Sunteți pe pagina 1din 1

Nesecret

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a județului Timiș

CONDIȚII SELECȚIE SPECIALIȘTI

Având în vedere prevederile din Instrucțiunea nr. 4 din 25.01.2018 emisă de Ministerul Muncii și Justiției
Sociale privind procedura de selecție a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și
a specialiștilor pe domenii ocupaționale desemnați în comisiile de examinare , solicităm tuturor
persoanelor care doresc înscrierea în listele de specialiști , să depună la sediul comisiei de
autorizare din mun. Timișoara, str. Florimunde de Mercy, nr. 2, jud. Timiș, până la data de 29.03.2018 ,
un dosar plastic (cu șină) care să conțină următoarele documente :

a) Cerere TIP *

b) CV în format Europass ,datat și semnat pe fiecare pagină;

c) document de identitate (CI/BI ) - copie;

d) documente justificative de schimbare a numelui ,dupa caz - copie;

e) adeverință de vechime eliberată de angajator/extras REVISAL sau alte documente pentru dovedirea
experienței în domeniul/domeniile de activitate (experiența în domeniul de activitate pentru care dorește
să fie selectat trebuie să fie de minim 24 luni în ultimii 5 ani)- copie;

f) certificatul de absolvire curs evaluator de furnizori și programe de formare (cod COR 242408)-
copie;

g) certificatul de absolvire curs formator/ formator de formatori/ instructor preparator formare sau
documente echivalente (în cazul profesiilor reglementate) - copie;

h) actul de studii – copie.

CAJ Timiș

Str. Horia, nr. 7, Arad


Tel.: 0257280157; Fax:0257281934
Email: ajpis.arad@mmanpis.ro
https://arad.mmanpis.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 12376