Sunteți pe pagina 1din 104

Nr..

30
PRIMĂVARA-VARA 2015
1.Vorbind cu anotimpul
2.Părinţii trebuie să ştie!
3.Pagina de jurnal
4.Educator, învătător, profesor
5.Creaţie..în recreaţie
6.Jocuri deosebite
7.Musafirii povestesc
8.Ţara noastră aur poartă
9.Ecologie şi armonie
10.Proiecte, parteneriate
11. Ce mai citim?
12.Din activităţile noastre
Vorbind
cu
ANOTIMPUL
Prmăvara şi vara
, două vechi prietene...

Nicoletta Huştiuc,
G.P.N. Vinerea, jud Alba

Nicoletta Hustiuc, project


Childhood seasons/
Les saisons de l enfance
January-june 2015
e twinning project 2015
CREAŢIE ÎN
RECREAŢIE

POEZII SCRISE DE Valeria


Tamas, Timisoara
CREAŢIE ÎN POEZII SCRISE DE
RECREAŢIE Valeria Tamas, Timisoara
,,Pe meleaguri de legendă”
Diseminarea proiectului pe unitate în cadrul PROGRAMULUI
“Să citim pentru mileniul III”

Prof. Înv. Prescolar POP BONCEA NICULINA -GPN Cricău

TITLUL PROIECTULUI ,,PE MELEAGURI DE LEGENDĂ”

DURATA PROIECTULUI NOIEMBRIE - APRILIE

PREZENTAREA SUBPROIECTULUI

ARGUMENT
În conditiile în care poveştile, legendele sunt o sursă inepuizabilă pentru educatoare, lectura fiind una
dintre cele mai intense, mai educative si mai raspândite activitati prin care cultivăm cele mai nobile trasături de
personalitate, copii cu cat se apropie mai devreme de lectură cu atât mai importante si mai durabile vor fi efectele ei
in domeniul limbajului, al comunicarii precum si al comportamentului si al socializarii. Tocmai de aceea la nivelul
grădiniței noastre ne-am propus sa derulăm în cadrul Proiectului Naţional Să citim pentru mileniul III abordarea
lumii fascinante a legendelor, denumit sugestiv ,,Pe meleaguri de legendă”
Învăţământul preşcolar se prezintă ca fiind cea mai largă, modernă şi adecvată măsură în serviciul copiilor, în
vederea însoţirii lor pe drumul valorificării potenţialului biopsihic de care dispune fiecare fiinţă umană, iar vârstele
mici constituie baza dezvoltării personalităţii. În grădiniță, departe de forfota şi apăsarea cotidianului, copilul intră
într-un mediu cald, protector şi stimulativ, un mediu, asemeni unei cărţi cu povești, legende – unde natura,
mişcarea, socialul, literatura, muzica, artele plastice sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul.
Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi dezvoltarea generală a aptitudinilor intelectuale si socio-
emotionale se realizează prin acţiuni de cooperare a factorilor educativi (familie, grădiniţă, societate). Însă,
interesul scăzut, manifestat, în ultima vreme, pentru lectură, ne-au făcut să ne îndreptăm atenţia spre această latură
educativă, căci legendele, poveștile sunt necesare în toate ceasurile vieţii noastre.
Inteligența poate fi educată si dezvoltată încă de la vârsta copilariei de către parinți, grădiniță si de către
persoanele importante din jurul copilului atat intr-o manieră explicită (includerea copilului in diverse programe,
transmiterea de catre părinte/educatoare a unor principii si valori, dragostea pentru lectură), cat si implicita (copilul
preia modul in care cei mari sau respectiv personajele gestioneaza situatiile). Asadar, trebuie sa invățăm copiii cum
sa facă față sentimentelor pe care le traiesc pentru a si le exprima in moduri care nu fac rau altora și o reconsiderare
a cartii, a lecturii, ca parte integrantă din copilărie. Ea are funcţie ludică şi formativă, personajele constituind fie
modele de urmat în viaţă, fie modele de evitat pentru copii.

În conditiile în care poveştile, legendele sunt o sursă inepuizabilă pentru educatoare,


lectura fiind una dintre cele mai intense, mai educative si mai raspândite activitati prin care
cultivăm cele mai nobile trasături de personalitate, copii cu cat se apropie mai devreme de
lectură cu atât mai importante si mai durabile vor fi
PROIECT DE ACTIVITATE
GRUPA: MARE
GRĂDINIŢA: NR. 41, ORADEA
EDUCATOARE: prof. DANCE IOANA MIHAELA
ACTIVITATEA: DOS: Activitate practica
TEMA: „BUCHETUL DE GHIOCEI” – felicitare pentru mama
TIPUL DE ACTIVITATE: formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: lipire
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre utilizarea de tehnici
lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple.
Dezvoltarea simţului practic şi estetic.
Dezvoltarea încrederii în forţele proprii, perseverenţei şi stabilităţii.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să denumească ustensilele de lucru puse la dispoziţia lor;
O2 – să lipească tulpinile cu frunzele şi floarea ghiocelului astfel încât să obţină un buchet de ghioce
O3 – să verbalizeze acţiunile întreprinse folosind un limbaj adecvat;
O4 – să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să manifeste stabilitate şi perseverenţă în activitat
O5 – să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi a colegilor, motivându-şi părerea.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE:
M1 – observaţia
M2 – conversaţia
M3 – explicaţia
M4 – demonstraţia
M5 – exerciţiul
MIJLOACE DIDACTICE:
m1 – un buchet de ghiocei
m2 – modelul educatoarei
m3 – material de lucru pentru copii:
Coală de carton roşu, coşuleţe, tulpini şi frunze de ghiocei din carton verde, flori de ghiocei de culoa
albă, lipici;
m4 – mijloace audio – combină cu CD, CD cu muzică: „Sound of Nature”
m5 – recompense
METODE DE EVALUARE:
ME – Analiza lucrărilor
FORME DE EVALUARE:
CONTINUĂ – observarea curentă, aprecieri verbale
FINALĂ – analiza lucrărilor
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Programa activităţii instructiv – educative în grădiniţa de copii, (2005), ED.V&I INTEGRA
Bucureşti
Antonovici, Ş., Peneş, M., (2000), „Activităţi practice”, Editura Aramis, Bucureşti.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă
DURATA: 30 minute
PRIMAVARA COPILARIEI
în ochiii “Fluturaşilor” – grupei mijlocii “A” - de la Grădiniţa Nr. 41, Oradea, îndru-
maţi de prof. DANCE IOANA MIHAELA

În plină primăvară, activităţile care îi încântă cel mai mult pe copiii grupei mele –
“Fluturaşii” – grupei mijlocii “A” sunt cele dedicate Sărbătorii de Paşti.
Creativitatea copiilor este nemărginită atunci când pregătesc Coşuleţe pentru ouă
sau când pictează Ouă din gips.
Acestea sunt câteva imagini în care, cu bucurie pe chipuri, copiii se pregătesc pen-
tru sărbătoare.

La finalul zilei, ca o încoronare a muncii depuse, am realizat o expoziţie cu lucrările


copiilor spre deliciul părinţilor.
COMUNICAREA ORALĂ
JOCURI DIDACTICE

Prof. înv. primar Apostol Marinela


Ș coala Gimnazială Ruginești, județul Vrancea

În activitatea de la catedră din ultimii ani am constatat o mai mare atenție a elevilor asupra orelor organizate
într-o variantă modernă. Este adevărat, firește, că nici orele efectuate tradițional nu și-au pierdut din farmec, cu atât
mai mult cu cât bagajul de cunoștințe după astfel de ore este mai greu. Voi descrie, în ceea ce urmează, câteva dintre
activitățile preferate de elevi. Ele au fost remodelate după jocurile prezentate de Renee Leon. Toate aceste activități
pot fi modificate și adaptate în funcție de clasă și pot fi repetate sau desfășurate doar o singură dată.
• „Jurnaliștii povestesc”
Obiective: dezvoltarea capacităților de receptare și producere a unor narațiuni orale, exersarea memoriei.
Prezentarea activității de către cadrul didactic ș i secvența pregătitoare: discuții structurate în jurul întrebărilor „Ce
este un jurnalist?” și „Ce ar putea să povestească un jurnalist?”; structurarea la nivelul fiecărei grupe a unei povestiri
orale.
Etapele jocului:
fiecare membru al primei grupe povestește, în calitate de jurnalist, istoria creată;
membrii celorlalte grupe urmăresc atent istoria cu scopul de a o repovesti;
după istorisirea ultimului „jurnalist”, ascultătorii încearcă, împreună, reconstituirea povestirii inițiale;
activitatea se continuă identic prin povestirea creațiilor celorlalt grupe.

