Sunteți pe pagina 1din 33

ECHIPA DE REALIZARE

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

Echipa care a contribuit la realizarea acestui ghid, cu componentele sale (ghiduri de În ordine alfabetică:
utilizare a resurselor, tutoriale video) este formată din profesioniști ai Facultății de Psihologie
Lect. univ.dr. Beatrice ALMĂȘAN
și Științele Educației, cadre didactice și persoane care participă la implementarea
Lect. univ.dr. Anișoara DUMITRACHE
învățământului la distanță în Universitatea din București, prin Direcția Învățământ la Distanță
Dr. Andreea VIȘAN
și Frecvență Redusă - CREDIS.
Mihaela GHEORGHE

2
CUPRINS

INTRODUCERE 4

INSTRUMENTE PENTRU ADMINISTRAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL 6

Clasa virtuală 6

Platforme educaționale 8

Google Classroom - clasa virtuală 1​1

Videoconferința - modalitate de comunicare sincronă 1​2

Google Meet 16

RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU DESFĂȘURAREA LECȚIEI 17

Utilizarea unor resurse educaționale deja create 18

Instrumente pentru crearea resurselor digitale 19

Google Suite for Education 21

Distribuirea materialelor pe platforma educațională 22

LECȚIA DE ACASĂ 23

Proiectarea unei lecții online 23

Etapele lecției 30

ÎN LOC DE CONCLUZII 3​3

3
INTRODUCERE

Acest ghid se adresează cadrelor didactice, în contextul transformărilor prin care trece
școala noastră. Închiderea temporară a școlilor, cauzată de apariția virusului COVID-19, ne
obligă să ne reorganizăm și să regândim întregul proces de învățământ, cu care suntem
familiarizați și pentru care ne-am format profesional.
Obiectivele ghidului:
În conținutul acestui ghid, veți regăsi recomandări și soluții privind utilizarea și
integrarea TIC în educație, pe care sperăm sa le folosiți atât în această perioadă, dar și când ne
vom întoarce la lecțiile față în față. ● Stabilirea unor repere pentru evaluarea
Trecerea abruptă la învățământul online poate fi o provocare pentru orice sistem de resurselor și instrumentelor digitale cu
învățământ. Este de dorit ca fiecare școală să aibă o abordare unitară și recomandări pentru care ați putea lucra;
cadrele didactice, elevi și părinți, cu privire la planul de urmat în această perioadă, pentru ● Identificarea resurselor necesare pentru
coerența desfășurării procesului educațional. Marele plus cu care vom ramâne după această desfășurarea activităților educaționale;
perioada va fi crearea și păstrarea unor comunități de practică la nivelul școlilor și nu numai,
formarea unor legături prin care informația va circula concentrat și filtrat. Trebuie să lucrăm ● Oferirea suportului pentru utilizarea
împreună: dezvoltatori de conținut, profesori, specialiști în educație, stakeholderi pentru a instrumentelor digitale, prin ghiduri și
putea avea rezultate care să conteze. tutoriale video;

Am identificat, în ultima perioada, foarte multe inițiative și resurse existente sau puse ● Adaptarea lecțiilor tradiționale la
la dispoziție în contextul actual precum și o uimitoare mobilizare de la nivel personal până la cerințele actuale, împreună cu exemple
nivel instituțional pentru a surmonta efectele distanțării sociale impuse. Foarte multe companii de implementare.
mari, ONG-uri, persoane cu experiență au oferit, fie și pe termen limitat, acces la resurse care
în mod normal vin cu semnificative costuri materiale. Pentru a le putea utiliza, trebuie să fim
informați asupra acestora, să le putem face o minimală evaluare pentru a descoperi dacă sunt
sau nu potrivite nevoilor cadrelor didactice.

4
INTRODUCERE

Acest ghid conține elemente care ajută la gestionarea unei clase (virtuale) pe
următoarele domenii care țin de: motivarea elevilor, menținerea unei relații strânse cu elevul,
gestionarea timpului pe care elevul îl petrece pe parcursul desfășurării lectiei, comunicarea cu
părinții. ​ e parcursul ghidului, vă punem la dispoziție
P
mai multe tutoriale video și linkuri cu resurse
Suntem conștienți de diversitatea experiențelor de utilizare a TIC în procesul didactic,
precum și de acoperirea nevoilor care țin de accesul la tehnologie. Ca regulă generală (ținând suplimentare
cont și de aceste particularități) recomandăm constituirea la nivelul școlilor a grupurilor de
suport, pe două paliere: ​suport în utilizarea tehnologiei (constituirea conturilor de acces,
administrare, rezolvarea eventualelor probleme tehnice de acces și accesibilitate, etc) și ​suport
pentru adaptarea lecțiilor la sistemul online ​(cadrele didactice cu mai multă experiență în
utilizarea TIC în educație pot ajuta colegii mai puțin experimentați).

