Sunteți pe pagina 1din 5
Inve steşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

1. FIŞĂ DE POST- INSTRUCTOR CONDUCERE AUTO

1.DENUMIREA POSTULUI DE MUNCĂ

- INSTRUCTOR CONDUCERE AUTO 1.DENUMIREA POSTULUI DE MUNCĂ a. Poziţia în COR: 334001 b. Obiective specifice

a. Poziţia în COR: 334001

b. Obiective specifice locului de muncă:

Predarea regulilor și reglementărilor cu privire la traficul rutier ("codul rutier"), precum și la alte feluri de vehicule (tramvaie, trenuri etc., în conformitate cu mijlocul de transport în cauză).

Dezvoltarea imaginii organizației prin finalizarea sarcinilor în perioadele de timp stabilite la un nivel calitativ corespunzător

Îmbunătățirea modului de derulare a activității prin sesizarea aspectelor practice specifice ce pot fi îmbunătățite

2.INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a.

Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei:

Postul imediat superior: Şef departament

 Postul imediat inferior: nu este cazul  Subordonări: o Are în subordine: nu este
 Postul imediat inferior: nu este cazul
Subordonări:
o
Are în subordine: nu este cazul
o
b.
Este înlocuit de: un coleg desemnat punctual în situaţii specifice
Relaţiile de muncă:
Ierarhice: Şef departament
Funcţionale: cu ceilalţi colegi din firmă
De reprezentare: cu clienţii firmei şi cu reprezentanţii autorităţilor publice
c.
Responsabilităţi/ Sarcini/ Activităţi specifice postului:
Responsabilităţi:
o
În raport cu alte persoane:
-
Aplanarea promptă a oricărui discurs conflictual cu clienţii
-
Cooperarea cu ceilalţi colegi din firmă
-
Onestitate şi confidenţialitate faţă de toate persoanele cu care
intră în contact în interes de serviciu
o
În raport cu echipamente şi aparatura pe care o utilizează:
-
Cunoașterea modului de utilizare corectă şi eficientă a
autoturismului și a echipamentelor utilizate în procesul muncii:
- Utilizarea corectă şi cu responsabilitate a autoturismului din
dotare

- Sesizarea imediată a șefului ierarhic în momentul în care sesizează dificultăţi sau defecţiuni la autoturism și echipamentele acestuia

Inve steşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

În raport cu produsele muncii:

Respectarea procedurilor de lucru şi a procesului de derulare a activității de instruire a viitorului conducător auto

În raport cu securitatea muncii

- Însuşirea prevederilor tehnice din instrumentele specifice locului de muncă şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă

o

o

o

din instrucţiunile generale ale locului de muncă o o o - Part iciparea periodică la şedinţele

- Participarea periodică la şedinţele de instruire în domeniul ssm organizate în firmă

- Respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă

- Sesizarea șefului ierarhic cu privire la încălcarea normelor de ssm

- Sesizarea cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătăţite

Privind precizia şi punctualitatea

- Va respecta programul şi orarul de activitate al firmei

o

- Va respecta programul şi termenele limită stabilite pentru finalizarea tuturor sarcinilor atribute zilnic

- Se va asigura şi va lua toate măsurile pentru a finaliza la timp toate sarcinile atribuite cu respectarea tuturor normelor și instrucțiunilor interne sau legale

tuturor normelor și instrucțiunilor interne sau legale - o În raport cu metodele şi programele de
- o În raport cu metodele şi programele de lucru - Va respecta ierarhia activităţilor
-
o
În raport cu metodele şi programele de lucru
-
Va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă
-
Va respecta procedurile interne de lucru
o
Privind relaţiile şi comunicarea
-
-
-
-
Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă:
o

Va sesiza acele circumstanţe ce ar putea crea probleme în

finalizarea în timp util a sarcinilor şi le va aduce la cunoştinţa persoanelor direct implicate

Va menţine o relaţie de cooperare cu toţi colegii prin comunicarea şi rezolvarea calmă a oricărei nemulţumiri

Va fi întotdeauna politicos cu clienţii dând dovadă de amabilitate şi bune maniere

Va menţine relaţiile de cooperare cu toţi reprezentanţii autorităţilor publice cu care intră în contact

Se va specializa permanent în tehnici de comunicare adecvată cu clienţii şi colegii



Predă cursuri cu privire la regulile si reglementările care guvernează traficul rutier (tramvaie sau alte mijloace de transport)

Predă cursuri despre construcția și funcționarea vehiculelor și a părților lor componente

o

Predă metode de conducere

o

Inve steşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

o

o

o

o

o

o

o

o

Dă lecții de conducere pe simulatoare de conducere, în cazul mașinilor, uneori chiar pe poligon

Dă lecții de conducere în diferite condiții de trafic (suburbii, orașe mari, drumuri cu viraje, semafoare, intrarea si ieșirea de pe benzile de circulație, treceri la nivel etc.)

Realizează pentru situații speciale: pornirea din panta, parcarea masinii

etc.