Există și o variantă mai dificilă a jocului, în care spectatorii sunt înlocuiți cu observatori; aceștia vor avea acces la
varianta scrisă a povestirii, vor nota abaterile și le vor enumera sfârștul jocului.

• „Interviu imaginar”
Obiective:formarea capacității de a formula întrebări și de aconduce un dialog, formarea capacităților de transcriere a
unui text oral.
Etapele activității: pentru realizarea unui interviu imaginar (variantă):
circumscrierea unei situații de comunicare ( ex. Întâlnire cu scriitorul/ actorul/ sportivul preferat sau cu un per-
sonaj literar);
formarea grupelor - distribuirea sarcinilor de lucru pentru fiecare grupă (Ce personaj alegem/ Câte întrebări îi
punem? Ce întrebări? În ce ordine?);
realizarea interviurilor, dramatizarea lor în fața clasei și înregistrarea lor;
transcrierea interviurilor. 

• „Recunoaște intrusul!”
Obiective: dezvoltarea capacităților de receptarea a unui text oral, exersarea memoriei.
Etapele activității: Cadrul didactic povestește un film, o carte sau un eveniment. În interiorul povestirii, profesorul
introduce un cuvânt pe care îl repetă frecvent, fără a modifica sensul evenimentelor relatate. Elevii trebuie să detecteze
cuvântul „intrus” și să povestească, în final, istoria.
Ce-şi spun florile
cheamă albinele
ce-şi spun florile pregătind în chesele
când văd copiii pe răstoacă dulceţuri gustoase
se bucură precum surorile să te lingi
şi-i invită la joacă. pe degeţele.

priviţi, ridicaţi braţele ce-şi spun florile când


şi zburati precum raţele văd copii?
mai sus, tot mai sus, uneori devin grijulii
atât cât poate omul că sunt unii care le rup sau le calcă
să ne prefacem şi ele atunci nu ştiu
că zburăm cu avionul. ce să spună
ce să facă.
înălţaţi-vă, mai tare
şi mai tare, se apără şi ele cum pot
atât de mult până când dar sunt atât de frumoase
veţi ajunge la soare. şi veşnic atrag gânduri pizmaşe
ele care sunt atât de vesele
florile dacă le ascultaţi şi atât de prietenoase
o să auziţi cum ştiu ca să cânte nu înţeleg comportările
când vântul rebel duşmănoase.
le mângâie
pe frunte. ele va aşteaptă
să terminaţi voi şotronul
râd uneori şi apoi vă învaţă să zburaţi
şi de râs se scutură precum avionul
şi petalele ajung în aer să vă ridicaţi
în râu, în iarbă, pe drum şi apoi precum gândul
sau în ciutură. să înconjurati veseli
împreună cu ele pământul
ele ne privesc cu ochii lor de copii
frumoase, cochete, grijulii să vă bucuraţi
priviţi-le rând pe rând pe toate, de tot ce e frumos
le vedeti cât sunt de curate? să fiţi cuminţi, curaţi ,
prietenoşi
subţiri se ridică pe vârfuri vezi bine ascultaţi mereu ce vă spun
de parcă ar fi balerine florile
în jur, în stânga şi-n dreapta se uită ele vă iubesc copii
să vadă dacă fluturii precum mama şi tata
au venit azi la muncă. bunicul şi bunica
vor să vă înveţe
să nu ştiti ce-i frica
să fiţi respectuoşi,
atenţi şi amabili
şi nu în ultimul rând
caritabili.
Mărţişorul Dii căluţule, dii, dii

Ochişori şi cu codiţe Dii căluţule, dii, dii,


Ca doi norişori, fundiţe, Peste munţi, peste câmpii,
Cât aluna, gura mică, Peste dealuri şi vâlcele
Fetiţa, cât o furnică. În triluri de păsărele.

Cu mânuţe hărnicuţe Dii căluţ, la drum porneşte


Desenând pe hârtiuţe Printr-o lume de poveste.
Mulţime de ghiocei Fân ţi-oi da şi ţi-oi da apă,
Pentru toţi prietenii ei. Să străbatem ţara toată.

Mică-i fata dar isteaţă, Amândoi suntem aici,


Şnur răsuceşte din aţă. În ogradă la bunici.
Lucrează azi cu plăcere Pe unde-o să colindăm,
Mărţişoare să ofere. Putem numai să visăm.

Ce-a ieşit ? Minunăţie! Nechezi vesel, te ştiu eu,


Unul ţie, altul mie, Poftă ai de joc mereu.
Mărţişoare colorate Suntem mici, viaţa-i frumoasă,
Din mânuţe fermecate. Nici o grijă nu ne-apasă.

Fluturaşi şi buburuze,
Clovni cu feţele
mofluze,
Ghiocei, hornari, pisoi Ecologiştii

Gândăcelul Curtea mare, aer, soare


Zeci de chipuri zâmbitoare,
Cu viteza gândului, Găletuşe, lopăţele
Zboară peste câmp, tehui; Piticoţii sus pe schele.
S-a oprit, din întâmplare, Pe aleile cu flori
Pe o floare de cicoare. Fetele cu stropitori,
De sub streşini, pe voinicii,
Cu mirare l-am privit O fac puii rândunicii.
Şi pe loc l-am îndrăgit. Vrăbii stau şi se tot miră
Negru, mic şi Cum cei mici de zor
bondocel, transpiră
M-am împrietenit cu Transformând de dimineaţă
el! Într-o oază de verdeaţă,
Spre mândria tuturor
Toată ziua ne-am Curtea grădiniţei lor.
POEZII SCRISE DE
Valeria Tamas, Timisoara
Prințesă poți deveni dacă vrei și tu

am să-ți spun cum chiar acum;


se-ncepe cu baia de dimineață,
spălatul, pe ochi și pe față
și apoi, cum știu deja toți copiii cuminți,
folosim riguros periuța de dinți,
ia priviți măseluțele și dințișorii de lapte
strălucesc mai ceva ca niște diamante.
Apoi ne îmbrăcăm (cu gust ) și ne așezăm
(fără sa punem coatele) la masă
(care întotdeauna pregătită de mama se știe, este foarte gustoasă),
unde nu facem fața mofluză
și nici nu strâmbăm niciodată din buză.
Te așezi (nu te prăbușești) pe scaun la masă
că doar nu ai venit ostenit de la coasă.
Le vei găsi, să le folosești, deși nu-i foarte ușor tacâmurile, fiecare la locușorul lor.
Trebuie să folosești cuțitul și furculița
fără să-ți murdăreşti vreodată rochița.
Niciodată să nu uiți când te așezi la masă
(deoarece așa e corect) să pui șervețelul la piept fiindcă, vă spun drept,
eu nu am văzut vreo prințesă vreodată
cu rochița ei frumoasă pătată.

POEZIE SCRISA DE Valeria Tamas, Timisoara


ZIUA APEI ŞI ZIUA
PĂSĂRILOR
SARBATORITE LA GPN
VINEREA

PROF. NICOLETTA
HUŞTIUC
CONCURS
INTERJUDETEAN CU
PARTICIPARE
NATIONALA
E ZIUA TA, MAMICO!
GPN VINEREA
-MARTIE 2015-
CONCURS
INTERJUDETEAN CU
PARTICIPARE
NATIONALA

E ZIUA TA, MAMICO!