5
INSTRUMENTE PENTRU ADMINISTRAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

Clasa virtuală

💁​
Crearea unei clase virtuale ar trebui să fie primul pas obligatoriu în derularea unor
activități online. Pledăm pentru acest pas, deoarece considerăm că este o acțiune de care
Înainte de a oferi acces în clasa virtuală
poate depinde succesul unui astfel de demers, iar argumentele vor fi prezentate în cele ce
trebuie să vă asigurați că:
urmează.
● Părinții sunt informați asupra activităților
a. Ce este o clasă virtuală? care urmează a se desfășura și au un
minim de informații asupra accesului și
Este la fel ca o clasă fizică, însă nu mai exista „pereți”, dar având aceleași modului de utilizare al platformei;
componente de învățare ca în sistemul tradițional și același nivel al interactivității. Cu
● Clasa este organizată pe discipline;
instrumentul potrivit, clasa virtuală asigură o evidență fidelă a tuturor evenimentelor din
clasă. Elevii și profesorii se întâlnesc în această clasă, pot comunica bidirecțional, se pot ● În momentul în care utilizatorii (elevi sau
vedea și pot accesa aceleași materiale. părinți) accesează platforma găsesc: un
mesaj de bun venit, informații minimale
b. De ce este important să avem elevii înregistrați într-o clasă virtuală? legate de contul lor pe această platformă,
modul de lucru;
Clasa virtuală recreează clasa tradițională și întărește sentimentul de apartenență la ● Există un calendar cu orarul zilnic al
grup. Are aceiași actori implicați ca în clasa tradițională, dar nu are „pereți”. Tabla și creta au elevilor;
fost transformate și adaptate contextului online. În plus, toate informațiile, anunțurile,
activitățile și materialele se vor găsi într-un singur loc pentru a fi mai ușor de identificat și ● Elevii și părinții sunt sprijiniți pe
parcursul întregului proces.
accesat, eliminând confuziile și riscul de a pierde/șterge materiale. Informația este structurată
și „la un click” distanță.

6
Clasa virtuală

Este un mediu favorabil învățării, iar aceasta este în continuare dirijată de cadrul
didactic, un mediu în care generarea de cunoștințe și asimilarea acestora este posibilă cel puțin
la fel ca în clasa tradițională.

Într-o clasă virtuală, evaluarea se poate face unitar, pe baza unor criterii anunțate de la
început, cu aceleași cerințe și timp de rezolvare pentru toți elevii din clasă.

Este important ca profesorii să aibă toți elevii dintr-o clasă virtuală într-un singur mediu Catalogul virtual oferă înregistrări multiple
virtual, într-un spațiu online care facilitează transmiterea de informații, comunicarea cu care dau posibilitatea construirii unor analize
întreaga clasă sau cu fiecare elev în parte, înlăturând sentimentul de singurătate și izolare care complexe
se poate instala în cazul unor elevi.

Într-o clasă virtuală exista și un „catalog” virtual care nu înseamna doar numele și
prenumele elevului împreună cu notele obținute sau eventualele absențe. Catalogul virtual
oferă înregistrări multiple care dau posibilitatea construirii unor analize complexe asupra
comportamentului online al fiecărui elev în parte, progresul acestuia și, nu în ultimul rând,
notele obținute de elev.

7
Platforme educaționale

Pentru a crea o clasă virtuală aveți nevoie de o platformă educațională. Oferta existentă
în prezent este generoasă și cuprinde instrumente mai simple sau complexe, chiar și pentru
versiunile gratuite. Vă recomandăm să utilizați acel instrument cu care sunteți familiarizat,
care poate fi administrat cu ușurință, pentru care puteți găsi ușor suport online singur sau
apelând la colegi. Ar fi bine, desigur, ca în fiecare școală să se utilizeze aceeași platformă
educațională, din motive care au fost expuse în ​Introducere și pentru că favorizează astfel
💁​ Dacă decizia de a alege o platformă
crearea unor comunități virtuale de învățare la nivelul școlii, generate de interese și valori educațională vă aparține, vă recomandăm să
comune, împărtășirea experiențelor. Cadrele didactice pot colabora sprijinindu-se reciproc, cei utilizați acel instrument cu care sunteți
cu competențe digitale fiind un pilon de sprijin al celor care nu au interacționat foarte mult cu familiarizat, care poate fi administrat cu
tehnologiile digitale. ușurință, pentru care puteți găsi ușor suport
online sau printre colegi.
Desigur că inițiativele individuale sunt apreciate, dar acest demers poate fi consumator
de resurse și energie, pe care le puteți folosi în îmbunătățirea activităților. Este mult mai ușor
să găsiti în apropierea dumneavoastra (printre colegi) sprijin și răspunsuri la nelamuririle,
grijile, neclaritățile pe care le-ați putea avea.

8
Platforma educațională - criterii minimale de selecție [1]

În momentul în care decideți să utilizați o platformă educațională, trebuie să vă


asigurați că are o interfață prietenoasă și că ​permite ​(cel puțin):

✔ Utilizarea în lipsa unor competențe digitale avansate;

✔ Comunicarea sincronă (prin mesaje adresate întregii clase și/sau fiecărui elev în
parte;) dar și asincronă (ar fi de dorit să putem folosi instrumente complementare
care permit comunicarea în timp real);

