Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de aplicație 1.

Sarcină de lucru:

Realizați o analiză comparativă a sistemului de formare profesională inițială a cadrelor


didactice din România și o oricare altă țară europeană.
În realizarea sarcinii, raportați-vă la următoarele repere:
- Modelul de formare
- Durata programelor de formare
- Admiterea la formarea inițială
- Furnizorul de formare
- Formarea practică într-un mediu de lucru real
- Modul de recrutare pentru profesie etc.