Sunteți pe pagina 1din 2

DESPĂRŢIREA CUVINTELOR ÎN SILABE

REGULI FONETICE DE DESPĂRȚIRE A CUVINTELOR ÎN SILABE


1. O consoană aflată între două vocale trece la silaba următoare (oa-re, ca- să, cu-vânt).
2. Două consoane între două vocale trec: prima la silaba dinainte și a doua la silaba
următoare (lap-te, cor-nuri); dacă în grupul de două consoane a doua este l sau r și
prima este b,c,d,f,g,h,p,t,v, despărțirea se face înaintea întregului grup (so-cru, su-plu).
3. Trei sau mai multe consoane între două vocale trec prima la silaba dinainte și celelalte la
silaba următoare (as-tru, cin-ste); în cazul grupurilor de de consoane lpt, mpt, mpț, ncș,
nct, ncț, ndv, rct, rtf, stm, despărțirea se face după a doua consoană din grup (fun-cții,
sculp-tu-ră,linc-șii, punc-ta, sand-viș, arc-tic, jert-fă, ast-ma-tic, somp-tu-os, re-demp-ți-
u-ne).
4. Două vocale alăturate trec, prima în silaba dinainte și a doua la silaba următoare, formând
un hiat (a-ur, li-ce-e, ge-o-gra-fi-e, po-e-zi-e).

CE TREBUIE SĂ ȘTIM!

Uneori, între cuvântul scris și cuvântul rostit există diferențe :

 Același sunet se poate scrie cu litere diferite :


[ Î ] = î sau â: înserare, coborî, neînfricat, român, coborâse ;
[ k ] = c, k, q : capitol, kilogram,quintal

 Aceeași literă poate nota sunete diferite:


W= [ u ] în western, weekend, show
W=[ v ] în watt

 Aceeași literă poate transcribe un grup de sunete:


X=[ cs ] : excursie, expediție, fax, lux, xilofon ;
X= [ gz] : examen,a exista, exercițiu, exil ;
! Se scriu cu [ cs] cuvintele : a îmbâcsi, rucsac, Alecsandri etc

 Unele sunete NU SE SCRIU, deși le pronunțăm :


Eu= [ ieu ], el= [ iel ], ei= [ iei ], ele= [ iele ], eram=[ ieram] etc.

 Un grup de două sau trei litere poate reda un singur sunet :


Zz= [ ț ] : Negruzzi
Ce, ci= [ c’ ] ceară, ciocănitoare, ciudat;
Ge, gi= [ g’ ] geam, giulgiu, geacă ;
Che, chi=[ k’ ] cheamă, chiar;
Ghe, ghi=[ g’ ] gheată, ghiol;