozitive ale proiectului şi
evitarea sau eliminarea punctelor slabe;
- sa ofere un feedback pentru a îmbunătăţi activitatea ;
- să identifice problemele cu care s-a confruntat proiectul implementat şi să găsim
soluţii;
- să se asigure că activităţile sunt realizate conform planului de către persoane
adecvate şi la timp;
- Rapoartele de monitorizare vor constitui o bază considerabilă pentru evaluarea
proiectului.

NR. ACTIVITATEA REZULTATE INDICATORI METODA DE PERIOADA RESPONSABIL


SCONTATE COLECTARE
A DATELOR
1. Cine stie 51% dintre -numarul de -lista La finele Stanescu
raspunde concurenti elevi concurentilor activitatilor Camelia
sa raspunda implicati in - rezultate in proiectului
corect la activitate punctaj
75% din acordat
intrebari fiecarui item

D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea/sustenabilitatea proiectului:


- partenerii implicati in proiect vor promova activitatile proiectului si in randul
altor unitati de invatamant
- promovarea concursului in mediile scolare prin material publicitar
- promovarea pe siteul www.didactic.ro
- elevii implicati vor impartasi experienta lor in randul colegilor care nu au
participat la aceasta editie a concursului;
- campanii de advocacy pentru a gasi sponsori care sa sustina financiar proiectul

D10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care


intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
(max. 500 caractere)
Pliante, brosuri informative, mesaje on line, afise publicitare

D.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă


parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau
organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină);

E. DEVIZ ESTIMATIV

Finanţare Finanţări anterioare pe acelaşi


Fonduri solicitată Total proiect (anul 2012)
Nr. Descrierea
proprii MECT 2010 sumă Surse MECT TOTAL
crt. cheltuielilor
RON RON proprii 2010
Redactare 200 lei 200
1 diplome 400 lei 400 lei
Transport 200 lei 200
diplome prin
2 posta

