Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERIZAREA UNUI PERSONAJ

A. Date despre autor și operă;


B. Tema operei analizate- locul personajului în opera literară( personaj principal, secundar, episodic);
C. Raportul între realitate și ficțiune în prezentarea personajului
1. Personaj creat după un model real ;
2. Personaj imaginar;
D. Prezentarea trăsăturilor fizice și morale cu argumente ;
E. Mijloace de caracterizare folosite de autor :
1. Mijloace directe :
- Descrierea făcută de autor ;
- Prezentarea făcută de alt personaj ;
- Auto-caracterizarea ;
2. Mijloace indirecte :
- Intâmplările în centrul cărora se află personajele ;
- Limbajul și gestul personajului ;
- Atitudinea acestuia față de alte personaje ;
- Compotamentul altor personaje față de cel caracterizat ;
- Atitudinea autorului față de cel caracterizat ;
- Antiteza cu alt personaj al operei ;
- Alte modalități de expresivitate artistică :
* Hiperbola-cadrul în care este surprins persnajul : cadrul natural, imaginea unui
interior ; scene de luptă ;
* Modurile de expunere semnificative : dialog, monolog, monolog interior ;
F. Raporturile între trăsăturile individuale și cele general umane ;

CARACTERIZAREA PERSONAJULUI LITERAR


Structura unei compunerii (model)
Introducere
Încadrarea personajului în opera literară
- Prezentarea sumară a autorului și a operei
- Identificarea personajului ( cine este?)
- Încadrarea tipologică: principal/secundar; pozitiv/negativ; real/imaginar;
individual/colectiv ; etc.
- Împrejurimile în care este surprins personajul;
Cuprins
Portretul fizic, refăcut prin reunirea tuturor preentărilor prin tehnica citatului.
Portretul moral se realizează prin îmbinarea prezentării directe cu cea indirectă.
Direct, personajul este numit/considerat de autor: ”……….”; ”…………..”; văzut de ……….., ”……………”; apreciat de
………”…………..” prin autocaracterizare : ”………………..”
Indirect, prin fapte, vorbe, gesturi, relațiile cu celelalte personaje, mediul în care prinde viață, numele care i-a fost
atribuit, se dezvăluie alte trăsături ale personajului. (În formularea enunțurilor, folosește : Personajul impresionează
prin………. ; se remarcă prin…….. ; după cum a acționat………….se dovedește a fi……… convinge că e capabil de………)
Intenția autorului a fost de a întruchipa în……….personajul este privit de autor cu……….și înzestrat cu …….
Mijloacele artistice prin care a fost creat personajul;
Personaj de (basm, baladă, fabulă, schiță, nuvelă, roman, comedie), a fost ceat prin…………..( modurile de expunere,
procedeele artistice, particularități de limbaj) ;………………..(numai unde este cazul), personajul simbolizează………, se
aseamănă cu………….din opera……….

Încheiere - Aprecieri legate de valoarea scriitorului/a operei/ a personajului.