Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de aplicație 1.

Sarcină de lucru:

Realizați o analiză SWOT a examenului de titularizare din sistemul educațional românesc.


Pornind de la această analiză, oferiți cel puțin o soluție pentru fiecare din puntele tari și
amenințările descoperite.

Puncte tari Puncte slabe


- oferă aceeaşi şansă tuturor - generează stres;
-evaluează capacitatea de structurare, -conţinuturi bazate pe memorare, volum
sistematizare a cunoștințelor asimilate pe mare de noţiuni, concepte;
parcursul studiilor universitare. - nu se pot evalua atitudnile;
-

Oportunități Amenințări

- poate oferi un loc de muncă stabil; - număr mare de candidați pe un post


- sistemul de evaluare şi de performanţă a
cadrelor didactice este neadaptat valorilor
reale ale lumii contemporane
- sistem de evaluare a competenţelor didactice
subiectiv