Sunteți pe pagina 1din 12

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ

CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287


Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

Nr. 196/06.06.2022

INVITAȚIE LA COLABORARE - PROIECT CCDR BUZĂU


PROIECT JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERNATONALĂ
ÎNVĂȚÂND DIN EXPERIENȚĂ, PREGĂTIM VIITORUL
30  septembrie  2022, online
 

*Coordonatori/Organizatori Proiect CCDR:


Președinte, Prof. dr. Constantin Malancă Veronica
Vicepreședinte, Prof. Militaru Alexandru-Lucian
 

*Parteneri:

BCC Buzău, Asociația Diferiți dar Egali Buzău, CJRAE Buzău, CSEI Buzău, ISJ Buzău, CCD Buzău,
Palatul Copiilor Buzău, Liceul Tehnologic Henri Coandă Buzău, Școala Gimnazială Murgesti, Școala
Gimnazială Nicu Constantinescu Buzău, Asociația Învățătorilordin  Pâtârlagele, Liceul Tehnologic din
Pâtârlagele, Liceul Tehnologic din Pogoanele, Școala Gimnazială Maxenu, Asociația Francofonă Buzău,
Editura Editgraf Buzău, Asociația Spirit Civic și Patriotism Buzău,  PF. Puiu Andreea București,
Cristian Sarbulescu Germania, Asociația Franceză Echanges Internationaux dans l' Education
Paris, Facultatea de Psihologie și Științele Educației București, ACROM București, Asociația Cadrelor
Didactice din România, Școală Apollokids Ilfov, Școala Gimnazială Pia Brătianu București, Centrul
Europe Direct Buzău, Asociația InspirAction  Oradea, Smaranda Cazan Livrescu Atlanta, USA,
Facultatea de Științele Educației și Informatică din Chișinău, Constantin Lomaca Internațional School
Erlangen.
ARGUMENT...

Proiectul își propune schimbul de bune practici în educație și dezvoltarea competențelor agenților
educaționali participanți de a proiecta și desfășura activități educative cu impact pozitiv la nivelul elevilor.
Prezența specialiștilor din mai multe domenii contribuie la crearea unui cadru dinamic, complex și creativ de
desfășurare a evenimentului focalizată pe tema educației. Școala trebuie să ofere elevilor posibilitatea dobandrii
unei experiențe sociale, constructive, bazată pe cooperare și colaborare în rezolvarea problemelor vieții și să
asigure conviețuirea într-o lume pașnică. Considerăm, că este mult mai important să-i învățăm pe elevi cum să
învețe eficient, să gândească constructiv și critic și să găsească acele probleme care sunt importante și utile
pentru ei, deoarece trăim într-o societate în continuă schimbare, în care explozia informațională se desfășoară în
paralel cu explozia tehnologică în domeniul transmiterii informației.
Ne dorim să promovăm, în acest proiect metoda de educare prin experiența directă sau indirectă, și
anume ÎNVĂȚAREA PRIN EXPERIENȚĂ, deoarece în timpul procesului de învățare experiențială, elevul se
implică activ, interactiv, colaborativ. Astfel elevul pune întrebări, investighează, experimentează, devine curios,
rezolvă probleme, și își dezvoltă creativitatea și inteligența multiperspectiva. Procesele de învățare sunt cele
mai eficiente atunci când pornesc de la experiențe, fapt ce conduce la interrelationarea teoriei cu practica, elevii
fiind încurajați să-și dezvolte propriile forțe și talente personale care pot fi transpuse în viață reală. În acest sens,
profesorul joacă un rol important în crearea oportunităților adecvate pentru că învățarea să aibă loc. Prin
învățarea experiențială, elevii devin capabili să ia decizii reale, să exploreze teoria și să vadă ei înșiși cum se
aplică această în practică. După cum spune Șir Richard Branson ,,Nu învățați să mergeți respectând regulile.
Învățați prin a face lucrul acesta, și prin a cădea.
În cadrul procesului instructiv - educativ, una dintre cele mai comune oportunități de învățare
experiențială sunt: obținerea unor locuri de muncă; experiența de muncă; crearea unor standuri și târguri de
profil; stagii de practica; lectorate și seminarii tematice; concursuri de profil; proiecte; etc. ; toate aceste
experiențe oferind multiple beneficii.

