Sunteți pe pagina 1din 17

Metode interactive

de dezvoltare a
abilităților de
învățare la elevi
Sistemele educaționale din întreaga lume trec, din
păcate, în zilele actuale prin nevoia de a se reinventa,
dată fiind situația în care milioane de elevi își petrec
zilele în casele lor, asemenea cadrelor didactice. Ce
putem face însă în aceste vremuri ca să continuăm să
învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum ne
adaptăm la predarea on-line? Cum ne poate ajuta
tehnologia acolo unde ea există și cum influențează
aceasta procesul de învățare?
Predarea online

Cerinte • Conexiunea la
• Consumă energie
internet
şi timp • Sunetul
• Lipsesc • Adaptarea timpului • Imaginea
sentimentele şi • Adaptarea • Resurse online
reacţiile elevilor resurselor
• Satisfacţie • Platforme
• Adaptarea copiilor educationale
scazuta • Adaptarea
Munca informatiilor
online Resurse
Instruirea online se referă la
instruirea care se desfăşoară
prin intermediul unui calculator
conectat la o reţea, conţinutul
educaţional putând fi sub forma Termenul de sistem de
unei lecţii tradiţionale sau a instruire online
unei sesiuni de lucru desemnează un ansamblu
colaborativă, realizată cu de tehnologii, proceduri,
ajutorul tehnologiilor de mijloace, participanţi
comunicaţie. Materialele care conlucrează pntru
educaţionale pot fi prezentate atingerea obiectivelor
sub formă de text, grafice, procesului de instruire.
materiale audio, video.
Există diverse resurse şi platforme care
facilitează predarea online, multiple
instrumente educaţionale, având o importanță
majoră conceperea și desfășurarea lecțiilor de
către profesor într-un mod atractiv, interesant,
de a propune metode şi exerciţii care să-i
provoace. În mediul online lecţiile trebuie
pregătite cu mare atenţie, materialele la fel, iar
a da un feedback constructiv este obligatoriu.
Platforme
•  Este una dintre
de predare platformele recomandate
online de Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru lucrul
online cu elevii. Aceasta
oferă posibilitatea atât
Google profesorilor, cât şi elevilor,
Classroom să încarce materiale, să
posteze diverse anunţuri
şi, special pentru
profesori, să dea note
materialelor lucrate de
elevi şi încărcate aici.
Microsoft
Teams Este o platformă ce beneficiază de un
spaţiu de lucru bazat pe chat.
Profesorii:
• pot forma rapid clasele,
• pot împărtăşi cu elevii materialele
didactice,
• pot posta anunţuri,
• pot împărţi clasele în grupuri mai
mici pentru ca aceştia să poată
lucra în grupuri la diverse proiecte,
• pot crea, distribui şi evalua teste,
• pot transmite şi evalua temele
elevilor
Este una dintre cele mai utilizate pentru
Zoom comunicarea în timp real. În varianta
gratuită permite organizarea orelor cu până
la 500 de participanţi. 
profesorul poate transmite informaţii cu
ajutorul share screen,
lecţiile pot fi înregistrate,
se utilizează o tablă virtuală,
lecţiile se salvează automat în cloud şi pot
fi revăzute,
clasa virtuală poate fi securizată,
pot fi accesate diverse clipuri educaţionale
de pe Youtube sau alte platforme.
Instruirea activă
Metode interactive
• Principiul de bază al instruirii
active este principiul
• Metodologia didactică participării directe,
modernă operează cu nemijlocite a studentului în
procesul de învățare, care
metode care trebuie obligă profesorul să asigure
însușite de profesor și participarea studentului la
de elevi pentru a obținerea performanțelor
înțelege cum să preconizate. Instruirea activă,
studieze, să fie prin particularitățile sale
înzestrați, deci, cu flexibile de aplicare, asigură
metode active de implementarea cu ușurință a
învățare. metodelor interactive atât în
sala de clasă, cât și online, pe
platforme.
Utilizarea metodelor interactive creşte gradul de activism
şi de implicare a elevului la activitate, de la simplu receptor
la participant activ.
Interactivitatea presupune şi o atitudine pozitivă faţă de
relaţiile umane, faţă de importanţa muncii în echipă şi o
deschidere faţă de cooperare, o atitudine de susţinere a
ideilor apărute prin colaborarea cu ceilalţi. Specifică
metodelor didactice interactive este şi multirelaţionalitatea
între profesor şi elevi, între elev şi colegii săi, pe de o parte,
dintre elevi şi conţinut pe de altă parte.
Astfel, propunem diferite aplicații pe baza
metodelor interactive sub forma unor jocuri:
• https://
learningapps.org/view14107729?fbclid=IwAR3DSn9AgHQtFm8Dy0H
3OsroKHwI8KL3GQ47gFW6hr4_4OYzOBAXhkTnBFQ
Aplicație
Vă propunem să rezolvăm un scurt joc denumit Vrei să fii miliardar pe baza
orelor precedente de matematică:
https://
learningapps.org/view14106881?fbclid=IwAR0d6JXN9Z0DnDBlQcsfTifz-Q
xjJYUlYtLUx65cMJ4_dWp53X09Kcg7ez8
Avantajele metodelor interactive în mediul
online
• „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării,
observând tendinţele inhibitorii care pot apărea în interiorul
grupului.” -Ion-Ovidiu Pânișoară
• – stimularea efortului și a productivității individului,
– formarea capacității de a sintetiza și de a folosi cunoștințele
dobândite;
– dezvoltarea capacității elevilor de a lucra în echipă;
– dezvoltarea inteligențelor multiple;
– stimulare dezvoltării capacității cognitive complexe;
– împărțirea sarcinilor de lucru în părți egale în cadrul muncii în
grup / echipă;
– reducerea timpului de soluționare a problemelor;
– reducerea la minim a fenomenul de blocaj emoțional;
Concluzii
• Metodele interactive oferă noi oportunități de învățare si formare a
competențelor prin stimulare, implicare și cunoaștere atât în
inavățamântul tradițional cât și în cel la distanță.
• Metodele interactive pot fi aplicate fără nici o îndoială cu eficacitate
sigură în învățământul superior ingineresc și nu doar în cele cu profil
pedagogic.
• Metodele interactive de învățare și-au demonstrat cu plenitudine
aplicabilitatea dar și eficacitatea, asigurând pe lângă asimilarea
obiectivelor didactice impuse și dezvoltarea abilităților creative.
• Rezultatele şcolare îşi pun amprenta asupra modalității în care elevii îşi
organizează învăţarea, iar o parte din aspecte este în strânsă legătură
inclusiv cu modul în care materialele didactice sunt create și structurate
de către cadrele didactice
Bibliografie:
• Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC. Sursă
disponibilă online
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&
esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=
0CDwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fcnlr.ro%2F~tucu%2F
metode.docx&ei=XeXsU4msFYXD7AbRjYHoAw&usg=AF
QjCNGFx0h1-3TxSURRjcydlvMtxaEfwg&bvm=bv.729387
40,d.bGE

• Pânișoară, Ion-Ovidiu, „Comunicarea eficientă-metode de


interacțiuni educaționale”, ed. Polirom, Iași, 2003.
• https://
www.utgjiu.ro/revista/dppd/pdf/2016-03/3_Amelia%20Geo
rgiana%20Boncea.pdf
• https://www.twinkl.ro/
Vă mulțumim pentru atenție!

• Echipa:
• Chiorean Andrada
• Grozav Camelia
• Radu Ramona
• Stancu Ioana
• Stăvar Roxana

S-ar putea să vă placă și