TOTAL RON 400 400

F. ALTE INFORMATII DESPRE APLICANT


a. Tipul unităţii de învăţământ (scoala, liceu, palat, club): scoala
b. Număr total cadre didactice: 18
c. Numărul elevilor înmatriculaţi: 214
d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect:5
e. Numărul elevilor participanţi la proiect: 100
f. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora: 5 clase de
la ciclul primar
g. Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări,
enumerati mai jos titlurile proiectelor, perioada de desfăsurare si finantatorul): Igiena cu
Domestos; Zambet de copil, Micul matematician, Comunicare –Ortografie, Euroscolarul,
Eurojunior, Ecofest Junior, Festivalul prieteniei, Scoli pentru un viitor verde
G. INFORMATII DESPRE POTENTIALII PARTENERI
G.1. Unitătile scolare partenere (dacă există)
•SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” CORABIA, STRUCTURA
CELEIU,JUD. OLT , 0249560733, scoalaceleiu@yahoo.com, Vlad Camelia, prof. inv.
primar, tel.0745054312, kamyvlad@yahoo.es
•SCOALA GIMNAZIALA COMANI, OLT, 0753538871, tutiacarmen@yahoo.com,
Tutia Carmen Elena
•SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL DRUMES BALS, Str. Nicolae balcescu Nr. 51,
OLT, Costache Mirela, Prof. Inv. Primar, mirelacostachebals@yahoo.com , 0755613454
•SCOALA GIMNAZIALA CIRLOGANI, OLT, str. Centrală, nr. 111, com. Cîrlogani, ,
cod 237065, 0249 474889, scoala.carlogani@yahoo.com, Florescu Gabriela, profesor
invatamant primar, tel. 0766773052, gabrielaflorescu69@yahoo.com
•LICEUL TEHNOLOGIC ION POPESCU CILIENI, General Marcel Olteanu , loc
Cilieni , tel | fax. 0249534008 , ltcilieni@yahoo.ro OLT, Jianu Cristina, prof. inv. primar, tel.
0751122474, cristina_jianu68@yahoo.com
•ȘCOALA GIMNAZIALĂ PILU, ARAD, str. Principală, Acs Simona, simona
acs@yahoo.com
•ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI, ALBA, str. Moților nr. 29, Marc Aurica,
marcaurica@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BIRLA, ARGES, Badea Alina Catalina, prof. Inv.
Primar, badeaalina17@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU UDRESCU, SAPATA, ARGES, Vucan Laura
laura_molea2005@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA VASILE DINESCU, BRADU, ARGES, Coman Catalina,
d.coman@yahoo.com, 0763666535
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ARDEOANI, BACAU, 0234354016,
iarina_maria2003@yahoo.com, Prof. inv. primar Tisescu Irina, Tel. 0746510541,
iarina_maria2003@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA EMIL RACOVITA ONESTI, BACAU, 0745490113,
simonan32000@yahoo.com, Andrei Simona, profesor invatamant primar
•SCOALA GIMNAZIALA BERESTI TAZLAU, BACAU, telefon 0234353403 Florea
Anca, tel. 0745882445, email: anca80florea@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 REMETEA, BIHOR, CP 417412,
scoalameziad@yahoo.com, Sabau Adriana Ioana, adrianaioana64@yahoo.com
•ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 FINIȘ, BIHOR, str. Principală, ȘERB ADINA
ROZALIA,adelaserb@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU NASAUD, BISTRITA NASAUD,
0740042648, muresan_gabriela_adela@yahoo.com, Muresan Adela Gabriela
•SCOALA GIMNAZIALA VARFU CAMPULUI, BOTOSANI,
scoalanr.1virfucimpului@gmail.com, Ciornei Liliana
•SCOALA GIMNAZIALA VACULESTI, BOTOSANI, Telefon, 0231620305
ghid_narcisa@yahoo.com, Rudei Lucia, telefon 0745306521
•ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORMENIȘ, BRAȘOV, str. Principală Ormeniș, Szaviu
Judit, szavui_judit@yahoo.com
•LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU” BUCUREȘTI, BUCUREȘTI, str.
Valea lui Mihai nr.6, Simona Iordache, Drăgan Dana, tel. 0768838786,
co_symo@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA BREAZA, BUZAU, 0238/511809,
scoalabreazabz@yahoo.com,PanaitIonutCiprian,panait_ionutciprian@ymail.com
0724403703
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 11 BUZAU, 0785879065, nicusimarilena@yahoo.com,
Voicu Marilena
•SCOALA GIMNAZIALA NR.6, RM. SARAT, str.Matei Basarab nr.83, BUZAU,
Dragomir Irina, PIP., tel.0761 147 770, dragomiririna198@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 RESITA, CARAS SEVERIN, str. Progresului, nr. 6
scoala7resita@yahoo.com/ www.scoala7resita.ro, Ardeleanu Cristina, prof. inv. primar,
cristi_ardeleanu@yahoo.com, tel. 0734935948
•ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TURDA, CLUJ, str. Rapsodiei nr.1,
Turda, Vlasa Cristina, mdvcris@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SALIGNY, Str. Scolii Nr. 137 CONSTANTA,
0751512417, alinafilca@yahoo.com, Alina Cristina
•LICEUL TEHNOLOGIC “N. DUMITRESCU” CUMPANA, CONSTANTA,
luncanuvalentina@yahoo.com, Luncanu Valentina
•SCOALA GIMNAZIALA SERBAN CIOCULESCU, GAESTI, DAMBOVITA, str.
Cuza Voda Nr. 4A, 0245713477, sc.serbancioculescu@yahoo.com, Grigore Viorela, prof.
Inv. Primar, viorelagrigore@yahoo.com, 0722651188
•LICEUL TEHNOLOGIC PETRE BANITA, CALARASI, DOLJ,Toma Mihaela
Valentina, Rosca Catalin Costinel
•SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE TATARASCU, TG. JIU, GORJ, Str. 23
August, Nr.47, Loc. Tg-Jiu, Jud. Gorj , rradoi@yahoo.com, Iordache Silvia, Radoi
Adriana, Nanu Dana Camelia, Ceausu Aurelia, Telefon: 0766228398,
ceausuaurelia@yahoo.com
•LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI, GORJ,
0766689465, cristina_bivolaru74@yahoo.com, BivolaruCristina,SamfiraEugenia,
cristina_bivolaru74@yahoo.com
•GRUP ȘCOLAR „MIRON CRISTEA” SUBCETATE, HARGHITA, str. Elie
Câmpeanu, nr.11, Deac Aurelia, aureliadeac@yahoo.com
•COLEGIUL TEHNIC C. BRANCUSI, PETRILA, HUNEDOARA,0254550829,
carmen_a80@yahoo.com, Avram Carmen- prof. inv. primar, Tel. 0727069704,
carmen_a80@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA CERNESTI, MARAMURES, Coteanu Ramona
SCOALA GENERALA LAPUS, MARAMURES, morena325@yahoo.com, Pop Rodica,
morena325@yahoo.com , telefon 0746992334
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 15 DR. TR. SEVERIN, JUD. MEHEDINTI Str.
Crisan Nr. 4A, 0352401390, vvladucu@yahoo.com, Vladucu Ionela,
vvladucu@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA PETELEA, MURES, 456 577, scvrodica@yahoo.com,
Suceava Rodica, scvrodica@yahoo.com, 0766 365 699
•SCOALA GIMNAZIALA DRAGANESTI, NEAMT, Loc. Brusturi,Nr.95,Neamt,
617106, 0766424602, trofin.laura@yahoo.com , Trofin Laura, trofin.laura@yahoo.com
•ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU” PLOIEȘTI, PRAHOVA, str.
Trotuș nr. 4, Stoica Monica, monique_stoica@yahoo.com
•ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRADOROLȚ, CRAIDOROLȚ, SATU-MARE, str.
Principală nr.116, Pataki Monica, patakimonica@yahoo.com
•ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 SIBIU, SIBIU, Loc. Sibiu, str. Sibiel nr. 6, Valeria
Benchea, valeria34benchea@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MARGINEA, SUCEAVA, 0230416046, Halip
Cristina
•SCOALA GIMNAZIALA BUZESCU, TELEORMAN, str.Zaharia Stancu nr.2
com.Buzescu 0247330699, scoala_buzescu@yahoo.com,Ciofalca Mihaela Cristina,
prof.inv.primar, tel.0728893637
•LICEUL TEORETIC W. SHAKESPEARE, TIMISOARA, TIMIS, Seitan Aura
• LICEUL TEORETIC RECAS, Str. George Cosbuc Nr. 1 TIMIS, Mitroi Ramona,
mramonadelia@yahoo.com, Petcov Lucia
•SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ZORLENI, VASLUI,
claudia_pruteanu@yahoo.com,
Pruteanu Claudia,0760421827 claudia_pruteanu@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU, HUSI,VASLUI, 0764132543,
marcelacica@yahoo.com, Poghirca Maricela, Poghirca Ion
•ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 BÎRLAD, VASLUI, str. Brătianu nr.20, Bunea
Marin, Palade Agata, paladeagata@yahoo.com
•SCOALA GRUP SCOLAR SANITAR “ANTIM IVIREANUL”, RM. VALCEA,
VALCEA, str. Republicii nr. 19, adam.grdaniel@yahoo.com, Adam Simona, 0730539562,
Andrei Mihaela, 0726501997, simonan32000@yahoo.com
• SCOALA GIMNAZIALA DAESTI, VALCEA, Str. Calea lui Traian, Olaru Maria,
prof. Inv. Primar, pufica2007@yahoo.com
•SCOALA GIMNAZIALA PROF. MIHAI SIMBOTIN, CARLIGELE, Str
Instituţiilor nr. 12, cod poştal 627065, Tel: 0237 253123 , VRANCEA,
axentemihaela_2007@yahoo.com, Axente Mihaela, Tel: 0724 533870

H. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finantare MECTS, doresc ca


proiectul să fie inclus în CAE:
a. DA ν
b. NU
REGULAMENT CONCURS
STIU, VREAU SA STIU, AM INVATAT

1.Scolile participante vor trimite prin e-mail fisa de inscriere cu datele de contact.
Nu se percepe taxa de participare;
2.Scoala organizatoare va trimite prin e-mail cu doua ore inainte de inceperea
concursului ,testul grila pentru fiecare nivel de clasa si baremele de corectare;
3. Scolile participante vor multiplica testul grila corespunzator numarului de elevi
participanti;
4.Timpul efectiv de lucru pentru rezolvarea grilei va fi de o ora.
5. Cadrele didactice ai caror elevi participa la concurs vor corecta lucrarile si vor
trimite prin e-mail rezultatele obtinute in cel mult 3 zile de la sustinerea concursului scolii
organizatoare.
5. Scoala organizatoare va trimite prin posta plicul cu diplomele atat pentru
organizatori cat si pentru concurenti. Dipomele pentru concurenti se vor trimite cate un
singur exemplar pentru fiecare premiu si pentru fiecare nivel de clasa.
Datorită numărului mare de participanţi din ediţia anterioară şi implicit numărul
mare de diplome care au fost trimise în şcoli, organizatorul decide ca în această ediţie să
acorde doar un singur premiu I, un singur premiu II si un singur premiu III pe nivelul de
clasă. În caz de egalitate se recurge succesiv la probe de baraj până la selectarea unui
singur elev câştigător.
Programul concursului:

1. 26- 30 martie : inscrierea scolilor in concurs si propunerea de subiecte dupa


modelul dat de organizator
2. 2 aprilie: desfasurarea concursului
Ora 8,00; trimiterea/primirea testelor si baremelor prin e-mail;
Ora 10,00-11,00: multiplicarea testelor
Ora 11,00-12,00: desfasurarea concursului
3. 3-4 aprilie: trimiterea rezultatelor prin e-mail catre scoala organizatoare;
5- 6 aprilie: expedierea diplomelor prin posta
SCOALA GIMNAZIALA
LOC. VISINA, JUD OLT
stanescu_camelia2000@yahoo.com,
TEL. 0743264998

FISA DE INSCRIERE

CONCURS DE CULTURA GENERALA

STIU, VREAU SA STIU, AM INVATAT

UNITATEA SCOLARA:

ADRESA UNITATII SCOLARE:

TELEFON

EMAIL:

CADRE DIDACTICE:
1._________________________________________________CLASA:____________
EMAIL: ____________________________________TEL.:_____________________

2._________________________________________________CLASA_____________
EMAIL: ____________________________________TEL.:_____________________

3._________________________________________________CLASA____________
EMAIL: ____________________________________TEL.:_____________________

4._________________________________________________CLASA______________
EMAIL: ____________________________________TEL.:_____________________

5._________________________________________________CLASA______________
EMAIL: ____________________________________TEL.:_____________________