OBIECTIVE:

- dezvoltarea unui plan de viitor;


- promovarea metodei de învățare experiențială;
- creșterea nivelului de conștientizare a importanței lucrului cu elevii și dezvoltarea unor proiecte județene,
naționale și internaționale în acest domeniu;
- stimularea și utilizarea resurselor didactice inovative și transferul de informație;
- promovarea educației pentru bunăstare, pentru empatie în școli;
- promovarea colaborării între organizațiile non-guvernamentale și instituțiile școlare;
- antrenarea elevilor și profesorilor în activități extracurriculare prin spirit de echipă și coeziune;
- valorizarea modelelor de bună practică în vederea îmbunătățirii actului instructiv- educativ;

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
   În cuprinsul emailului expediat la adresa: ccdr2018buzau@gmail.com se vor anexa, într-un singur fișier atașat
următoarele:

- fișa de înscriere
- dovada plății donației de participare, în format jpg sau pdf

2
- declarația  datelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- cerere de adeziune - membru colaborator asociație CCDR Buzău (pentru persoanele interesate să devină
membri în asociație în anul școlar 2022 -2023)
*PARTICIPAREA VA FI INDIRECTĂ, PRIN TRIMITEREA MATERIALELOR  ELECTRONIC PE EMAIL
LA ASOCIAȚIE;
*DONAȚIA/SPONSORIZAREA PENTRU MAPA PROIECTULUI ESTE DE 100 ron (care va fi depusă în
contul Asociației CCDR Buzău până la data de 30.09.2022 cu precizarea pe ordinul de plată: DONAȚIE
PROIECT JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ CCDR Buzău IULIE 2022. Contul
Asociației CCDR Buzău (Centrul de Consultanță și Dezvoltare Regională) deschis la Banca Transilvania este:
RO31BTRLRONCRT00E8950804,  CIF. 21637287;
*Întreaga responsabilitate a materialelor trimise aparține autorilor.

*CE NE PROPUNEM:

- să oferim exemple de bune practica în educație prin creativitate și abordări atractive, folosite la clasă;
- să implicăm actorii din școală și comunitate în activitățile de învățare și promovare a unei învățări vizibile și
adaptate fiecărui elev;
- să promovăm activitățile elevilor și cadrelor didactice, ce se pot multiplica în actul învățării;
- să sprijinim educația prin concursuri atractive și unice în rândul elevilor noștri;
- să promovăm colaborarea și parteneriatul cu ONG-urile; 

*CUI NE ADRESĂM:

- cadrelor didactice indiferent de specialitate, consilierilor școlari, psihologilor, managerilor școlari,


studenților, masteranzilor, doctoranzilor, Ong-urilor, cadre didactice din învățământul internațional
(preuniversitar și universitar), cercetătorilor, decidenți ai comunității locale, sau persoanelor interesate de
PROCESUL ÎNVĂȚĂRII și MIJLOACELOR MODERNE în procesul instructiv educativ.

*TEME ABORDATE PENTRU PARTICIPARE INDIRECTĂ:

            Proiectul județean cu participare internațională ÎNVĂȚÂND DIN EXPERIENȚĂ PREGĂTIM


VIITORUL vă propune următoarele teme de interes și anume:

SECȚIUNEA  I - CONCURS ELEVI  (elevii participă gratuit la concurs)

Grup țintă - elevii din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal (și elevi cu CES)

Tematica generală a concursului: O lecție a viitorului, Profesorul meu preferat, Școala prin ochi de copil, Portul
românesc, România, Unitate în diversitate.  Pot participala concurs și elevii din Ucraina coordonați de profesori
sau de alte naționalități. Elevii vor realiza desene, creații artistice, ppt, etc. (tehnică la alegere, fără restricții la
dimensiune, formă sau număr)

Profesorii care participă indirect, trimit pe email scanate corespunzător 3 lucrări ale elevilor selectate de
coordonator la nivel local.