✔ Primirea informației pe mai multe canale, rapid, vizibil, într-o ordine ce


facilitează receptarea ultimelor informații fără a fi nevoie să se piardă mult timp
💁​ Deși credem că decizia de utilizare a
unei anumite platforme educaționale trebuie
pentru căutarea lor; luată cel puțin la nivelul școlii, în cazul în care
această decizie vă aparține, puteți folosi
✔ Evaluarea și transmiterea unui feedback personalizat;
criteriile prezentate aici ca pe un checklist care
✔ Crearea unor spații de colaborare pentru lucrul în echipă și schimb de materiale; să vă ajute în decizia de a utiliza o anumită
platformă educațională.
✔ Încărcarea materialelor și structurarea acestora, facilitarea accesului la materiale,
prin crearea de categorii (de informații, materiale, etc);

✔ Înregistrarea unui număr suficient de utilizatori, în funcție de nevoile clasei


dumneavoastra;

✔ Prezența simultană, pe platformă a tuturor utilizatorilor, fără sincope,


discontinuități, erori care pot cauza sentimente de frustrare printre cei implicați

9
Platforma educatională - criterii minimale de selecție [2]

✔ Crearea de conținut (minimal);

✔ Integrarea de teste de autoevaluare sau alte forme de evaluare;

✔ Urmărirea/înregistrarea progresului elevilor (inclusiv catalog);

✔ Existența unui manual de utilizare.

10
Google Classroom - clasa virtuală

Din perspectiva celor enunțate mai sus și din experiența de lucru cu mai multe tipuri de
instrumente, propunem utilizarea Google Classroom ca platformă educațională și a Suitei
Google pentru Educație (GSuite) pentru realizarea lecțiilor online. Pentru utilizarea în condiții
optime și cu maximizarea opțiunilor oferite de către Google, școala dumneavoastră trebuie să
se înregistreze ca instituție de educație și veți primi acces la o serie de facilități suplimentare.

În cadrul Universității din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,


📚​ Materiale de consultat:

Direcția ID - IFR CREDIS1, gestionează învățământul la distanță (ID) și frecvență redusă ● Tutorial video Google Classroom
(IFR). Încă din anul 2003, CREDIS utilizează platforme de comunicare cu studenții.
● Ghid de utilizare a Google
Specificul ID se caracterizează prin utilizarea unor resurse electronice și platforme Classroom pentru profesori
educaționale. Încă din anul 2002, în cadrul Departamentului de Invatamant la Distanta -
CREDIS a fost creat și utilizat Campusul Virtual UNIBUC​, o platformă educațională folosită ● Ghid de utilizare a Google
pentru comunicare, instruire și evaluare. Platforma G Suite (numită anterior Google Apps for Classroom pentru elevi
Education) se utilizează din anul 2009, iar Google Classroom din anul 2015. Este un exemplu
de bună practică în utilizarea acestui instrument, cu mai multe generații de cadre didactice care
și-au desăvârșit formarea profesională utilizând tehnologii informaționale și de comunicare în
educație.

1
www.credis.unibuc.ro
11
Videoconferința - modalitate de comunicare sincronă

Comunicarea asincronă și utilizarea unei platforme educaționale pentru încărcarea de


materiale, teme, etc. nu este suficientă pentru păstrarea interesului elevilor asupra procesului
de învățare. Este important, ca mai ales în acest context, să țineți strâns legătura cu elevii
dumneavoastră și cu părinții. Efectele distanțării sociale impuse nu trebuie să afecteze relația Comunicarea sincronă: în același timp, locuri
dumneavoastră cu elevii sau cu școala, și pot fi diminuate prin întâlniri online, de tipul diferite
videoconferințelor.

Participarea într-o videoconferință poate constitui o provocare și pentru adulții cu


experiență în acest tip de activități, cu atât mai mult cu cât, oricând pot apărea diferite
probleme de tipul discontinuităților în comunicare, neînțelegeri, precum și probleme de natură
tehnică.

12
Recomandări pentru videoconferințe de succes [1]

✔ Obținerea acordului părinților pentru participarea elevilor la aceste întâlniri și

💁
eventual pentru înregistrarea lor;

✔ Familiarizarea cu mediul de lucru, explorarea și testarea platformei, asigurarea ​ urata întâlnirilor online nu
D
unei conexiuni la internet stabile; trebuie să fie mare; ideal ar fi să se realizeze
pe grupe mai mici de elevi pentru un control
✔ Stabilirea unei rutine pentru toate întâlnirile online; total al mediului de desfășurare și pentru a
✔ Pregătirea unui set de recomandări / convenții pentru elevi în privința utilizării putea menține atenția întregului grup și a
videoconferinței (de exemplu închiderea sau deschiderea camerei și/sau a obține participarea activă a elevilor.
microfonului în anumite circumstanțe, stabilirea unor convenții pentru momentul
când elevul dorește să intervină, sau pentru cazul în care întârzie);

✔ Programarea din timp și anunțarea întâlnirii (sau trimiterea invitațiilor de


participare), prin utilizarea unui calendar cu notificari automate;

✔ Anunțarea temelor de discuție (fiecare întâlnire trebuie să aibă o agendă scurtă a


întâlnirii);

13
Recomandări pentru videoconferințe de succes [2]

✔ Anunțarea temelor de discuție (fiecare întâlnire trebuie să aibă o agendă scurtă a


întâlnirii);

✔ Crearea unui desfășurător (scenariu) al întâlnirii și gestionarea intervențiilor


elevilor pentru a se asigura că toți elevii au avut ocazia de a participa la întâlnire
și discuții. Existența unei liste cu numele elevilor și numărul intervențiilor într-o
videoconferință poate fi utilă; Videoconferințele pot fi incluse într-o
abordare de tip flipped classroom (vezi Flipped
✔ Pregatirea unor materiale suplimentare care să rupă monotonia unui discurs, să classroom).
capteze atenția sau să sporească motivația elevului pentru participarea activă la
lecție.

