Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEȘTEPE

DOMENIUL : cultural-artistic

"Poezia este o oglinda care infrumuteseaza tot ce este deformat." Percy Shelley

PREZENTAREA PROIECTULUI:

Activitatea pe care am propus-o de ”Ziua Internațională a poeziei”, reprezintă o încercare de a repune în


drepturi „cartea ” şi poezia”, de a le aduce în atenţia copiilor şi de a contribui la redescoperirea lecturii ca o
plăcere, o relaxare. Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre lectura unei poezii.

Elevii au vizionat un material power point despre importanța acestei zile și despre modul în care poeții
transmit sentimente și idei cititorilor prin intermediul poeziei. După vizionarea materialului, s-a discutat despre
poeziile cunoscute și sentimentele pe care acestea le transmit, urmând ca elevii, îndrumați de doamna profesor,
să își aleagă o poezie sau o carte scrisă de poetul preferat pentru a citi și a reciti mai mlte poezii, unele dintre
acestea, fiind transcrise pe o foaie A4.

După ce fiecare și-a îndeplinit sarcina, împreună cu profesorul de limba și literatura română, s-a mers în
curtea școlii pentru a lipi poeziile preferate cu scopul de a fi citite de câți mai mulți copii.

Am dorit prin această activitate să-i conving pe copii de valoarea culturală şi spirituală a cărţii, să-i determin
să descopere şi să înţeleagă poezia

SCOPUL PROIECTULUI:

 Dezvoltarea gustului pentu lectură ;


 Deprinderea cititului conștient ;
 Îmbogățirea vocabularului ;
 Implicare afectivă ;
OBIECTIVE :

 stimularea gustului pentru lectură;


 apropierea copiilor de poezie şi de cuvântul scris;
 formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;
 familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;
 îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;
 stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale;
 împărtăşirea experienţelor personale.
EVALUARE:

 afișarea poeziilor transcrise de elevi


 recitarea poeziilor preferate
 compunerea de poezii

RESURSE:

 UMANE – elevii clasei a V-a, a VI-a și a VIII-a a Școlii Gimnaziale Beștepe


-cadrele didactice din școală

 MATERIALE - videoproiector
-foaie A4, pix, carte cu poezii

 DE TIMP - 21 martie 2019

ACTIVITĂȚI PROPUSE :

 Popularizarea proiectului ;
 Vizionarea unui material power point ;
 Lectura unei poezii
 Transcrierea poeziei preferate
 Afișarea poeziei în curtea școlii pentru a fi citită de câți mai mulți copii ;

Responsabil proiect,

Luca Emilia