GPN VINEREA
SCOALA ,,IOAN MIHU,,
VINEREA

-MARTIE 2015-
Proiect de activitate outdoor: „Prietenii fluturașilor ”
.
Prof. Tănăsoiu Margareta
Grădinița P.P. nr. 14, structură Grădinița PS Timișoara

Activitățile outdoor câștigă treptat teren în procesul educativ din grădinițe. Educația în aer liber are loc în mai
toate țările din lume, dar cu o aplicație foarte variată de la o țară la alta. În sistemul românesc cea mai răspândită
formă se regăsește în educația nonformală, mai exact în activitățile extracurriculare și cele în parteneriat. Dar aceste
tipuri de activități se pot regăsi și în activitățile didactice de zi cu zi ceea ce implică desigur, adaptarea bazei
materiale precum și diversificarea acesteia.
Grupa: Mare
Tema anuală de studiu : Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
Tema săptămânii: Carnavalul insectelor
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul activităţii: Consolidare
Componenţa activităţii:
Activităţi de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineaţă: Bună dimineaţa, dragi fluturași !
Activităţi liber alese I: Artă: Colorează insectele; Biblioteca: Sortare de imagini – Prietenii Fluturaș ului Bobo ,
Constructii cu lego: Stup pentru albinuța Zizi
Activităţi pe domenii experienţiale: Activitate integrată (DS + DPM): ,,Prietenii fluturaș ilor,,
Activităţi liber alese II: Joc distractiv: ,,Albinuța și florile,,
Scopul activităţii : Consolidarea și verificarea cunoștințelor și explorarea mediului înconjurător prin antrenarea
preșcolarilor în găsirea de strategii de acțiune
Obiective : La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili :
O1: să ofere cel puțin o soluție originală la problema misterului legat de prieteni
fluturașului
O2: să execute corect deprinderile de mers și alergare ;
O3 :să interacționeze cu colegii și cu mediul natural în care se va desfașura acțiunea;
O4 : să interpreteze jocul muzical cu mișcările sugerate;
O5: să numere elementele în limitele 1-10;
O6: să utilizeze adecvat numeralele ordinale: primul, al doilea...ultimul;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia , exerciţiul, expunerea, metoda ,, Diagrama
Venn,,, metoda RAI
Elemente de joc: răspunde, întreabă - rezolvarea sarcinii
Explicarea regulilor jocului
Copiii vor urmări săgețile, pornind de la 1 până la 7 (șapte probe), vor lua plicul pe care îl vor găsi lângă
săgeată, vor citi ajutați de educatoare sarcina pe care o au de îndeplinit. Se vor așeaza la linia de Start de unde vor
începe parcurgerea traseului pregătit de Fluturașul Bobo. După fiecare sarcină rezolvată corect, copiii vor descoperi
un prieten al acestuia ascuns în lada de nisip a grădiniței. Fiecare sarcina va fi îndeplinită de doi copii din grupă,
copii aleși de echipă. Căutarea insectelor se va face contra cronometru. În momementul în care fiecare din cei doi
copii a descoperit o insectă, se vor opri. Pentru ca jocul să se desfășoare corect, trebuie să respecte regulile lui: să
aștepte semnalul educatoarei de start și de terminare a jocului, să aștepte să fie numiți de către colegi.
Material didactic: siluete de insecte din plastic, cretă colorată, foi de desen, creioane colorate, materiale
specifice activităților psiho-motrice, recompense.
Durata : o zi
Material bibliografic :
Breben,  S.,  Goncea,  E.,  Ruiu,  G.,  Fulga,  M.,  Metode  interactive  de  grup  –  ghid  metodic‐60  metode  şi  200  de 
aplicații practice pentru învățământul preşcolar, Craiova, Editura Arves. 

XXX, (2008), Activitatea integrată din grădiniță. Ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar , 
Editura Didactica Publishing House, Bucureşti 
Scenariul activităţii :
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii aşezaţi pe covor se vor saluta între ei,
denumindu-se printr-o insectă. Urmează prezenţa.
Noutatea zilei:
Copiii se vor afla în sala de grupa unde vor spune poezii despre insecte. Între timp vor primi un
mesaj. Educatoarea le citește mesajul de pe bilețel.Trebuie să vă furisați degrabă în curtea grădiniței. Cineva i-
a ascuns Fluturașului Bobo, toți prietenii și plânge, iar eu nu știu cum să îl împac. E tare necăjit și e convins
că doar voi îl puteți ajuta.
Mesajul zilei: „Dragi copii, fiţi buni, iubitori şi darnici în toate. Ajutați-i pe cei care vă cer acest
lucru”.
Copiii vor fi conduși la măsuțe unde vor găsi, indicațiile de rezolvat:
La sectorul BIBLIOTECĂ copiii găsesc jetoane cu insecte pe care le vor sorta și vor spune tot
ce știu despre insecte
La sectorul ARTĂ copiii vor colora fluturași, buburuze și albine cu creioane colorate.
La sectorul CONSTRCȚII copiii vor realiza stupi pentru albine.
După finalizarea lucrărilor le vom expune pentru a constata dacă merită să le arătăm Fluturașului
Bobo . Lucrările realizate în sectoare vor constitui materialul pentru etapa următoare.
Vom ieși în curtea grădiniței, cântând, pentru a-l ajuta, așa cum am promis, pe Fluturaș. Aici vom găsi
prima provocare ( aceesul în curte nu se va face decât dacă vor reuși să înlăture bariera): pentru a putea ieși în
curte va trebui să cântăm un cântec.
În curte, fluturașul se va convinge că toții copiii care au venit să-i fie ajutor știu să rezolve sarcinile.
Se va derula jocul didactic Zburdăm veseli ca să fim de ajutor.
După realizarea tuturor sarcinilor și verificarea corectitudinii, copiii vor fi lăsați să se joace jocul distractiv:
,,Albinuța și florile,, ( ALA II).

Jocul didactic constă în sarcini din domeniul știintțe cu elemte din natură: grupare în mulțimi după
două criterii (culoare, mărime), probleme matematice de adunare și scădere, recunoașterea unor insecte și
descrierea lor, plasarea insectelor în mediul lor de viață, etc.
Desfășurarea jocului se poate complica cu sarcini din alte domenii experiențiale astfel încât explorarea
mediului să devină cât mai stimulativă pentru copii.
Important în activitățile de tip outdoor sunt situațiile de învățare pe care le proiectăm. Nu este suficient
ca preșcolarii să fie antrenați doar în activități libere la aparatele din curte, ci găsirea unor strategii în care
acestea pot deveni mijloace de învățământ în cadrul unor activități cu obiective bine planificate, justificându-se
De mici învățăm să fim altruiști
Prof.Brăiloiu Gina
Grădinița PP Nr.23,Timișoara

  Ne‐am  propus  să  vedem  și  cui  datorăm  mulțumiri  pentru  viața  de  zi  cu  zi,  la 
început de primăvară. Așa că, în data  de  06.03.2015 am organizat, împreună cu copiii 
grupei mijlocii și cu părinții acestora, o vizită la Centrul de bătrani Sfinții Mihail și Gavril 
din Timișoara. 
  Pentru această vizită copiii s‐au pregătit cu un program artistic dedicat zilei de 8 
Martie și au confecționat felicitări, iar părinții acestora au donat dulciuri și fructe pentru 
cei cărora le datorăm multe, dar în vâloarea vieții îi mai uităm. 
  Activitatea  s‐a  finalizat  cu  împărțirea  pachetelor  de  către  copii  „bunicilor”  care 
pentru  o  ora  ne‐au  considerat  „nepoții”  lor,  și  care  ne‐au  primit  cu  bucurie  și  au 
depănat în gândul lor amintiri legate de cei dragi din familiile lor. 
  Obiectivele  principale  urmărite  au  fost  valorizarea  abilităților  sociale  și 
comporamentelor  moral‐civice,  însămanțarea  ideii  de  compasiune  și  de  înțelegere 
pentru oamenii aflați în situații defavorabile. 
   Activitatea  a  avut  impact  asupra  tuturor  celor  implicați  și  s‐a  bucurat  de 
aprecieri. 
 