✔ Ruperea monotoniei unui ecran static prin intervenții și afișare de informații, prin
întrebări adresate elevilor, prin completarea unor sarcini comune sau individuale;

✔ Marcarea clară a finalului întâlnirii și stabilirea sarcinilor până / pentru întâlnirea


următoare.

14
Sistemul de videoconferință - criterii minimale de selecție

Din nou atragem atenția asupra importanței existenței unei viziuni la nivelul școlii, în
alegerea celei mai bune soluții pentru videoconferință. Vă recomandăm să aveți în vedere
câteva elemente ​esențiale​ pentru buna desfășurare a întâlnirilor online:

✔ Platforma de comunicare trebuie să permită utilizarea în lipsa unor competențe


digitale avansate;

✔ Existența unor eventuale limitări: durata întâlnirii, număr participanți, număr de ​ xistă o serie de opțiuni pentru
E
întâlniri pe lună, săptămână etc. realizarea întâlnirile online sincrone, care
trebuie analizate cu atenție înainte de a lua o
✔ Acces facil, cu același cont ca și pentru platforma educațională;
decizie. Elevii, respectiv părinții acestora
✔ Posibilitatea de partajare a ecranului (screen sharing), disponibilă pentru toți trebuie să se familiarizeze la rândul lor cu
utilizatorii; platforma. Orice decizie de schimbare poate
produce confuzie și frustrare printre utilizatori.
✔ Comutarea între utilizatori;

✔ Anumite opțiuni care favorizează interactivitatea în cadrul platformei: editarea


comună a ecranului, accesarea link-urilor, vizualizare imagini/ filme;

✔ Opțiuni pentru controlul accesului celorlalți utilizatori.

15
Google Meet

Din experiențele acumulate în lucrul cu diferite sisteme de videoconferință, vă


propunem să utilizați Google Meet pentru întâlniri sincrone, online. De asemenea, este
📚​ Puteți consulta:

important ca școala să se înregistreze pentru a primi domeniu educațional. În această situație, ● Ghid de utilizare a Google Meet
sistemul de videoconferință va oferi, la acest moment: pentru profesori

● 250 de utilizatori simultan într-o sesiune online, cu posibilitatea de ● Ghid de utilizare a Google Meet
suplimentare; pentru elevi
● până la 1000.000 de vizualizări într-o sesiune streaming;
● posibilitatea de înregistrare și salvare în Google Drive a sesiunilor. ● Tutorial video Google Meet

16
RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU DESFĂȘURAREA LECȚIEI

După decizia utilizării unei platforme educaționale, pasul următor ar fi identificarea


resurselor educaționale digitale potrivite cu obiectivele lectiilor. În acest sens, aveți la
dispoziție o paletă largă de resurse care poate deopotrivă să vă ajute sau să vă consume din
timp.

În funcție de disponibilitate și de competențele digitale deja formate, aveți la dispoziție


două opțiuni:

a. Utilizarea unor resurse digitale deja create;


b. Crearea unor resurse digitale noi.

Există deopotrivă avantaje și dezavantaje în ambele situații:

● În timp ce prima variantă ar avea avantajul unui volum mai mic de lucru specific
procesului de adaptare al resursei la obiectivele lecției, aceasta poate fi înșelătoare
deoarece poate fi destul de dificil să găsești o resursă digitală care să răspundă întru
totul scopului și obiectivelor învățării;
● A doua variantă are drept dezavantaj timpul pe care îl puteți petrece realizând această
resursă, în condițiile în care sunt necesare și anumite competențe digitale.

17
Utilizarea unor resurse educaționale deja create

Multe din aceste resurse se pot integra direct în procesul de predare-învățare, și se


găsesc în biblioteci virtuale și pe site-uri specializate OER. Puteți, în mod gratuit, accesa și
​ Resurse Educaționale Deschise
utiliza aceste resurse, adaptându-le în funcție de necesitate și utilizându-le în diferite momente
(OER - Open Educational Resources) este un
ale lecției. În momentul în care decideți să utilizați o resursă, verificați sub ce atribute sunt
termen larg care cuprinde mai multe categorii de
licențiate.
resurse educaționale publicate liber sau sub o
De menționat inițiativa MEN referitoare la Resursele Educaționale Deschise (RED), licență de proprietate intelectuală care permite
prin care, inspectoratele județene au creat pe site-urile proprii secțiuni în care sunt colectate consultarea, utilizarea, adaptarea și redistribuirea
diferite materiale și resurse de învățare. Continuitatea acestui demers este construirea acestora în scopuri non comerciale.
Bibliotecii Școlare Virtuale prin integrarea colecțiilor de resurse colectate în fiecare județ.

