Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de aplicație 2.

Harta competenţelor prevede şase categorii de competenţe generale, valabile pentru toate
funcţiile didactice de predare:
1. competenţe metodologice
2. competenţe de comunicare şi relaţionare
3. competenţe de evaluare a elevilor
4. competenţe psiho-sociale
5. competenţe tehnice şi tehnologice
6. competenţe de management al carierei

Sarcină de lucru

Realizați harta conceptuală a competențelor generale pornind de la următoarele concepte:


- descriptori de competență (capacități, aptitudini, atitudini)
- contextul în care se exercită
Răspuns:
- competenţe metodologice- gravitează în jurul unor activități din procesul
instructiv-educativ prin integrarea factori formativi.

- competenţe de comunicare şi relaţionare ​- vizează legătura directă dintre actorii


actului instructiv-educativ.

- competenţe de evaluare a elevilor - ​constă în aplicarea probelor specifice si


interpretarea acestora.
- competenţe psiho-sociale - ​constau în cunoașterea stilurilor de învățare,
personalizarea unor sarcini de învățare care conduc la remedierea unor deficient,
acolo unde există.

- competenţe tehnice şi tehnologice - având în vedere contextul actual, aceste


competențe au devenit ,,vitale, însă o bună mânuirea a echipamentelor tehnice
stimuleaza si mentine vie legătura dintre actorii educationali.

- competenţe de management al carierei au la bază autocontrol, autoreflexibilitate,


ca urmare a construirii propriului avatar didactic.