PENTRU A SAPTEA OARĂ!

E marti, 21 aprilie și preșcolarii dela Grădinița P.N. nr.8 robotesc întruna. Mâine e o zi
specială și ei știu asta. Pentru ca totul să se întâmpleașa cum și-au dorit, copiii așază lu-
crările primite de la prietenii lor de la grădinițele din județ și din alte județe, pe panouri. Se
pregătesc pentru ca împreună cu doamnele educatoare și părinții lor să fie mâine cele mai
bune gazde.
22 Aprilie a venit cu pași repezi . Expoziția e gata și ,, Daruri de Ziua Pământului,, își
deschide cea de a 7-a ediție. Copiii de la grădinițele din orașul Sebeș, educatoarele, membrii
din comisia de jurizare, școlari, învățătoare și doamnele directoare ale școlii coordonatoare
au venit la Grădinița P.N. nr. 8, Sebeș să trăiască împreună momente plăcute.
Au vizitat expoziția de lucrări plastice, au cântat și dansat, s-au jucat împreună și ți-au
spus din nou de ziua ta ,,LA MULȚI ANI, PĂMÂNTULE!,,

educatoare Grădinița P.N. nr.8, Sebeș, Alba:


Carmen Delean, Mariana Frățilă, Mariana Ivan
Proiectul “TEDDY BEAR HOSPITAL”-un câștig pentru copii

Prof. Grijincu Floare/ Ignat Ancuța


Grădinița P.P. Nr. 23 Timișoara

“Teddy Bear Hospital” este un Proiect de Sănătate Publică adresat copiilor între 3 şi 6 ani,
scopul său fiind învingerea fricii copiilor vis-a-vis de medic şi spital. Proiectul vine în întâmpi-
narea nevoilor copiilor pe segmentul de vârstă mai sus amintit și am fost încântați să participăm
cu copiii grupei noastre.
De cele mai multe ori copiii sunt introduşi brusc într-un mediu spitalicesc. Acest lucru
poate fi un inconvenient pentru ei, mai ales atunci când este asociat si cu examinări sau
tratamente, deci, din perspectiva lor, cu durerea. Copiii sunt mai speriaţi decât adulţii atunci
când trebuie să viziteze medicul deoarece, la fel ca şi întunericul, necunoscutul este
înspăimântător.
Proiectul “Teddy Bear Hospital” se desfăşoară într-o atmosferă plăcută şi prietenoasă,
încearcând să familiarizeze copiii cu ideea de spital sau cabinetul pediatrului prin joc. În această
situaţie copiii sunt părinţii jucăriilor lor preferate iar studenţii de la medicina joacă rolul docto-
rilor Teddy ce examinează, dau tratament şi îi învaţă reguli de igienă, alimentaţie, comporta-
mente de risc pentru sănătate şi multe altele. Înainte de vizita în Spitalul Teddy Bear, persoane
specializate trebuie să discute cu copii despre ideea de “a fi bolnav”, spital şi doctori. Copiii tre-
buie să îşi imagineze boli pentru jcăriile lor, urmând a fi tratate în Spitalul Teddy Bear. Ș i jocul
continuă. Ei “explică istoricul” bolii jucăriei lor unui doctor Teddy. Împreună ei “fac anamneza”,
după care doctorul Teddy face un “examen fizic” (palpare, ascultare) şi alte explorări
(radiografie). După analize, pacientul primeşte tratament medical. Se practică doar tratamente
non-invazive cu plasturi şi bandaje. În final, doctorul Teddy scrie o reţetă şi copilul primeşte
“medicamente” (dulciuri) din Farmacia TBH.
Ni s-a părut foarte interesantă idea acestui proiect, drept pentru care am participat cu en-
tuziasm. Însă cei are au avut de căștigat au fost copiii.
Bibliografie : http://health.groups.yahoo.com/group/teddybearbucuresti/

Ascultăm cu atenție ce ne povesteș te d-ș oara doctor.


Invățăm să ne dezinfectăm mâinile cu spirt sanitar!

Ne echipăm corespunzător!

Acordăm consultații jucăriilor!

Toată lumea este


foarte atentă!
Spectacolul “Carnavalul din pădure”
Concurs “Celmai bun recitator”

prof. Antonela Căprar, ŞcoalaGimnazială “NichitaStănescu”, Baia Mare 

Ȋn 25 mai 2015, la BibliotecaJudeţeană “PetreDulfu” dinBaia Mare, a avutlocspectacolul


“Carnavalul din pădure”. Ȋncadrulacestuispectacol, toţicopiii au reprezentatcâteun animal. Astfel,
fiecarecopil a purtatcâte-o mască, potrivitroluluipe care l-a prezentat.Acestspectacol s-a desfăşu-
rat sub forma unuiconcurs de recitare: “Celmai bun recitator”. La final, ceimaibunirecitatori au
fostpremiaţi:
O. Paula- premiul I
P. Andra- premiul II
R. Vasile- premiul III
P. Maya- mentiune
Ceilalţi copii au primit diplome de participare. Iată câteva poze din cadrul activităţii:
PROF.ÎNV.PREȘ COLAR BALEA LIVIA
-VALENTINA,
GPP NR. 1 ABRUD, JUD.ALBA

Primăvara, natura reînvie la viață și coboară lumină în sufletul nostru, vestind miracolul Învierii Domnului.
Bucuria cea mai mare este a copiilor pentru că, de Paște, Iepurașul vine cu daruri minunate și anunță sosirea
zilelor calde.
Pornind de la acest argument în perioada 30 martie 2015-15 mai 2015, la Grădinița cu program prelungit
Nr. 1 Abrud, am organizat și coordonat Concursul interjudețean Iepurașul Pascal, ediția I, aprilie 2015, regăsind
bucuria sărbătorilor în lucrările copiilor pline de culoare, creativitate și fantezie. Împreună ne-am bucurat de
candoarea sufletului curat de copil, oglindit în desene, picturi și colaje.
Am organizat acest concurs cu scopul de a valorifica potențialul creator al copiilor cu privire la capacitatea
acestora de a realiza picturi, desene, felicitări și colaje inspirate din sărbătorile pascale.
Ca și obiective ne-am propus:
dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii;
culegerea şi valorificarea unor informaţii menite să păstreze tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătorile
pascale;
dezvoltarea respectului pentru valorile tradiţionale ale creaţiilor populare;
dezvoltarea spiritului de competiţie;
culegerea şi valorificarea unor materiale menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile legate de
venirea iepurașului şi legenda acestuia;
sensibilizarea părinţilor pentru a-i determina să se implice în activităţile ce se organizează cu copiii.
Grupul țintă vizat a fost:
copiii preşcolari;
clasa pregătitoare;
elevi;
cadre didactice;
Înscrierea și depunerea lucrărilor pentru concurs a avut loc în perioada 30 MARTIE - 30 APRILIE 2015,
prezentarea lucrărilor în cadrul expoziției din grădiniță în perioada 30 APRILIE-8 MAI 2015, jurizarea lucrărilor
de către comisia de jurizare în 8 MAI, iar acordarea premiilor şi expedierea diplomelor până în 15 MAI 2015.
La concurs au participat 110 cadre didactice (educatoare, învățătoare) din 20 de județe ale țării: Mureș,
Bihor, Alba, Timiș, Caraș-Severin, Buzău, Iași, Teleorman, Botoșani, Olt, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Gorj, Prahova,
Dâmbovița, Vâlcea, Brăila, Suceava, Hunedoara și Bacău.
La toate cele trei secțiuni (Pictură şi desen, Felicitări și colaje) s-a apreciat originalitatea, ingeniozitatea și
creativitatea și au fost acordate diplome pentru locurile I , II, III și diplome de participare tuturor copiilor, dar și
diplome de merit cadrelor didactice îndrumătoare. Le mulțumim tuturor participanților și îi așteptăm și anul
următor!
Proiectul "Scriitorul de lângă mine. Împreună creștem cititori"
Patricia Lidia Timisoara

Proiectul "Scriitorul de lângă mine. Împreună creștem cititori" este un proiect marca
Asociația Bastionul ArtLitTim și s-a născut din dorința de a familiariza copiii cu literatura română
contemporană. În cadrul acestui proiect ne-am concentrat pe două aspecte extrem de importante:
crearea unui colț în biblioteca școlii dedicat exclusiv scriitorilor români contemporani și aducerea
acestora în fața copiilor, în cadrul unor întâlniri libere.

