Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic


„Grigore Tabacaru” Bacău

FIȘĂ DE APLICAȚIE (14)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


2. Evoluția semantică a conceptului de evaluare în educație
2.2. Tipologii ale funcțiilor evaluării

Sarcină de lucru:

Alcătuiți o fișă de asistență la ore pentru disciplina predată de dvs. după următorul model:

Criterii Indicatori Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător


Desfășurarea Prezentarea și Obiectivele sunt Obiectivele Obiectivele Obiectivele
lecției explicarea prezentate și sunt prezentate sunt prezentate nu sunt
obiectivelor explicate elevilor, fără a doar în prezentate
elevilor fi explicate anumite elevilor
situații
FIŞĂ PENTRU ASISTENŢE
CADRU DIDACTIC: __________________________________________________
DATA: ___________________________________________________________
DISCIPLINA: _______________________________________________________
CLASA: ___________________________________________________________
SUBIECTUL LECŢIEI: _________________________________________________
TOTAL ELEVI:__________ Elevi absenţi________________________________
Criterii Indicatori Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător
Desfășurarea Prezentarea și Obiectivele sunt Obiectivele Obiectivele Obiectivele
lecției explicarea prezentate și sunt prezentate sunt prezentate nu sunt
obiectivelor explicate elevilor, fără a doar în prezentate
elevilor fi explicate anumite elevilor
situații