Verificați paginile de Internet asociate Inspectoratelor Școlare pentru a avea acces la


📚​ Materiale de consultat:

o serie de resurse create de cadrele didactice. Selecție resurse educaționale

18
Instrumente pentru crearea resurselor digitale

Î​n cazul în care nu identificați resurse potrivite pe care să le integrați în lecțiile


dumneavoastră, puteți să vă creați propriile resurse de învățare. Avantajul, în acest caz este că
resursele create de dumneavoastră vor fi proiectate să răspundă strict cerințelor elevilor și
obiectivelor lecției, însă au dezavantajul că necesită un nivel mai ridicat de abilități practice și
competențe digitale, precum și un timp mai mare dedicat realizării acestora. Desigur, aceste
instrumente pot fi simple sau complexe, iar pentru decizia utilizării trebuie să avem în vedere:
📚​ Materiale de consultat:

● Care sunt caracteristicile instrumentului ales pentru a vedea ce poate și ce nu Selecție instrumente educaționale
poate face. Pentru aceasta, citiți cu atenție informațiile de pe site și descrierea
acestuia (manualul de utilizare) pentru a vedea dacă și în ce măsură răspunde
nevoilor dvs.;
● Dacă exista sau nu costuri de utilizare;
● Abilitățile digitale necesare.

19
Pași în realizarea unei resurse educaționale

Dacă aveți în vedere crearea unor resurse educaționale, vă oferim câteva repere ale
acestui proces:

● Începeți prin a explora instrumentul de lucru, meniurile, caracteristicile sale,


apoi exersați cu câteva opțiuni de bază;
📚​ Consultați si:

● Consultați cât mai multe exemple de resurse create cu acest instrument, precum ● Realizarea Scenariilor Creative de
și contexte de învățare care includ resurse similare (bune practici) - astfel veți Învăţare Bazate pe Jocuri. Manual
vedea dacă se potrivește cu ceea ce aveți nevoie; pentru profesori​;
● Scrieți un scenariu detaliat și pe etape a ceea ce urmează să construiți:
○ Puteți astfel identifica nevoia de alte resurse (de exemplu: imagini, ● Când educatorii devin creatori de
schițe, grafice, poze, secvențe video, narațiune - scripturi, dialoguri, jocuri. Ghid pentru Practici
teste); Creative de Învățare Bazată pe
○ Planificați fiecare element al resursei. Jocuri.
● Căutați/salvați/creați toate materialele de care aveți nevoie pentru a realiza Aceste resurse au fost create în cadrul proiectului LLP
resursa educațională (atenție la drepturile de autor!); PROACTIVE: Fostering Teacher’s creativity through GBL
(505469-LLP-1-2009-1-ES-KA3-KA3MP)
● Realizați o versiune a resursei educaționale;

● Testați, revizuiți, re-testați.

În mod ideal, aceste resurse pot fi construite în echipă. Timpul de realizare poate
scădea și fiecare membru al echipei se poate ocupa de un singur aspect în functie de abilitățile
deținute. Această resursă poate fi utilizată în comun, de mai multe cadre didactice.

20
Google Suite for Education

Reprezintă o succesiune de instrumente dezvoltate de Google pentru: comunicare și


colaborare, generarea și editarea documentelor, stocarea datelor, managementul documentelor.
Google Classroom, prezentată anterior, face parte din G Suite.

Prin intermediul G Suite puteți administra întregul proces educațional și puteți realiza
predarea la distanță:

1.
2.
Crea și administra clase virtuale;
Crea resurse educaționale;
📺​Tutorialele video d​ e consultat pentru:

3. Desfășura lecții online; ● Google Documents/ Documente


4. Realiza evaluarea. ● Google Sheets/ Foi de calcul
Prin instrumentele sale, G Suite prezintă opțiuni multiple pentru realizarea de resurse ● Google Forms/ Formulare
educaționale care să fie furnizate elevilor. Caracterul colaborativ al acestora reprezintă marele
plus pe care îl putem valorifica în lucrul cu elevii. În proiectarea unor resurse de învățare, cu ● Google Slides/ Prezentări
puțină imaginație, putem realiza resurse valoroase utilizând:

● Google Documents, pentru editarea de text și pentru proiecte de echipă;

● Google Drawing pentru editarea imaginilor, realizarea schițelor sau figurilor;

● Google Sheets, pentru calcul tabelar;

● Google Forms, pentru teste de evaluare;

● Google Slides pentru realizarea prezentărilor lecției.

21
Distribuirea materialelor pe platforma educațională

Câteva sfaturi privitoare la livrarea materialelor pe platforma educațională:

💁​
● Evitați postarea mai multor materiale în același timp. Poate fi derutant și
copleșitor pentru elevi, care vor avea impresia ca nu pot face față unui volum
Indiferent de instrumentul ales, este
foarte mare de lucru. Aceasta are drept consecințe demotivarea și scăderea
important să acordați atenție modului în care
interesului pentru ceea ce se întâmplă în clasa virtuală, valabil și pentru părinții
(tutorii) care sprijină elevii în acest proces. este prezentată informația.

● Evitați postarea unor materiale lungi sau fără instrucțiuni de parcurgere. Însoțiți fiecare material încărcat de
instrucțiuni sau descriere.
● Structurați materialele pe secvențe și furnizați-le separat, la momentul potrivit,
cu un interval rezonabil pentru parcurgerea lor.