Asigură siguranța elevilor pe perioada curselor de învățare

siguranța elevilor pe perioada curselor de î nvățare Predă și face demonstrații practice de î ntreținere

Predă și face demonstrații practice de întreținere de baza cu elevul

Înscrie elevii la examene

Participă cu elevii pe perioada testelor de conducere

Face câteva curse de antrenament pentru cei care au deja carnet de conducere dar nu au condus de mult timp și doresc să-și recâștige dexteritatea la conducere.

3. COMPETENŢELE POSTULUI DE MUNCĂ

1.

Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii:

DE MUNCĂ 1. Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii: a. 2. a. Lecții practice de conducere
a. 2. a. Lecții practice de conducere 3. Experienţa: a. 4. a. a. Comunicarea o
a.
2.
a. Lecții practice de conducere
3.
Experienţa:
a.
4.
a.
a. Comunicarea
o
o
Metoda:verbală - faţă în faţă
o

o

o

Cunoştinţe referitoare la: teorie a conducerii, de întreținere a mașinii

și cursuri de conducere practică Cunoştinţe în legătură cu executarea sarcinilor:

Orice persoană cu interes şi aptitudini pentru această profesie

Cunoştinţe legate de folosirea aparaturii:

Cunoștințe de mecanică, transport.

4. CONTEXTUL MUNCII Relaţiile interpersonale:

Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul firmei şi în afara acesteia prin reprezentarea ei în faţa clienţilor,

Obiectivitatea: pe baza datelor, normelor şi instrucţiunilor existente şi subiectivă raportată la context

Frecvenţa: medie

Intimitatea: secretul profesional în conformitate cu politica de confidenţialitate a firmei

în conformitate cu politica de confidenţialitate a firmei b. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate Condiţii

b. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate

Condiţii fizice de muncă:

Inve steşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

o

Postul de muncă: sarcinile se derulează în mediu neprotejat: curse zilnice

o

Condiţiile de mediu: condiţii necontrolate raportate la situația vremii

o Solicitările postului de muncă: programul este variabil în funcţie de solicitări Caracteristici structurale ale locului de muncă:

Caracteristici structurale ale locului de muncă:  Criticabilitatea postului: nivel de responsabilitate
Caracteristici structurale ale locului de muncă:  Criticabilitatea postului: nivel de responsabilitate

Criticabilitatea postului: nivel de responsabilitate înalt

Rutină vs. Provocarea activităţii de muncă: nivel înalt de structurare, se respectă ordinea şi ritmului de realizare a sarcinilor, nivel înalt de automatizare a muncii ce solicită o atenţie ridicată la detalii legate de proceduri de aplicare

Ritmul muncii şi planificare: stringenţa ridicată a termenelor fixate, control scăzut asupra întreruperilor Cerinţe psihologice ale postului de muncă:

a. Deprinderi:

De învăţare activă – înţelegerea efectelor generate de informaţiile noi asupra produselor activităţii

Deprinderi de coordonare – adaptarea propriilor acţiuni în relaţie cu acţiunile celorlalţi

De muncă cu sisteme tehnice -

 b.    instrucțiuni de muncă    c. Interese:
b.
instrucțiuni de muncă
c.
Interese:

Deprinderi de gestionare a resurselor umane - supravegherea elevilor aflați în subordine Aptitudini:

De înţelegere verbală (nivel mediu) – abilitatea de a asculta şi înţelege informaţii şi idei prezentate oral, prin cuvinte şi fraze

De exprimare orală (nivel mediu)– abilitatea de a comunica verbal informaţii şi idei într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi

Înţelegerea textelor (nivel superior) – abilitatea de a citi şi a înţelege informaţiile şi ideile prezentate în documente scrise,

Atenţie selectivă – abilitatea de a se concentra şi de a nu fi distras în timpul realizării unei sarcini de-a lungul unei perioada de timp

Sensibilitatea la detalii – abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt

Sensibilitatea la probleme – abilitatea de a conştientiza dacă ceva este în neregulă şi sesizarea problemei

dacă ceva este în neregulă şi sesizarea probleme i  Caracter realist – post de muncă

Caracter realist – post de muncă cu proceduri de rutină ce includ manipularea mașinilor și instrumentelor

Caracter social – post de muncă ce necesită relaționare interpersonală în cadrul sarcinilor de muncă Stilul de muncă:

Inve steşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

Capacitate de efort

Atenţie la detalii

Adaptabilitate

Rezistenţă la stres

Responsabilitate

 Rezistenţă la stres  Responsabilitate 5. PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI DE MUNCĂ. De bază –

5. PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI DE MUNCĂ. De bază – studii medii De specialitate: curs de calificare pentru predarea orelor de conducere pe vehiculul, carnet de conducere 6. REMUNERAREA Se va stabili în conformitate cu normele interne ale organizaţiei şi nivelul de responsabilitate. (1- 2 x salariu minim pe economie).

Data: Semnătura angajatului,
Data:
Semnătura angajatului,

Semnătura angajatorului,