3
SECȚIUNEA  II - ACTIVITĂȚI EDUCATIVE - CADRE DIDACTICE (din România și  internațional)

1. ATELIER PEDAGOGIC - (Abordări moderne în PREDARE și ÎNVĂȚARE  - la această temă se va realiza


un schimb de materiale între participanți).
2. SIMPOZION  JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ -  Inovație și creativitate în
educație  (Proiecte inovative și de succes/exemple de bune practici utilizate la clasă și extra curriculare).
3. RESURSE EDUCAȚIONALE MODERNE SEC. XXI  - (participanții trimit o resursă educațională
deschisă utilizată la clasă prin intermediul platformelor ZOOM, MEET, CLASROOM, etc.).
4. GHID DE BUNE PRACTICI (modalități de învățare/activități educative) cu tema: ÎNVĂȚÂND DIN
EXPERIENȚĂ - PREGĂTIM VIITORUL.

*NOTĂ: cadrele didactice participante redactează un articol original respectând următoarele condiții de
tehnorectare: maxim 2 pagini în Word, pagină A4, scris cu TNR 12, la 1 rând, margini1cm(normal).Titlul scris
cu majuscule bold TNR 12 centrat pe mijloc. La un rând sub titlu în dreapta numele și prenumele autorului, la
un rând sub nume unitatea de învățământ și localitatea. Fișierul trebuie salvat în format doc.sau docx. Publicația
participanților se va regăși într-un ghid didactic cu ISBN si va fi trimisa electronic pe email participanților, după
ce editura parteneră va finaliza cartea cu materiale (maxim 2 luni de la terminarea proiectului).

*DOCUMENTE ELIBERATE PARTICIPANȚILOR:

1.ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL


2.DIPLOMĂ DE PARTICIPARE LA PROIECTUL ASOCIAȚIEI CCDR BUZĂU CU TEMA: ÎNVĂȚÂND DIN
EXPERIENȚĂ - PREGĂTIM VIITORUL
3.ADEVERINȚĂ DE PARTICIPARE CU ARTICOL EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ - INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE ÎN EDUCAȚIE
4.ADEVERINȚĂ MEMBRU ÎN ECHIPA DE ORGANIZARE A SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN CU PARTICIPARE
INTERNAȚIONALĂ - INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE ÎN EDUCAȚIE
5.GHID DIDACTIC CU ISBN ÎN FORMAT ONLINE (PDF) ÎN CARE SE VA REGĂSI PUBLICAȚIA AVIZAT DE
ISJ BUZĂU ÎN CALITATE DE PARTENERI
6.ADEVERINȚĂ PENTRU UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE UTILIZATE, CA RESURSE
EDUCATIVE ÎN MEDIUL FORMAL ȘI NONFORMAL ÎN CADRUL PROIECTULUI
7.ADEVERINȚĂ PARTICIPARE LA SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU ALTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
IMPLICATE ÎN PROIECT
8.DIPLOME - PREMIUL I, II, III, MENȚIUNE, DE PARTICIPARE, PENTRU ELEVII CÂȘTIGĂTORI ÎN
CARE ESTE PREVĂZUT ȘI NUMELE COORDONATORULUI/PROFESORULUI(maxim 25% din lucrări)
9.ADEVERINȚĂ PARTICIPARE ATELIER PEDAGOGIC - ABORDĂRI MODERNE ÎN PREDARE ȘI
ÎNVĂȚARE
10.ADEVERINȚĂ PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII, ÎN CADRUL PROIECTULUI JUDEȚEAN CU
PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
11.ADEVERINȚĂ PENTRU INIȚIEREA ȘI APLICAREA UNOR PROIECTE DIDACTICE INOVATOARE,
PENTRU PROGRESUL ÎN ÎNVĂȚARE AL ELEVILOR, INCLUSIV AL CELOR AFLAȚI ÎN RISC DE ABANDON
ȘCOLAR ȘI AL COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONAL SPECIALE
12.ADEVERINȚĂ PENTRU PARTICIPAREA LA PROIECTE JUDEȚENE, NAȚIONALE,
INTERNAȚIONALE, CARE AU CA OBIECTIVE PERFORMANȚĂ ȘCOLARĂ, PROGRESUL ȘCOLAR,
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ȘI ABILITĂȚILOR ELEVILOR, EDUCAȚIE CIVICĂ, EDUCAȚIE
COMPLEMENTARĂ, DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

