Sunteți pe pagina 1din 4

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR GEOGRAFICE

ANUL ŞCOLAR 2018-2019


Nr. Activitatea Locul de desfăşurare Data
Crt.
Semestrul I are 18 săptămâni: 10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019
1 CONSFĂTUIREA JUDEŢEANĂ A Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 10 septembrie 2018
PROFESORILOR DE GEOGRAFIE
2 SIMPOZIONUL NAŢIONAL – GEOGRAFIA ÎN Orăştie, judeţul Hunedoara 19 – 21 octombrie
ŞCOALĂ – „GEOGRAFIA SPAŢIULUI 2018
ETNOCLULTURAL ROMÂNESC”, EDIŢIA XII

3 ŞEDINŢE DE CATEDRĂ La nivel de şcoală 15-19 octombrie


2018
4 „Lumea pe care o descoperi”, Ediţia I /2018 – 2019, concurs naţional pe echipe (geografie, istorie, noiembrie
biologie), concurs on – line
5 CERC PEDAGOGIC 19-26 noiembrie
2018
6 ŞEDINŢE DE CATEDRĂ La nivel de şcoală 10 – 14 decembrie
2018
7 OLIMPIADA DE GEOGRAFIE-etapa pe şcoală La nivel de şcoală Decembrie

VACANŢA DE IARNĂ 22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019

8 ŞEDINŢE DE CATEDRĂ La nivel de şcoală 14 – 18 ianuarie


2019
9 CONCURS “ŞCOALA CU CEAS” înscris în RĂMNICU – VĂLCEA 26 IANUARIE
Calendarul MEN 2019
10 „Lumea pe care o descoperi”, Ediţia II / 2018 – 2019, concurs naţional pe echipe (geografie, istorie, Ianuarie
biologie), concurs on – line 2019

11
Concurs interdisciplinar fizică – geografie
“Ştefan Hepiteş” (MEN, Soc. Meteorologică
Română, IŞMB)

 Etapa judeţeană: Ş.G. C-tin Platon/ Ş.G. „Octavian Voicu” Bacău Ianuarie/Februarie
 Etapa naţională: Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” Bucureşti 2019
Martie 2019
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 2 – 10 februarie 2019

Semestrul II are 16 săptămâni: 11 februarie – 14 iunie 2019

12 CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOGRAFIE La nivel de şcoală 19 ianuarie 2019


“TERRA” clasele V-VII – etapa locală
Etapa judeţeană Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” 23 Februarie 2019
Comăneşti
Etapa naţională Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău 30 martie 2019
13 CERC PEDAGOGIC 18-25 februarie
2019
14 ŞEDINŢE DE CATEDRĂ La nivel de şcoală 4 – 8 martie
2019
15 OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – etapa judeţeană Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Oneşti 9 martie
2019
16 OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ Liceul Tehnologic “Grigore Antipa” Bacău 23 martie
“ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” – etapa judeţeană 2019
17 ŞEDINŢE DE CATEDRĂ La nivel de şcoală 26-30 martie
2019
18 „Lumea pe care o descoperi”, Ediţia III / 2018 – 2019, concurs naţional pe echipe (geografie, istorie, Martie 2019
biologie), concurs on – line

VACANŢA DE PAŞTE 20 aprilie – 5 mai 2019

19 OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – etapa naţională Târgu Mureş 29 aprilie – 4 mai


2019
20 OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ? aprilie
“ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” – etapa naţională 2019
21 Concursul GEOmondIS, concurs de geografie  Etapa judeţeană…… Aprilie 2019
organizat sub egida Ligii Studenţilor de la  Etapa naţională: Iaşi Mai 2019
Facultatea de Geografie şi Geologie, UIAC Iaşi
21 CONCURSUL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE Colegiul Naţional “Costache Negri” Târgu 17 mai
PENTRU ELEVI – etapa judeţeană, cu excepţia Ocna 2019
clasei a XII-a
22 ŞEDINŢE DE CATEDĂ La nivel de şcoală 13 – 17 mai
2019
23 CONCURSUL ON-LINE “GEOINFOVIRTUAL”, IAŞI MAI 2019
concurs naţional
24 CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE
GEOGRAFIE “IONIŢĂ ICHIM” clasele V –VII
 Etapa pe şcoală: februarie Aprilie 2019
 Etapa locală (municipală): martie 2018
 Etapa judeţeană: Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Bacău Mai 2019
 Etapa interjudeţeană: ?
25 CERC PEDAGOGIC 21 – 28 MAI
2019
26 „Lumea pe care o descoperi”, Ediţia IV / 2018 – 2019, concurs naţional pe echipe (geografie, istorie, Mai 2019
biologie), concurs on – line

26 CONCURSUL NAŢIONAL “TERRA DE LA Regiunea Sud – Muntenia


POVESTE LA REALITATE”

27 La nivel de şcoală 3 – 7 iunie


ŞEDINŢE DE CATEDRĂ 2019
28 OLIMPIADA BALCANICĂ DE GEOGRAFIE SERBIA IUNIE 2019
ÎNCHEIEREA CURSURILOR PENTRU CLASA A XII-A 31 MAI 2019 ŞI
CLASA A VIII-A 7 IUNIE 2019

VACANŢA DE VARĂ 15 IUNIE – 15 SEPTEMBRIE 2019

29 CONCURSUL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE BRAŞOV IULIE 2019


PENTRU ELEVI – etapa naţională
30 OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE HONG KONG (CHINA) AUGUST 2019
GEOGRAFIE - IGEO
31 OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ “ŞTIINŢELE COREEA DE SUD AUGUST 2019
PĂMÂNTULUI”