● Atenție la selecția materialelor - acestea trebuie să fie potrivite grupei de vârstă


/ clasei.

22
LECȚIA DE ACASĂ

Proiectarea unei lecții online

Abordarea lecției trebuie regândită astfel încât să oferim elevilor flexibilitate și


respectarea ritmului propriu de învățare. Școala online este despre oportunități de învățare
personalizate, învățare din orice loc, dar mai ales învățare în ritmul propriu. Simpla înlocuire a
orei tradiționale cu o întâlnire online nu este de dorit, poate fi foarte neproductivă și poate crea
frustrări de ambele părți. O sesiune online este dificil de gestionat chiar în cazul în care
📚​ ​Manuale digitale Ministerul Educației

participanții sunt adulți cu experiență. De aceea, ne adresăm cadrelor didactice prin prisma
colaborării, comunicării, pentru înțelegerea și identificarea de soluții educaționale din
perspectiva prezentei situații cauzate de COVID-19.

Pentru realizarea lecției vă propunem trei abordări:

1. Utilizarea resurselor deja create de către MEN prin manualele digitale

Manualele digitale sunt disponibile de la clasa pregătitoare până la clasa a VII-a și pot
să constituie elementul definitoriu al procesului didactic. Atât din perspectiva predarii cât și a
evaluării formative sau sumative.

Clasa a VIII-a are un specific aparte datorat Evaluării Naționale. Predarea, fixarea și
consolidarea conținuturilor științifice trebuie să fie dublată de susținerea și pregătirea
emoțională a elevilor, a conversațiilor directe despre metode și tehnici de muncă intelectuală
independentă.

23
Proiectarea unei lecții online

Pentru clasele liceale unde abilitățile de utilizare ale computerului și a aplicațiilor este
mult mai uniform distribuită, elevii pot deveni resursă de educație în clasa online iar metoda
utilizării proiectelor poate aduce consistență și plus valoare predării.

De asemenea, desfășurarea lecțiilor pentru clasa a XII-a trebuie personalizată

📺​
deoarece la momentul realizării acestui material (aprilie 2020), suntem aproape de finalizarea
studiilor. Numărul orelor alocate predării fiind destul de mic, trebuie suplinit printr-o muncă ​ ​ entru ​Google Calendar
​Tutorial video p
intelectuală dozată prin teste și recapitulări finale.

2. Flexibilizarea tematicii planificate

Această abordare privind realizarea lecțiilor online lasă profesorului posibilitatea de


decizie curriculară, flexibilizând planificarea existentă în acest moment.

Planificarea calendaristică și proiectarea pentru unitățile de învățare, realizată de


fiecare profesor pentru disciplina sa, înseamnă respectarea programei școlare. Conform
principiilor pedagogice, principiul legării teoriei de practică, principiul individualizării şi
diferenţierii învăţării și principiul învăţării prin acţiune, specifice didacticii moderne, mediul
online ne permite să adaptăm și să identificăm noi oportunități de predare în clasa virtuală.

Aici putem menționa: crearea de calendare și agende individuale ale elevilor, „Fraze
pentru o zi buna!”, elaborarea de texte și crearea de exerciții, exemple de utilizare prin
resursele educaționale deschise. Minitutoriale pe diverse teme sau filmulețe, tutoriale pentru
aplicații software, blog-uri cu specific educațional, care sprijină procesul de predare și, nu în
ultimul rând, link-uri către web-bibliografie.

24
Proiectarea unei lecții online

3. Abordarea flipped classroom

Recomandăm aceasta abordare în cazul claselor mai mari, unde elevii pot parcurge ​Profesorul, realizatorul lecției îndeplinește
singuri anumite materiale avand deprinderea de autoînvățare. Aceasta abordare oferă o mai multe posibile roluri în mediul online:
flexibilizare a procesului instruirii, respectă un ritm propriu de învățare și acorda șansa de a
● Creator de conținut de specialitate;
aprofunda conținuturi esențiale pentru elevi.
● Facilitator al comunicării;
Oferiți elevilor materiale de studiu pe care să le parcurgă în ritmul propriu și propuneți ● Manager al unității de timp alocate
teme de reflecție scurte a căror rezolvare să nu necesite mult timp. În cadrul sesiunilor predării.
sincrone, online („față în față”) discutați despre aspectele practice ale lecției și încurajați elevii
să vorbească. Recomandăm ca astfel de sesiuni online să fie scurte ca durată, în niciun caz
durata unei ore tradiționale, și, pe cât posibil să se desfășoare pe mai multe grupe, folosind un
număr mai mic de elevi. Astfel, toți elevii vor avea ocazia să se exprime, să fie prezenți în
lecție și să fie ascultați de către ceilalți colegi. 📚​ Consultați și:
Profesori online. Manual pentru cadre didactice
Planul de lecție adaptat nevoilor de predare online presupune îndeplinirea unor
condiții:

● Acces la Internet;
● Utilizarea unei platforme de comunicare și administrare a procesului
educațional (exemplele sunt prezentate anterior);
● Comunicare permanentă cu elevii (sincron și asincron) bazându-ne pe
comunicarea asertivă.