Până în prezent în proiect sunt implicate două școli gimnaziale din Timișoara: Școala Gimnazială
nr 25, prin dna Carmen Tătucu, și Școala Gimnazială nr 30, prin dna. Adriana Pascal.

În cadrul acestei campanii, copiilor de clasa a II a de la Școala Gimnazială nr 30 li s-a prezentat


volumul Basme de Petre Crăciun, pe baza căruia au fost încurajați să se exprime creativ, atât prin
desene, cât și în scris. Ei au ales două povești, pe care le-au apreciat în felul lor, după cum se va
putea vedea mai jos.

Bogdan Militaru aII-a B

Dragă autorule,

Am citit povestea Cămasa Fermecată. Mi-au plăcut personajele. Putea fi măcar un personaj nega-
tive.
Anonim aII-a B

citit povestea Cămasa Fermecată. Mi-au plăcut personajele. Mi-a plăcut personajul împăratul şi mi
-a plăcut că nu au fost personaje negative.
Adina Ariane Marcoane aII-a B

Dragă autorule,

Am citit povestea Cămasa Fermecată. Mi-a plăcut cel mai mult că a fost vorba despre prinţese,
prinţi si împărati.
Avramescu Andrei a II-a B

Dragă Petre Craciun

Am citit povestea Cămasa Fermecată. Mi-a plăcut povestea ta pentru ca nu a fost cu smei sau
vrăjitori şi mi-a plăcut că nu au fost personaje negative.

Alessandro Vaccari aII-a B

Dragă Petre Craciun

Am citit povestea Cămasa Fermecată. Mi-au plăcut personajele, şi faptul că nu au fost in poveste
personaje negative.
FIȘ Ă DE ACTIVITATE DIN CADRUL PROIECTULUI DE PARTENERIAT
„PRIETENUL MEU, DOCTORUL”

Prof. înv. preș c. Ostăcioaie Adina-Mirela


Ș c. Gimnazială M. Eminescu, Ighiu – G.P.N. Ighiu

Titlul proiectului: „Prietenul meu, doctorul - parteneriat grădiniță – dispensar


Activitatea: „Doctori pentru o zi
Locul de desfăşurare: grădinița
Nominalizarea participanţilor: educatoare, preșcolari, dna doctor
Obiective:
O1 – să conștientizeze importanța sănătăţii în viaţa noastră;
O2 – să considere doctorul un bun prieten;
O3 – să observe trusa medicală;
O4 – să-și confecționeze propria trusă medicală;
O5 – să-și consulte colegii cu ajutorul stetoscopului.
Valori promovate: Doctorii au un rol extrem de important în viaţa noastră şi este bine ca
de la o vârstă fragedă copiii să fie familiarizaţi cu cabinetul medical, cu munca doctorului.
Mulţi copii dezvoltă sentimente de frică, teamă faţă de doctori, tocmai de aceea scopul
acestui parteneriat este de a vedea în doctor un prieten.
Descrierea pe scurt a evenimentului: În prima parte a zilei s-au expus în fața grupei
poze cu doctori, cabinete medicale, ustensile. S-au purtat discuții pe această temă și s-a
aflat care sunt copiii ce dezvoltă sentimente de teamă față de medic. Copiii au fost
familiarizați cu denumirile instrumentelor prin observarea trusei medicale. Apoi au colorat
ustensilele de pe fișele primite, le-au decupat și mai apoi le-au lipit pe trusa medicală
confecționată din hârtie. În cadrul centrului bibliotecă susținut dimineața au învăţat poezia
„Doctoriţa” pe care au recitat-o mai târziu doamnei doctor. Doamna doctor le-a povestit
câteva lucruri despre munca dumneaei şi s-a împrietenit cu copiii. Aceștia au primit halate
de doctori și un stetoscop cu care și-au consultat colegii. Activitatea a fost plăcută
copiilor, au dat dovadă de interes şi nu au părut a fi temători. Acesta a fost un prim pas în
apropierea copiilor de medicul de familie prin intermediul parteneriatului Grădiniță –
Dispensar: „Prietenul meu, doctorul .

 
Grupa mare ,,Iepurasii,, de la G.P.P.Prichindel Cugir coordonată de
Prof.înv. presc. Tigan Elena Daniela si Ed. Lupu Ana a participat la Con-
cursul ,,Festivalul florilor de mai,, de la Aiud în data de 19 .05.2015 cu dan-
sul modern ,,Samba florilor,, unde au obtinut Locul I .La concurs au partici-
pat 18 prescolari care au urcat cu mare drag pe scena Centrului Cul-
tural ,,LIVIU REBREANU ,,AIUD
INTERVIU CU COPII 1 IUNIE

Patricia Lidia, Timisoara


Asociatia Bastionul Literar ArtLitTim
Știți de ce e plăcut să lucrezi cu copiii? Pentru că sunt sinceri, direcți și încă visători. Iar din această dorință a
mea de a afla ce își doresc copiii, am ajuns să fac aceste două mini-interviuri…

Începem cu copiii din clasa pregătitoare C, de la Școala Gimnazială “Nichita Stănescu”, Baia Mare, prin
bunăvoința doamnei prof. înv. primar. AntonelaCăprar. Tema: “De ce vreau să citesc?”. Iată răspunsurile
copiilor

Maya: Vreau să citesc, ca să învăț limba română.

Vasile: Vreau să citesc, ca să învăț limba spaniolă, formele geometrice, tehnologia și ca să fiu

Alexandru: Vreau să citesc, ca să știu citi, să învăț despre corpul uman, despre muzică, să pot spune povești
copiilor mei, când voi fi adult.

Adrian B.: Eu vreau să citesc ca să învăț matematică, cum să am grijă de Pământ, să nu rup florile.

Paula: Vreau să citesc, ca să învăț limba engleză, să învăț despre păsări.

Iulia: Vreau să citesc, ca să învăț despre animale, despre flori, despre fenomenele naturii.

Iulian: Vreau să citesc, ca să știu limba română și să aflu multe lucruri despre vapoare.

Karina: Vreau să citesc, ca să învăț despre copaci, pisici, cum să mă joc frumos, cum să gândesc bine ca să ajung
mare, să fiu desteaptăși să ajut copiii.

Andra: Vreau să citesc, ca să învăț despre fluturi, despre ouă, despre ceas, despre numere.

Maria: Vreau să citesc, ca să învăț despre spațiu, despre cifre, despre pești.

Debora: Vreau să citesc, ca să știu să scriu.

Denisa: Vreau să citesc, ca să cunosc limba română.

Am trecut apoi la copii ceva mai mărișori, clasa a III-a B de la Școala Gimnazială nr. 25 din Timișoara, aflați
sub „bagheta magică” a doamnei prof. înv. primar Simona Romaș.

Ce carte indicată la școală nu ți-a plăcut deloc? de ce? ce ai schimba la ea ca să o faci pe gustul tău?
Mie mi-au plăcut toate cărțile, deoarece sunt frumoase.

