Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN

TIMIȘOARA
B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 26

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE SOCIO UMANE


ETAPA JUDEȚEANĂ
09.03.2019

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, 09.03.2019, cu ocazia şedinţei Comisiei de organizare a Olimpiadei de


socio umane – faza județeană.
Instruirea membrilor comisiei

S-au prezentat următoarele documente:


• ORDIN nr. 3035 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si
desfasurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a
activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare
(Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data
de 18 ianuarie 2019 M.Of. nr. 69 din 27 ianuarie 2012

• Regulamentul privind organizarea și desfățurarea Olimpiadei de Socio-umane


nr. 251203 / 22.01.2019

S-au punctat atribuţiile tuturor membrilor comisiei.


Fiecare membru a completat şi a semnat o declaraţie-tip, o fișă de atribuții și o declarație
de cofidențialitate a subiectelor.

Nr.crt. Nume și prenume profesor evaluator Semnătura profesor


evaluator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Preşedinte Executiv Comisie: prof. Sandor Petru , inspector școlar la ISJ Timiș