25
Proiectarea unei lecții online

Pentru realizarea unui plan de lecție/proiect de lecție în sistem online propunem ca


sinteza proiectării didactice să fie completată cu uneltele oferite de aplicația G Suite, cu toate
elementele sale. Această propunere de desfășurare a lecției are în vedere aplicația Google
📺​
​ ​Tutorial video​ pentru

Meet, care ajută la transpunerea în online a întâlnirilor tradiționale față în față, însă legătură cu ● Crearea claselor virtuale folosind Google
elevul și scoala trebuie menținute permanent. Recomandăm utilizarea claselor virtuale ca Classroom
suport pentru instruire și evaluare. ● Invitarea profesorilor/elevilor în clasa
virtuală
Mai jos, prezentăm o sinteză a unui proiect didactic, realizat pentru sistemul
tradițional, care poate fi adaptat sistemului online.

O S I E
OBIECTIVE SARCINI DIDACTICE INSTRUMENTAR EVALUARE

OC.I: să cunoască subiectul operei S.1.OC.I: Redați, pe scurt, conținutul - imagini, tabla, caietele elevilor, flipchart,Evaluare frontală pe niveluri (minimal,
literare „​Două loturi”. operei. fișe de lucru mediu, maximal)
I.1.OC.I: Prezentarea subiectului operei date.
I.2.OC.I: Prezentarea reperelor spațiale și
- conversaţia, explicaţia, problematizarea, temporale.
S.2.OC.I: Prezentați spațiul desfășurării lectura, brainstorming I.3.OC.I: Identificarea momentelor subiectului
întâmplărilor. în textul suport.

26
OC.II: să analizeze S.1.OC.II: Identificați personajele - imagini, tabla, caietele elevilor, flipchart,
I.1.OC.II: Prezentarea sumară a
comportamentul personajului textului. fișe de lucru comportamentului personajului principal .
principal în relație cu celelalte S.2.OC.II: Prezentați relațiile I.2.OC.II: Evidenţierea relației și a
personaje și cu mediul în care personajului principal cu celelalte - conversaţia, explicaţia, problematizarea, conflictelor cu celelalte personaje.
trăiește. personaje. lectura, brainstorming I.3.OC.II: Evidențierea relației dintre numele
S.3.OC.II: Prezentați gândurile și stările personajului și destinul său.
personajului în secvențe cheie din operă.

OC.III: să-și exprime opinia S.1.OC.III: Exprimați-vă opinia despre - conversaţia, explicaţia, problematizarea, I.1.OC.III: Exprimarea opiniei, fără
despre destinul personajului destinul personajului principal. lectura, brainstorming prezentarea unor aspecte justificative.
principal. I.2.OC.III: Exprimarea opiniei, parțial
justificată.
I.3.OC.III: Exprimarea opiniei și susținerea cu
argumente, valorificând textul suport.

Preluare după Mariana Voinea, drd. Universitatea din București

27
Proiectarea unei lecții online

Trecerea la sistemul online presupune, printre altele, adaptarea instrumentarului


folosit. De exemplu, în loc de imagini, tabla, caietele elevilor, flipchart, fișe de lucru putem
apela la:
📺​
​ ​Tutoriale video​ de consultat privind diferite
tipuri de teme de lucru:
● Imagini de pe Internet;
● Utilizarea fișelor de lucru cu
● Fișa de lucru comună (partajată de profesor cu elevii) de exemplu realizată cu
ajutorul aplicației Google Docs
GDocs și partajată pe ecran prin videoconferință (​Google Meet​);
● Google Drawings pentru editare/creare desene, schițe, imagini; ● Teme realizate în echipă (lucru în
● Fișe de lucru individuale create cu diferite aplicații. același document)
Tranziția de la evaluarea din sistemul tradițional la evaluarea online prin prelucrarea
● Proiecte verificate antiplagiat cu
informației presupune doar o transpunere în format digital a conținuturilor folosite în evaluare,
ajutorul aplicației Google Docs
și utilizarea unui platforme educaționale pentru administrarea procesului.
● Teste grilă/ Quizz-uri (cu
În sistemul clasic de evaluare, activitatea derulată de cadrul didactic presupune o
organizare eficientă a timpului necesar cuantificării răspunsurilor primite, pe când sistemul posibilitatea de autocorectare) cu
online permite transmiterea rezultatelor corecte pentru beneficiari (în cazul testelor de ajutorul aplicației Google Forms
autoevaluare) ceea ce îi conferă profesorului timp pentru explicații individualizate.
● Adresarea de întrebări scurte

28
Proiectarea unei lecții online

Activitatea de evaluare contribuie la conștientizarea elevului atât în momentul 📺​ ​Tutoriale video​ de consultat privind diferite
desfășurării lecției online cât și într-un moment distinct, acela al verificării și notării. modalități de evaluare prin intermediul aplicației
Evaluarea formativă realizată cu sprijinul ​Google Meet oferă profesorului opțiunea de a realiza Google Classroom:
evaluarea orală sau prin teste de autoevaluare, proiecte de grup, fișe de lucru, hărți
● V​erificarea temele și transmiterea
conceptuale, etc. care pot fi realizate cu instrumentele din suita Google, prin intermediul ​G.
notelor
Classroom.​ Avantajul de a folosi această platformă și pentru evaluare este centralizarea
rezultatelor obținute și posibilitatea profesorilor de a oferi feedback personalizat fiecărui elev. ● Situația școlară a unui elev/Situația
notelor întregii clase

29
Etapele lecției

Pentru etapele de bază ale structurii lecției mixte cu o durata de 45 minute, momentele
lecției în sistemul online pot fi asociate cu cinci mari evenimente:

A. Etapa - Captarea atenției, enunțarea subiectului și actualizarea cunoștințelor (timp


alocat ~ 7 min).