Ce carte îți place cel mai mult din cele pe care le-ai citit până acum? De ce?
Mie îmi place foarte mult Jurnalul unui puști, pentru că este amuzantă și distractivă.

Ce carte ți s-a părut cea mai grea din câte ai citit până acum? (Otiman Rafael)
Cea mai grea carte pe care am citit-o a fost La Medeleeni.

Ce carte ți-ar fi plăcut să o scrii tu și de ce? (BadwanYaser)


Mi-ar fi plăcut să scriu Micul Prinț, pentru că este amuzantă și educativă.

Ce îi este indispensabil unui scriitor, după părerea ta?


Unui scriitor îi este indispensabil stiloul, creionul, caietul, cartea. Cea mai importantă și indispensabilă abilitate a unui scriitor
este imaginația.

Cum alegi cărțile pe care le citești? Cu cine te sfătuiești?


Eu îmi aleg cărțile după gusturile mele, dar mă sfătuiesc și cu mama.

De ce are nevoie un scriitor ca să poată avea inspirație?


Ochi ageri, deoarece inspirația ne înconjoară.

De ce citești?
Ca să îmi hrănesc imaginația și pentru că îmi place.

De ce ți-ar plăcea să fii scriitor? De ce nu ți-ar plăcea să fii scriitor?


Mie mi-ar plăcea să fiu scriitor pentru că aș vrea să scriu o carte.

Fără să stai prea mult pe gânduri... care este poezia care îți vine în minte acum?
Prima strofă din Luceafărul: A fost odată ca-n povești, A fost ca niciodată. Din rude mari împărătești, O prea frumoasă fată.

Fără să stai prea mult pe gânduri... spune-mi numele a 3 scriitori.


Mihail Sadoveanu, Petre Ispirescu, Mihai Eminescu

Fără să stai prea mult pe gânduri... Spune-mi titlul a 3 cărți pe care le-ai citit. (Filip Sarah)
Uriașul cel prietenos, Un urs pe nume Paddington, Apolodor

Imaginează-ți că scrii un roman. Descrie cum ai construi (fizic și moral) personajul principal.
Eu l-aș face cu ochi căprui, slab, inteligent, amabil, înțelegător, dar și disponibil al orice oră.

La ce vârstă ai început să citești? Cu cine ai citit prima dată?


Eu am început să citesc la 7 ani, împreună cu mama.

Să ne imaginăm că ești scriitor. În ce condiții crezi că ți-ar veni inspirația să scrii cel mai frumos roman?
Inspirația mi-ar veni când este liniște și nu sunt stresată.

Scriitorii sunt și ei oameni. Ce pasiuni crezi că are un scriitor, în afară de scris, bine înțeles?
Sunt sigur că un scriitor citește și desenează.

Ți se citeau povești când erai mic? Cine îți citea și când?


Ma, mi s-au citit povești când eram mică. Mama îmi citea în fiecare seară.

Ce cărți crezi tu că ar fi potrivite să se citească la școală ca lectură obligatorie? De ce?


Karlsson-de-pe-acoperiș, deoarece este foarte hazlie, dar și Regatul de gheață, pentru că este foarte frumoasă pentru o lectură.

Să zicem că mie nu îmi place să citesc. Cum m-ai convinge să îmi schimb părerea? Ce carte mi-ai recomanda, care să mă
facă să mă apuc de citit și de ce?
Eu ți-aș da niște bomboane și ți-aș recomanda cartea Heidi, fetița munților. Ți-aș recomanda cartea aceasta deoarece te ține cu
sufletul la gură până la ultima pagină.

Ați încercat să faceți și voi acest exercițiu și să răspundeți la întrebările din interviu?
Sărbătorind ziua copilului cu lectură în parc
Patricia Lidia, Timisoara

Duminică, 31 mai, am sărbătorit în avans ziua copilului la o lectură pe iarbă verde. Asociația
Bastionul ArtLitTim a dus cărțile, copiii însoțiți de părinți și bunici au venit cu păturicile! Și a
fost o după-amiază perfectă minunată! Timp de 3 ore copiii au pășit în lumea magică a poveștii,
lecturând din cărțile puse la dispoziție sau ascultând povestea citită de Ana Maria Pandele
Andone, actor la Teatrul Național Timișoara și președinte al Asociației Culturale Pentagon.
Poveștile vedetă ale zilei au fost Domnișoara Poimâine și joaca de-a Timpul, de Adina Rosetti, și
Issa învață despre igiena dentară, de Patricia Lidia.

Și pentru că copiii adoră concursurile, din oră în oră au fost premiați, prin tragere la sorți, câte 4 copii. Premiile au
constat în cărți și jocuri de scriere creativă. În pauzele dintre lecturi, pentru a diversifica activitățile, copiii au avut
ocazia să picteze forme de ipsos, puse la dispoziție de Asociația Alex, Radu și Autismul.

Această activitate a fost realizată în parteneriat cu Punguța cu povești – storytelling pentru copii și a fost susținută de
Auchan Iulius Mall Timișoara.
Au mai trecut patru ani frumoşi, …o altă generaţie de elevi îşi ia zborul

Cât de repede trec patru ani din viaţa noastră! Cât de repede îşi ia zborul o
altă generaţie de elevi, spre alte zări, spre alte idealuri!
Această despărţire naşte nostalgii, păreri de rău, rupe bucăţele din sufletul
nostru de dascăl şi le oferă fiecărui copil pe care l-am vegheat de-a lungul aces-
tui timp şi alături de care am trăit momente unice.
Pentru ca această trecere de la ciclul primar spre ciclul gimnazial să aşeze în
mintea copiilor amintiri de neuitat, mi-am propus să le pregătesc o surpriză , atât
lor, cât şi părinţilor.
Am organizat, drept pretext, o ,,şedinta cu părinţii”, la care am dorit să
participe şi elevii.
,,Ordinea de zi’’:
Am realizat o ambianţă plăcută şi pe un fond muzical am derulat un filmuleţ
cu fotografii de pe parcursul celor patru ani de şcoală.
Am strigat catalogul, pentru ultima dată.
Am scris câte o poezioară pentru fiecare elev, în care i-am caracterizat. Fără
să le precizez numele i-am rugat să se recunoască.
Am oferit diplome şi flori copiilor şi părinţilor.
Am adresat mesaje părinţilor din partea mea şi a copiilor.
Am oferit copiilor câte un pliant în care am precizat numele tuturor colegilor
şi numele profesorilor care au predat la clasă, alături de mine.

Mirarea de pe chipurile celor prezenţi, lacrimile de emoţie şi strângerile în


braţemi-au oferit feed-back-ul aşteptat.

