Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița cu Program Prelungit Ariel Avizat:

Orașul Ploiești Director:

Concurs organizat de grădinița Ariel

„Cel mai haios dovleac”

GRUPURI ȚINTĂ:
Grupa bebelușilor: „Buburuzelor”, Educatoare: Datcu Eugenia și Necula Ema
Grupa mică „Futurașilor”, Educatoare: Rotaru Cristina și Stoica Mara
Grupa mijlocie „Licuricilor”, Educatoare: Ogrezeanu Ana Maria și Țopăe Andreea
Grupa mare „Albinuțelor”, Educatoare: Mihai Violeta și Poienaru Denisa
Argument:

Activitatea creativă este una din cele mai mari provocări ale vieții și, implicit, atrage
după sine și cele mai mari satisfacții. De aceea, prin acest concurs, ne propunem să descoperim
copiii creativi, talentați, înzestrați cu cele mai deosebite calități și să creem o comexiune între
copil-părinte care să rămână veșnică. Convingerea noastră este aceea că orice obiect realizat în
familie şi orice lucrare artistică este o formă de supravieţuire în timp.
Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic, venind să
definească sfera educaţională prin proiecte, grupuri ţintă, parteneriate, finanţări, obiective clar
definite, evaluări şi diseminări ale informaţiilor, menite să contureze profilurile culturale ale
preşcolarilor, să deschidă porţi spre educaţia permanentă. La vârsta aceasta, copiii sunt foarte
receptivi la ce li se arătă cu ajutorul imaginilor sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice
tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a
oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează
conduitele şi normele eco-civice, să creeze şi să organizeze activităţi educative
stimulative. Întrucât nu putem stăvili progresul şi avalanşa de informaţie caracteristică evoluţiei
societăţii umane şi secolului în care trăim, este necesar ca informaţiile noi să fie asimilate
corespunzător, ducând la formarea armonioasă a personalităţii copiilor. În acest sens am propus
preşcolarilor, dar și părințiilor activitatea extracurriculară, mai exact concursul „Cel mai haios
dovleac”, care intenţionează să înlăture prejudecata că din dovleci putem crea doar felinare
înfricosătoare de Halloween, ci ne putem distra copios având o imaginație bogată. Pentru a
combate pericolul imitaţiei şi asimilării greşite a formelor fără fond, ne-am propus să acordăm
atenţie acestui eveniment, stimulând capacităţile creative, intelectuale şi afective ale preşcolarilor
prin aceste activităţi, conectându-se cu părintele sau părinții acestuia. Timpul petrecut cu
copilul este într-adevăr lucrul cel mai prețios pe care i-l oferiți: deoarece a sta cu el înseamnă a-i
acorda interes, afecțiune, stabilitate și a fi o familie cu adevarat; nu jucăriile și alte daruri, ci
petrecerea timpului împreună, și crearea de amintiri este cu adevărat valoroasă pentru copil. A fi
un părinte bun înseamnă a fi un părinte implicat, prezent în viața de zi cu zi a copilului.
Scopul proiectului:

Activitatea are drept scop înţelegerea adecvată a semnificaţiei de sculptare și decorare a


dovleacului. Dar și familiarizarea părinţilor cu regimul zilnic din grădiniţă şi implicarea acestora
în activitatea de educare şi formare a propriilor copii în grădiniţă.

Resursele proiectului:

Umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi, bunici;


Materiale: dovleci-felinar, diplome
Informaţionale: site-uri, reviste, piterest, imaginația proprie.
Parteneriale: părinţii

Obiective specifice:

• Dobândirea de către preşcolari de cunoştinţe cu privire la Carnavalul toamnei, vechi


legende, simboluri, culori, tradiţii şi obiceiuri ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece specifice;
• Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice sărbătorii Dovleacului
şi măştilor sau costumelor de carnaval;
• Folosirea imaginaţiei părinţilor, și a copiilor în decorarea dovlecilor;
• Crearea unei atmosfere fericite de familie în timpul decorării dovleacului, opținând
amintiri plăcute ce îi va rămâne preșcolarului bine întipărite;

Durata de desfăşurare: o zi

Grup ţintă: preşcolarii din Grădiniţa cu Program Prelungit Ariel, Orașul Ploiești,

cadrele didactice implicate în proiect, părinții/bunicii


Beneficiari direcţi: preşcolarii

Mijloace de utilizare: conversaţia, exerciţii practice, expunerea, povestirea, activităţi

interactive, expoziţii, concurs etc.


Nr. Loc de
Activitate Termen Responsabil
crt. desfăşurare

Să cunoaştem despre obiceiurile


toamnei și să o sărbătorim cum se
cuvine prin „Carnavalul toamnei.”
Cum se sărbătoreşte?
- prezentare imagini ppt; Educatoarele
1. - pictură fructe și legume de Sala de grupă 29.10. 2021
toamnă; din unitate
- dovleacul grupei – creație
artistică colectivă
- confecţionare măşti, siluete,
costume, cântece, poezii,
concursuri specifice etc.
„Cel mai haios dovleac” Locuințele
03.11. 2021 Educatoarele
2. preșcolarilor
- sculptare dovleci împreună
din unitate
cu părinții sau bunici

„Expoziția dovlecilor” - premierea


- prezentarea dovleacului
grupei, lucrare colectivă
- expunerea la vedere a Sala de grupă,
Educatoarele
3 dovlecilor sculpați împreună 03.11. 2021
Curtea
cu părinţii sau bunicii; din unitate
grădiniţei
- premierea tuturor
preșcolarilor participanți și
petrecerea destinată
sărbătorii dovleacului

La final participanţii la eveniment vor primi diplome și o experiență de neuitat

Vor exista 3 categorii de premii: *Cel mai haios dovleac: Premiul I, Premiul II,
Premiul III, premii de participare tuturor copiilor.

Concluzii
Activităţile de tip extracurricular pot deveni o modalitate eficientă de iniţiere în
cunoaştere, de formare culturală a elevilor, de punere în valoare a acelor abilităţi de care ei dau
dovadă. Centrate pe copii și părinți, proiectele derulate devin mijloace eficiente de atingere a
obiectivelor educaţionale, de modelare a caracterelor şi a spiritului civic. După terminarea
lucrărilor este important ca părinții să-și antreneze copiii în curățirea spațiului de lucru, punând
totul în ordine iar în felul acesta, copiii vor avea satisfacția lucrului împlinit, aprecierea părinților
și mândria că au devenit capabili, puternici și pricepuți.

Feed back
• Organizarea unei expoziţii cu felinarele confecţionate de preşcolari şi părinţi;
• Realizarea unui album, portofoliu personal care să conţină materiale utilizate pentru
conceperea activităţii;
• Realizarea şi dezvoltarea unei educaţii incluzive şi interculturale.

Bibliografie:

➢ Preda, V., Dumitrana, M., (2000), Programa activitatilor instructiv – educaive in


gradinita de copii, Editura V & I Integral, Bucuresti
➢ Mihalascu, D. (2010) Curriculum, instruire, evaluare, Editura V & I Integral,
Bucuresti
➢ Curriculum pentru invatamantul prescolar 3 – 6/7 ani, (2019)
➢ Revista învăţământului preşcolar nr.1-2 din 2008
➢ -,,O noua provocare pentru educatie-Interculturalitatea”,Editura Polirom,2001

S-ar putea să vă placă și