4
*DISPOZIȚII FINALE/PRECIZĂRI:

Pentru înscrierea în Asociația educativ - comunitară CCDR Buzău, în calitate de MEMBRU COLABORATOR,
persoanele interesate completează o cerere de înscriere/adeziune valabilă conform statutului pe perioada anului
școlar în curs. Cotizația de înscriere este de 70 ron. Se eliberează chitanță și adeverință necesară la dosarul
personal, transfer, detașare, gradație de merit, restrangere activitate, conform fișei de evaluare.

Cotizația se depune în contul asociației menționat în regulamnt cu precizarea pentru MEMBRU DE DREPT
ASOCIAȚIE - COLABORARE în cadrul asociației CCDR Buzău.

*NOTĂ:

Pentru cei interesați de activitate asociației va rugăm să vizionați următoarele materiale video/ link:

https://www.youtube.com/watch?v=3OJbp2fi7Ko

https://www.youtube.com/watch?v=lqeX6J12Nug&t=708s

https://www.youtube.com/watch?v=LJJoi-vEgYs&t=1058s

*DATE DE CONTACT:

Pentru informații suplimentare puteți  contacta echipa de proiect la numărul de telefon:


0751227499 după orele 18.00 zilnic sau email: ccdr2018buzau@gmail.com sau:
vcvconstantin2@gmail.com.

5
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
ÎNVĂȚÂND DIN EXPERIENȚĂ, PREGĂTIM VIITORUL
Nr. 197/06. 06.2022
online, platforma ZOOM, 30 septembrie 2022

1.DATE PERSONALE:
Numele și prenumele participantului ............................................................................................................
Specialitatea .................................................................................................................................................
Școala de proveniență/adresa unității de învățământ ....................................................................................
........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....
Telefon/email................................................................................................................................................
2. PARTICIPARE ONLINE/INDIRECTĂ (prin trimiterea materialelor electronic pe email )
SECȚIUNE/ TEMA/ TITLU MATERIAL/ARTICOL SIMPOZION PROIECT PENTRU
PUBLICARE.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
*Notă: (se va menționa numele elevilor înscriși în concurs, clasa, școală și coordonatorul)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 

VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE

6
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

ACORD DE PARTENERIAT
Proiect județean cu participare internațională
Învățând din experiență, pregătim viitorul
Încheiat astăzi,............................între:

1. Părțile contractante:

A. ASOCIAȚIA CCCDR Buzău (Centrul Comunitar de Dezvoltare Regională Buzău) asociație educativ -
comunitară, reprezentată prin prof.dr. Constantin Malancă Veronica, în calitate de președinte ONG -
coordonator/organizator proiect județean cu participare internațională cu tema: Învățând din experiență,
pregătim viitorul

ȘI:

B. ȘCOALA/ GRĂDINIȚA/ LICEUL/ INSTITUȚIA..............................................................................................