Prof. Manciulea Mihaela,


Scoala Gimnaziala ,,Liviu Rebreanu” Bucuresti
PROIECT DIDACTIC
Unitatea: Ș coala Gimnazială Sînmihaiu Român Structura
Grădinița cu Program Normal Sînmihaiu Român
Data: 21.04.2015
Nivelul I, Grupa: Mică
Educatoare: Boba Cristina
Tema anuală de studiu: “Când,cum ș i de ce se întâmplă ?”
Tema proiectului: “Primăvara în grădină”
Tema zilei: “Mânuțe mici pentru fapte mari”
Forma de realizare: Activitate integrată ( DȘ + DOS) de tip outdoor
Domenii de activitate: DȘ (Cunoașterea mediului);
DOS (Activitate practică și elemnte de activitate casnică )
Mijloc de realizare: Observare/Plantare
Elemente componente ale activităţii integrate:
ADE-D.Ș .-Observare- “Petunia”
            D.O.S.-Activitate practică și elemnte de activitate casnică - “Petunii parfumate”- plantare
Tipul de activitate: Mixtă (Predare și consolidare de cunoștințe și deprinderi)
Scopul activității:
Dezvoltarea capacităţii de investigare şi cunoaştere a mediului înconjurător, de a avea inițiativă ecologică, de a se
implica în acțiuni concrete de protejare a mediului natural și de a-l explora cu mijloace specifice vârstei;
Obiective de referință:
Să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea tuturor organelor de simţ;
Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate utilizând un limbaj adecvat;
Să exprime impresiile şi trăirile proprii prin activităţile practice desfăşurate în natură;
Să înţeleagă regulile de minimă protecţie a naturii şi să anticipeze pericolele încălcării acestora;
Să manifeste disponibilitate de a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele
dobândite.
Obiective operaționale:
Să descrie ce observă, exprimându-se logic, coerent și corect;
Să recunoască alcatuirea plantei, mediul de viață și factorii care-i influentează creșterea  ;
Să enumere foloasele pe care le are omul datorită florilor;
Să protejeze natura prin efort propriu: plantarea unor flori și îngrijirea lor;
Să-şi formeze deprideri practice de plantare corectă a florilor.
Strategii didactice:
Metode și procedee:  Observația, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire,
instructajul verbal.
Materiale didactice: Petunii de diferite culori, unelte pentru grădinărit, stropitori, echipamente de protecţie, costume specifice, ecusoane,
recompense.
Forma de organizare: Frontal, pe grupuri.
Durata: 30 de minute
Bibliografie:
“Curriculum pentru invățământul preș colar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008;
Metoda proiectelor la varste timpurii, Ed. Miniped Bucuresti/2002 ;
Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, Bucuresti, 2002.
SCENARIUL ZILEI
ADP-Intâlnirea de dimineață: Tema : ”Dacă aș fi o floare aș vrea să fiu.... ”
SALUTUL
PREZENTA
CALENDARUL NATURII
NOUTATEA ZILEI
Tranziţie -“Cântec de primăvară”- joc muzical (strofa1)
Vine primăvara pe dealuri şi câmpii/Sună toată ţara de cântece zglobii/Peste dealuri şi livezi zboară o urare/“Primăvară, timp dorit,
bine-ai venit!”/ La, la, 1, 2, 3/ La, la 1, 2, 3.
Copiii se deplasează spre centrele de interes puse la dispoziţie în sala de grupă. Ei vor avea de ales între:
ALAI - Ș tiință – ”Sortăm jetoane cu flori de primăvară”
-Artă - „Petunia”- modelaj
Se va explica copiilor ce au de realizat la fiecare centru. Se vor realiza câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai
mâinilor, după care copiii vor începe să realizeze sarcinile prezentate. La final se vor face aprecieri, având în vedere lucrările
realizate de copii și comportamentul acestora.
Rutină: Copiii ies într-o mică pauză, recitând versurile:
”Încă nu am oboist, / Dar momentul a sosit/ Forţa să ne-o împrospătăm,/Ca apoi cu spor să lucrăm”
După realizarea sarcinilor cu ajutorul unei tranziţii copiii vor trece la următoarea categorie de activitate (Activitate
integrată D.Ș .+D.O.S.). Copiii sunt curioşi să afle cum o pot ajuta ei pe Aurica, florăreasa.
Mai întâi se va realiza observarea petuniei, după care se vor planta florile aduse de florăreasa Aurica la începutul zilei.
Tranziţie –“Cântec de primăvară”- joc muzical (strofa2)
2.Vine primăvara cu-alaiul ei de flori/Se îmbracă ţara în strai de sărbători/Toată lumea e a ta, râzi copilărie/
Pentru tine este loc de cânt şi joc/
La, la, 1, 2, 3/
La, la, 1, 2, 3
Activitățile zilei se încheie cu un Joc de mișcare în aer liber (ALAII) “ Culegem flori din curtea grădiniței
În încheierea activităţii se vor face aprecieri generale asupra modului în care au lucrat copiii şi se vor acorda recompense.
V--a fost dor de noi?

Vreţi să aflaţi ce-am mai făcut noi pe la grădiniţă? Vă spunem în câteva cu-
vinte: am avut mai multe Proiecte Tematice (Miracolul zăpezii, Zumzet de pri-
măvară, Luna arborilor, Târg de mărţişoare, În aşteptarea iepuraşului, Produse de
patiserie şi lactate). Am dori să vă încântăm cu pozele noastre din cadrul proiecte-
lor şi să vă spunem că a fost un an minunat şi am învăţat multe lucruri noi, intere-
sante şi frumoase. Vă aşteptam şi la anul să vă spunem ce lucruri minunate am
mai făcut şi pe unde am mai umblat.

Albinuţele au realizat un tablou de primăvară, iar fluturaşi în mii de culori şi-


au făcut apariţia cu ajutorul pălmuţelor harnice.

La târgul de mărţişoare au fost invitaţi colegii noştrii de la Grupa Florilor şi


Grupa Buburuzelor care au cumpărat mărţişoare confecţionate de noi. Anotimpul
primăverii, al florilor, bucuriei, trezirii la viaţă a plantelor, insectelor, l-am
încheiat cu vizita domnului Inginer Coltor Petru, care e prezent în fiecare an la
noi în grădiniţă şi cu ajutorul căruia plantăm pomişori în cadrul proiectului ’’Luna
arborilor’’.
Am avut şi roluri de brutari, patiseri, iar produsele făcute de mânuţele noastre au fost delicioase. Hmmm!!!
Vă aşteptăm cu drag în numărul următor! Vă salută:

GRĂDINIŢA CU P.P. NR.8/9 ALBA IULIA 2014-2015


Prof. Înv. Preşc.: Hondola Liliana
Prof. Înv. Preşc.: Nagy Edina
,,MICII PATISERI”

Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba Iulia.


Prof. înv. preșc.: Coman Maria Floare
Prof. înv. preșc.: Teoc Elena Georgiana
Scopul activități:
Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de prelucrare a aluatului;
Dezvoltarea deprinderilor și priceperilor de prelucrare a aluatului;
Cunoaşterea şi respectarea regulilor de igienă în bucătărie;
Activizarea vocabularului copiilor și îmbogățirea lui cu cuvinte noi;
Formarea unor deprinderi practic-gospodărești.

Scenariul activității:
  Activitatea va începe cu pregătirea materialelor necesare și costumarea copiilor cu halate albe și bonete. Copiii 
se vor așeza la măsuțe unde vor avea deja pregătit aluat, rahat, farfurii, cuțite de unică folosință și tavă în care se vor 
pune cornulețele pentru a fi puse în cuptor. Înainte de începerea propriu‐zisă a activității se vor executa exerciții de 
încălzire a mușchilor mici ai mâinii: “Umerii îi vom mişca / Spatele vom îndrepta, / Sus ‐ jos, sus ‐  jos, / Pentru a lucra 
frumos. / Mâna lebădă o fac, / Care dă mereu din cap, /Lebedele‐n jur privesc. / Mâinile eu le rotesc. / Palmele nu stau 
de loc / Ci se pregătesc de joc, / Degetele‐mi sunt petale / se deschid ca o floare.” 
  Mai departe se observă aluatul, care este deja pregătit, și se pornește o discuție despre compoziția și 
modul în care a fost făcut aluatul. După această discuție se explică modul de realizare a cornulețelor: din aluatul 
care este deja întins, se taie câte o bucățică cu cuțitul, și  în mijloc se așează o bucată de rahat, care apoi este 
acoperit prin răsucire de către aluat.  
 
