Sunteți pe pagina 1din 17

 Diftongul, triftongul si hiatul

 Despărţirea cuvintelor în silabe


Grupurile de sunete
 Diftongul
 Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o
vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi
silabă.
 – ştiu – că
– broas – că
 Exemple de diftongi
 – doi, noi, voi, soi, cuib, soare, deal, iute, piatră,
nou, vrei, ziuă, oameni, ziuă.
– seară, iarbă, iepure, iubi, soare, rouă, mai, noroi,
pui, august, fiu, lei, stea, fier, două.
 Triftongul
 Triftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală
şi două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă.
 – cre – ioa – ne
 Exemple de triftongi
 – doreau, beau, inimioară, lăcrămioară, aripioară,
tăiai, voiau, leoaică.
– cre-ioa-ne, pri-veai, lu-poai-că, leoar-că, vreau, vu-
iau, ve-deau, tră-iau

Hiatul
Hiatul apare între două vocale alăturate, pronunţate în
silabe diferite.
– du – el
– ca – i – să
Exemple de hiaturi
– a-e-ro-port, fi-in-ţă, al-co-ol, id-e-e, res-pec-tu-os, po-e-
zi-e, tot-dea-u-na, su-pra-a-glo-me-rat, a-er, a-ur, du-el,
ca-i-să, a-le-e, co-o-pe-ra-ti-e, bi-o-lo-gi-e, zo-o-lo-gi-e,
tri-unghi.
 – o consoană între două vocale trece la silaba
următoare: ca-sa, pă-du-re; u-ti-li-za-re; 
 – două consoane între două vocale trec, prima, la
silaba dinainte şi, a doua, la silaba următoare;
 ar-tă; ac-tiv; tic-sit; mun-te; un-ghi-e;
 – dacă în grupul de două consoane a doua
este l sau r şi prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v,
despărţirea se face înaintea întregului grup.
  o-braz: o-blu: co-dru: a-flu-ent; a-fri-can:
  a-gra-fa;    pe-hli-van:   su-ple-ţe:   pa-tru:
co-vrig: e-vla-vi-e:
 TREI SAU MAI  MULTE CONSOANE ÎNTRE 
DOUĂ VOCALE, la despărţirea în silabe prima
consoană se duce la silaba  dinainte, iar celelalte două
trec la silaba următoare.
  as-tru; mon-stru; con-struc-tor;
  EXCEPŢIE:
  In cazul grupurilor de consoane lpt, mpt,  nct, ncţ,  ncş,
ndv, rct, rtf, stm, despărţirea se face DUPĂ A
DOUA CONSOANĂ DIN GRUP:
  sculp-tu-ră; somp-tu-os; linc-şii;  punc-taj;   func-ţi-e;
arc-tic; jert-fa; ast-ma-tic; sand-viş; 

 DOUĂ VOCALE ÎN HIAT se despart între ele, făcând
parte din silabe diferite:
  a-er
 ATENŢIE!
  ■când O VOCALĂ este URMATĂ DE UN
DIFTONG SAU DE UN TRIFTONG despărţirea  se
face înaintea diftongului sau a   triftongului:
  plo-uă; le-oai-că;
  dif.        trif.
  fra-ier; SU-IAU; du-ios;
  dif.          trif.          dif.
  POA-IE; STEA-UA;; a-le-e; po-e-zi-e; 
 a) dacă înaintea consoanei sau după ea se află un  diftong sau
un triftong, la despărţirea în silabe consoana trece în silaba 
următoare:
  pâi-ne; stro-pea-lă; CRE-IOA-NE;

 b) litera x este considerată  ca o singură consoană şi trece în


silaba următoare atunci când se află între  două vocale:
  a-xă; e-xa-men; e-xer-ci-ţiu;

 c)   atunci când  între cele două vocale se află literele CE,


CI, GE, GI, CHE, CHI, GHE, GHI, care  redau o singură
consoană, acestea trec în silaba următoare:
  ve-che; în-ger;  ve-he; un-gher;
 Cum ţi s-a
părut lecţia de
azi?