...................localitatea ........................................, județul .......................................țara.................................
reprezentată prin............................................................................................................................................
în calitate de director și următoarele cadre didactice implicate în proiect .............................................................
......................................................................................................................................................................
în calitate de PARTENER
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în vederea
organizării și desfășurării de activități extrașcolare prin Proiectul Asociației CCDR Buzău cu tema: ÎNVĂȚÂnd
DIN EXPERIENȚă, PREGĂTIM VIITORUL.
3. Grup țintă: cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, elevi, consilieri școlari, etc.
4. Obligațiile părților:
A. Aplicantul / ORGANIZATORUL se obligă:
- să informeze unitățile școlare/partenerii despre organizarea proiectului asociației CCDR Buzău;
- să respecte termenele de desfășurare a proiectului propus;
- să emită și să distribuie materialele proiectului (adeverințe, diplome);
- să mediatizeze rezultatele proiectului pe rețelele de socializare educative;
B. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiții:
- să mediatizeze și să promoveze proiectul în școală;
- să respecte regulamentul de desfășurare a proiectului propus;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să emită articole/materiale originale de calitate pentru publicare;
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului propus de
asociația CCDR Buzău;

7
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la dată semnării acestuia și este valabil pe perioada derulării lui.

6. Clauze finale ale acordului:


Proiectul educativ județean cu participare internațională cu tema: ÎNVĂȚÂND DIN EXPERIENȚĂ,
PREGĂTIM VIITORUL, face parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de
colaborare între instituțiile de învățământ din țară și străinătate.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 

COORDONATOR/ORGANIZATOR: Școala.....................................................................
CCDR BUZĂU, Nr.........................................................................
Prof. dr. Constantin Malanca Veronica Director
Prof. Militaru Alexandru-Lucian .............................................................................
Nr. 198/06.06.2022 PARTENER,
Colaboratori unitate școlară 

.......................................................................................
........

                                    

8
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

FORMULAR DE DONAȚIE

Nr. 199/06.06.2022

Subsemnatul / a ..................................................................................................................................
de la ..............................................................................................................................................................
consimt să particip la Proiectul educativ județean cu participare internațională cu tema:
ÎNVĂȚÂND DIN EXPERIENȚĂ, PREGĂTIM VIITORUL, eveniment destinat elevilor și cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și universitar, prin participarea indirectă/online. Sunt de
acord să donez suma de 100 ron ca sponsorizare a proiectului, iar aceasta să fie folosită de către
organizatori pentru implementarea proiectului. Subliniez faptul că am luat la cunoștință de toate
condițiile și precizările și sunt de acord cu toate mențiunile cuprinse.

DATA:

SEMNĂTURA:

9
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER


PERSONAL

Subsemnatul / Subsemnata ..................................................................................................................


având CI seria,nr .................................................................................prin prezenta declar în mod explicit și
îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, în scopul participării la activitățile
desfășurate de Asociație, (conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date ) de către Asociația educativ comunitară CCDR Buzău.

Data:

Semnătura:

10
CERERE DE ADEZIUNE-MEMBRU DE DREPT ASOCIAȚIE

În atenția: Adunării Generale

Subsemnata / ul .................................................................................................................................
domiciliat /a în localitatea ..................................., adresa ...........................................................................
.........................................................................având C.I.seria / nr..................eliberat de............................
la data de ............................, tel................................................email...........................................................
SOLICIT ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIA EDUCATIV-COMUNITARĂ CCDR (Centrul de
Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău). Am luat la cunoștință prevederile Statutului Asociației
pe care mă angajez să îl respect, obligațiile ce revin membrilor, să particip la activitățile organizației,
să nu aduc prejudicii și să sprijin activitatea asociației în vederea îndeplinirii scopului și a
obiectivelor acesteia.
Declar pe propria răspundere că datele de înscriere sunt corecte. Ele pot fi folosite strict pentru uzul
intern al asociației.

Nume-Prenume .......................................................

Data ............................................

Se aprobă-A.G.

11
12

S-ar putea să vă placă și