Se demonstrează modul de realizare a cornulețelor și apoi copiii realizează 
singuri cornulețe cu rahat după modelul și explicațiile oferite. Se supraveghează 
copiii în timp ce lucrează, (poziția corpului în timpul lucrului, respectarea 
regulilor de igienă) se oferă  explicații suplimentare și sprijin celor care necesita. 
La sfârșit cornulețele realizate se așează în tavă și sunt duse la cuptor. După 
25 de minute sunt scoase din cuptor și sunt aduse în sala de grupă, unde sunt 
servite calde de către preșcolarii grupei mari. 
Cartea primăverii-proiect deosebit
Ed. Paula Căruceru, GPN Rugineşti, jud. Vrancea
Cartea Primăverii, sectiunea pt copii - concurs de creatii plastice „Pentru tine, copile” care s-a finalizat cu expozitia organizată in holul
Casei de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” Focșani .Au fost peste 600 de lucrări de desen, pictură, colaj si tehnici combi-
nate. Președinta juriului prof.Dumitru Laura, de la Liceul de artă „Gh. Tattarascu”, Focșani, prezinta premiile speciale
Premiul I
,,Se intorc cocorii,,-pictura realizată de RAȚIU DANIEL ,cls. a-IIIa – Șc Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, jud. Mureș cadru didactic
îndrumător David Ovidia Silvia
,,În natură,,-pictură realizată de CIOCAN RAREȘ,grupa mijlocie, G.P.N. Nr 1, Rîșca, jud Suceava, cadru didactic îndrumător
Fîntînariu Iustina Cristina
,,Câmpul cu flori,,- desen realizat de NAGY DANIEL-grupa mijlocie, -Grădiniţa ,,CSIPIKE”,Sfântu Gheorghe, Covasna cadru didactic
îndrumător Szentes Réka
Premiul II
,,Grădina noastră,,- BUJDOSO ANNA grupa mijlocie, -Grădiniţa ,,CSIPIKE”,Sfântu Gheorghe, jud. Covasna , cadru didactic îndrumă-
tor Semte Reka
,,Rândunica și puii,,- pictură realizată de CODREANU ANDREI VALENTIN,grupa mare , G.P.N. Ianca,jud. Brăila, cadru didactic
îndrumător Codreanu Andreea Mădălina
,,Copacul lalea,,-desen realizat de MAFTEI VALENTIN,grupa mare, G.P.N. Slătioara, jud Suceava , cadru didactic îndrumător Băeșu
Alina
,,Apus de soare,,-pictură realizată de POPESCU IOANA,cls. a- III-a , – Clubul Copiilor Horezu, jud. Vâlcea, cadru didactic îndrumător
Avram Iuliana
Premiul III
,,Fluturașul,, STOICA MARIO, OPREA IULIA ,clasa pregătitoare, Șc Gim. Domnești, com Pufești,jud. Vrancea, cadru didactic îndru-
mător Lazăr Alissa
,,Valea cu flori,,- desen realizat de FULOP EDINA, grupa mijlocie, GPP „Csipike” Sfântu Gheoghe, Covasna , cadru didactic îndrumă-
tor Nagy Tunde
,,Câmpul cu flori,, -MOTELI BRIANA, clasa pregătitoare, Școala gim Nr 12 Timișoara, jud. Timis , cadru didactic îndrumător Ban
Monica
Mențiune
,,Fluturaș,,-pictură realizată de TOKOȘ KIRA VIVIEN,grupa mică - GPP „Csipike” Sfântu Gheoghe, Covasna, cadru didactic îndru-
mător Babos Enikȍ-Erzsėbet
,,Pe câmpul înflorit,,desen realizat de - NAGY HAJNA ZOLTA,grupa mijlocie, GPP „Csipike” Sfântu Gheorghe, Covasna , cadru di-
dactic îndrumător Nagy Tunde
LA PLIMBARE PRIN ORAŞUL MEU

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI- REZULTATE ALE PARTICIPĂRII LA PROIECTE


DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

GPP” PITICOT” CIMPENI


PROF. PAVEN RODICA
Inst. CENUŞA MARIA LILIANA

Grădiniţa a desfăşurat de-a lungul timpului o serie de parteriate cu comunitatea, parteneri-


ate care au avut un impact important asupra beneficiarilor, atât copii, cărora li s-au adresat, cât şi
părinţi care ne-au sprijinit activ în cadrul acestor activităţi.
În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, impunându-
se îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set
de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. Proiectele educaţionale oferă în permanenţă
atât copiilor, cât şi cadrelor didactice, oportunitatea unor noi conexiuni, unor noi contexte de
învatare.
Copiii devin capabili să înţeleagă lumea în
care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască
pe sine, să se exprime, trăiesc experienţe reale, sunt puşi în situaţii model
pentru viaţa lor viitoare ca adulţi, învaţă să reacţioneze adecvat la situaţii date, să colaboreze, să
aibă iniţiativă, să devină creativi.

Activităţile ȋn colaborare cu pompierii sub denimirea “Pompierii prietenii nostri” le oferă


copiilor experienţe reale, învaţând să reacţioneze adecvat la situaţii date. In faţa copiilor pom-
pierii au susţinut o demonstraţie de stingere a unui incendiu iar aceştia au fost
ȋncântaţi,deoarece pentru câteva momente s-au transpus ȋn pompieri adevăraţi manevrând cu
uşurinţa furtunul cu apă destinat stingerii incendiului.

“Sunt tâmplar ca tatăl meu”-o activitate ȋn care copiii au vizitat locul de muncă al părinţi-
lor.Urmărirea procesului tehnologic de fabricare a mobilei de la materia primă până la produsul
finit i-a ȋncântat pe copii şi i-a făcut să ȋnţeleagă lumea ȋn care trăiesc

Ȋn concluzie “plimbarea” copiilor prin orasul nostru le-a arătat acestora cât de minunat
este locul ȋn care trăiesc, observând tipurile de meserii pe care, mai târziu, le pot ȋmbrâţişa şi
ei.
. Pisicuţele tărcate

Dorm cuminţi, după cuptor,


Pisicuţele tărcate,
De pisică alintate.
Sunt în lumea viselor!

În leagăn un copilaş,
Dezmierdat de mama lui,
Râde-n lumea somnului.
Lăudat de îngeraş!

Valeria Tamaş, Timişoara


Parteneriat SCOALA TARTARIA-GPN VINEREA-LICEUL TEOLOGIC ALBA
IULIA

FRANTURI DIN ACTIVITATI

PROF. DANIELA PINTEA, SCOALA TARTARIA, JUD. ALBA


Idei
de preluat
şi continuat

Idei
de preluat
şi continuat
Idei realizate şi de realizat
Cântăm, dansăm şi recităm pentru mămici

Ed. Eugenia Selejan, GPN 5 Cugir, jud. Alba


Primăvara în grupa mea

Prof. Alexandra Stoia, GPN 5 Cugir, jud. Alba


HAI SĂ COLORĂM!
ATELIER DE
VARĂ GPN
VINEREA,
IUNIE-IULIE
2015
Materialele pentru
numarul urmator se primesc
pe adresa
gradinitavinerea@gmail.com,
pana la data de
15 decembrie 2015.

NEAPĂRAT CU
DIACRITICE!
POVESTEA CIFREI 8

AUTOR: ED. MARIANA BĂDULESCU


SLĂNIC, PRAHOVA
Ne revedem în numărul ,
nr. 31!

Agnes Costea, Mihaela Manciulea, Mariana


Bădulescu, Ileana Godiciu Runcan, Valeria
Tamas, Dina Pop, Doiniţa Bălan, Luduşan
Maria, Luduşan Mădălina, Patricia Lidia,
Frusina Chiriac, Steluţa Dima, Alexandra
Stoia,Eugenia Selejan, Margareta Tănăsoiu,
Magda Nicolae, Apostol Marinela, Gina
Brăiloiu, Frăţilă Maria, Mariana Ivan,
Carmen Delean, Floare Grijincu, Ignat
Ancuţa, Antonela Căprar, Niculina Boncea,
Liliana Mursa, Valentina Balea, Şomoiag
Lucia, Chiriac Frusina, Ostăcioaie Adina,
Lupu Ana, Ţigan Elena, Mihaela Dance,
Boba Cristina, Paven Rodica, Liliana
Cenuşă, Paula Căruceru Coman Maria
Floare, Georgiana Teoc, Daniela Pintea,
Nagy Edina, Anisoara Filimon

S-ar putea să vă placă și