Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC „VLAD ȚEPEȘ” TIMIȘOARA

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ


ETAPA PE ȘCOALĂ
2019
clasa a VI-a

1. Determinați numerele prime m, n și p care verifică relația


m
3 +n+ mnp=768
´ .

2. Cei n elevi ai unei școli se află pe terenul de sport. Determinaţi


numărul n știind că următoarele condiții sunt îndeplinite simultan:
a) 350<n< 400 ;
b) dacă elevii se încolonează câte 15, atunci rămân neîncolonaţi 7
elevi, iar dacă elevii se încolonează câte 12, atunci rămân tot 7
elevi neîncolonaţi.

3. Spunem ca un număr de forma ´


0, abcde are proprietatea (P);
dacă cifrele a , b , c , d , e aparțin mulțimii { 4 ; 6 } :
a) Arătați că soluția ecuației x+0,46646=1,1111 are proprietatea (P);
b) Determinați câte numere diferite de forma ´
0, abcde au
proprietatea (P);
c) Arătați că din oricare 17 numere diferite de forma 0, abcde ´ care
au proprietatea (P), se pot alege două a căror sumă să fie 1,1111 .

4. Se consideră unghiul ascuțit XOY . În semiplanul determinat de


^
¿
OX și în care nu se află semidreapta OY se duc semidreptele
¿
[ OA și [ OB perpendiculare pe [ OX respectiv [ OY . Se notează
cu [ OC bisectoarea unghiului BOX
^ .
a) Dacă măsura unghiului ^ AOC este cu 16 ° mai mare decât
măsura unghiului ^ XOY , determinați măsura unghiului ^XOY ;
b) Arătați că dacă [ OB este bisectoarea unghiului ^ AOC , atunci
[ OX este bisectoarea unghiului COY
^

NOTĂ:
1. Toate subiectele sunt obligatorii.
2. Timpul de lucru este de două ore.
3. Fiecare subiect se punctează de la 1 la 7 puncte