Față de mediul clasic de învățare, reunirea clasei în mediul online presupune


punctualitate, respectarea regulilor de logare și acces, precum și comunicare sincronă (vezi
Recomandări pentru videoconferințe de succes).​ Recomandăm profesorilor să utilizeze
imagini sugestive sau filmulețe foarte scurte pentru a capta atenția și pentru a încuraja

📺​
exprimarea opiniilor.
Dirijarea învățării cu ajutorul întrebărilor
B. Etapa - Dirijarea învățării (timp alocat ~ 15 min)

Recomandăm cadrelor didactice să fie creative în utilizarea acestui interval orar


deoarece mediul online permite crearea de conținuturi interactive dar permite în același timp
utilizarea unor scheme de lecție / hărți conceptuale, prezentări. Metodele de sistematizare
cunoscute: observația sistematică a schemei lecției, prezentarea iconică (imagini figurative sau
grafice) sau prezentarea simbolică, bazată pe expunere și conversație, lecturarea materialelor
au beneficii dar și dezavantaje. În mediul online păstrarea contactului vizual cu toți elevii este
slabă de aceea interactivitatea determinată de o lecție bine structurată și captivantă poate
suplini lipsa observării comportamentului nonverbal al elevului.

30
Etapele lecției

Profesorii pot transmite conținutul teoretic invitând toți elevii din clasele virtuale, spre

📺​
exemplu toate clase a V-a la care predau, după care utilizează pentru aplicații fișe de lucru
individualizate. ​ Tutoriale video​ privind:
C. Etapa - Crearea de legături între noțiuni (ce corespunde obținerii performanței și
● Utilizarea Quizz-urilor
conexiunii inverse, timp alocat ~7 min)
● Lucrul sincron/asincron asupra
Recomandăm utilizarea quizz-urilor, documente Google, lucrul sincron pentru realizare
aceluiași document
de materiale, utilizarea chat pentru rezumare și sistematizare a informațiilor, etc. (modul de
utilizare și sugestii pentru acestea au fost prezentate anterior). ● Verificarea cunoștințelor prin
D. Etapa - Verificarea și transferul cunoștințelor sau „Ce știu să facă elevii cu ceea ce adresarea de întrebări
știu?” (timp alocat ~ 10 min).

Profesorii pot utiliza această etapă de confruntare a rezultatelor obținute cu obiectivele


propuse prin purtarea de discuții cu elevii, utilizând chat sau documente ​Google Docs
simultan, teste prin ​Google Forms sau filmulete organizate cu secvențe de verificare a atenției
elevilor. Asocierile cu situații de viață reală sau alte domenii de activitate poate fi prezentată
prin canale de YouTube, bloguri educaționale. Resursele Educaționale Deschise realizate de
diverse companii, ONG-uri sau instituții din subordinea MEC, reprezintă alte resurse ce pot
răspunde obiectivelor lecției.

31
Etapele lecției

📚​
E. Etapa - Comunicării, integrării temei pentru acasă și a stabilirii „legăturii speciale în
momentele speciale”, reziliența traversată de copil în situația prezentă (timp alocat ~ 6
Comunicare asertivă:
min)
● Arta de a fi rezilient
Acest moment specific din mediul online este dedicat utilizării comunicării asertive.
Scopul acestei secvențe este de a motiva elevii, de a oferi suport. ● Modul reziliență și resursele
persoanei
Elevii care reușesc să fie încrezători în capacitatea lor de a-şi controla anumite aspecte
ale vieţii - implicaţi în activităţi, au hobby-uri şi preocupări, etc. sunt elevii care devin resursă
pentru colegi, dar și catalizator al clasei virtuale.

32
ÎN LOC DE CONCLUZII...

Lecțiile online constituie o provocare pentru elev și profesor în această perioadă,


fiecare își descoperă un conținut al învățării necunoscut și are reacții pe care le va înțelege și
mai târziu. Activitățile cu rol reglator și formulele speciale de comunicare în online, ne
determină să recomandăm profesorilor să pastreze legatura cu elevii, să asigure continuitatea
învățării, să evite rupturile în învățare, discontinuitățile didactice și de comunicare. Așadar, să
își propună nu doar obiective cognitive, academice, ci și unele care țin de susținerea explicită a
elevilor pentru a înțelege ceea ce se întâmplă.

De aici - necesitatea ca profesorii să țină cont de dispoziția de învățare a tuturor, să-și


infuzeze mesajele cu elemente de conținut, dar și cu momente explicite de discuție cu
elevii..... rolul profesorului și misiunea sa în această clasă virtuală.

Astăzi, profesorul înseamnă busola care produce educație și cultură, prin charismă și metode
specifice, dă „#share” la bunătate, respect, răbdare, înțelegere, speranță.

33