Sunteți pe pagina 1din 25

Cine este chemat la o slujb, s se in de slujba lui. Cine nva pe alii, s se in de nvtur.

(Romani 12:7)

STUDIEREA I APROFUNDAREA DIVERSELOR ASPECTE I PROBLEME ALE NOIUNILOR DE SILAB, ACCENT I INTONAIE ALE LIMBII ROMNE Lecii recapitulative pentru elevii din clasele V - VIII

Prof. IOAN HAPCA

DEFINIIA SILABEI
Silaba este sunetul (vocala) sau grupul de sunete ce cuprinde n mod obligatoriu o vocal i numai una, care se pronun cu un singur efort expirator (printr-o singur deschidere a gurii). Dup numrul de silabe, cuvintele sunt: * monosilabice - formate dintr-o singur silab: om, beau, car, ac, fac, merg, alb; * plurisilabice - formate din dou sau mai multe silabe: du-el; ar-bi-tru; zo-o-lo-gi-e.

ALCTUIREA SILABEI

CONINE OBLIGATORIU O VOCAL O VOCAL CU SAU FR ALTE SUNETE DINTR-UN CUVNT : inimioar = i -ni - mioa - r ; DOU CUVINTE SCURTE ROSTITE MPREUN : nu-mi d, mi-l d, i-o duc, s-i duc, d-mi, f-i ; UN CUVNT SCURT + UN FRAGMENT INIIAL : mi-arat, ne-aduce, m-alint, i-apuc, i-apoi ; UN FRAGMENT FINAL + UN CUVNT SCURT : a dus-o, duc-mi, ntr-o, dintr-o, printr-un, dintr-un ; UN FRAGMENT FINAL + UN FRAGMENT INIIAL : ntr-adevr, floare-albastr, spune-acum ;

Not la ALCTUIREA

SILABEI

Se observ c n anumite situaii, n cadrul silabei respective, se folosete cratima (liniua de unire) care este semn ortografic i marcheaz rostirea ntr-o silab a prilor componente ale acestora. - uneori, cratima indic i elidarea (omiterea) unei vocale: s-i------s i - alteori, cratima indic doar rostirea ntr-o silab a dou cuvinte diferite (dou pri de vorbire diferite): ce-ar (vrea); de-ar (zice) Cteodat, desprirea n silabe coincide cu cratima (zicn-du-ne), care, n aceast situaie, nu marcheaz rostirea ntr-o silab, ci doar pronunare mpreun a 4dou pri de vorbire diferite.

ALCTUIREA SILABEI I OMOFONIA


Omofonia este un fenomen fonetic care const n rostirea identic a dou structuri grafice diferite. Acest fenomen favorizeaz comiterea celor mai frecvente greeli de ortografie, care pot fi prevenite numai prin nsuirea temeinic a cunotinelor de gramatic.

altdat (adverb = odinioar) // alt dat (adjectiv + substantiv) ; altfel (adverb = altminteri) // alt fel (adjectiv + substantiv) ; a-i = (prepoziie + pronume personal) ai = (articol, substantiv, interjecie, verb auxiliar) ; a-l = (prepoziie + pronume personal) // al = (articol posesiv) ; a-i = (prepoziie + pronume reflexiv) // ai = (substantiv) ; a-i = (prepoziia infinitivului + pronume) // ai = (verb auxiliar) ; n-ai (adverb + verb) // nai (substantiv); de mers (verb la supin) // demers (substantiv) otire, otav (substantiv) // o tire, o tav (articol + substantiv) ; oarecare // oare care ? ; oarecnd // oare cnd ? ; oarecum // oare cum ? ; alegei (voi) // alege-i (tu) ; ai da // a-i da ; ai pregti // a-i pregti ; ca ters // c-a ters etc.

OMOFONE CU CRATIM
la cuvinte monosilabice
al.../a-l... cea.../ce-a ... al meu / a-l crede cea nou / ce-a vrut ca .../c-a .../ nea .../ne-a ... ca mine / c-a vzut nea Ion / ne-a spus deal.../de-al... neam .../ne-am ... deal mare / de-al nostru neam nobil / ne-am jucat ia.../i-a... nor .../n-or... ia cartea / i-a spus nor negru / n-or putea la .../l-a ... sar .../s-ar ... la coal / l-a adus sar coarda / s-ar duce i-ar trebui / iar ntrzie nare rupt / n -are voie 6

OMOFONE fr CRATIM
la cuvinte plurisilabice
depus

(dedus / delegat / depit) de pus (de dus /de legat /de pit) descnt (desface / desprinde / destinde) des cnt (des face / des prinde / des tinde) alunecare (calmare / ntrebare / vindecare) alune care; alun e care (cal mare; calm are / ntre bare; ntreb are / vinde care; vindec are; vin de care)
7

OMOFONE fr CRATIM
ananas (arca / armtur / ascuitoare) Ana nas; (ar ca; arc a / arm tur / ascuit oare; as cuit oare) calamin (calapod / capelan / caporal) ca la min (ca la pod / ca pe lan; cap elan; cap el an / cap oral) carcas (castan / cacaval / cazare) car cas (ca Stan / ca caval / ca zare; caz are) capabil ( cucui / curnd / etern) cap abil (cu cui / cu rnd / e tern) elan (elin / laminor / lenevie) e lan; el an (e lin; el in / la minor / lene vie) nasture (nuia / oraie / pecete nas ture (nu ia / o raie / pe cete) odoare (prinsoare / secar / unsoare) 8 o doare (prin soare; prins oare / se car; sec ar / un soare; uns oare)

VOCALE I SEMIVOCALE

Vocalele (emise prin vibraia clar a coardelor vocale): a, , , (), e, i, o, u, dintre care ultimele patru pot deveni semivocale dac sunt rostite mpreun cu o alt vocal. Cea mai instabil dintre acestea este i, care i pierde calitatea de vocal, devenind semivocal, cnd este combinat cu oricare dintre celelalte vocale, indiferent de poziia fa de ele: ai, ia, i, i, ei, ie, oi, io, iu, ui, ca n cuvintele: rai, iar, mi, mine, mei, ied, doi, iod, iute, cui, i chiar n combinaie cu ea nsi, ca n cuvntul vii, situaie care creeaz dificulti n ortografiere deoarece al doilea i, fiind semivocal i rostindu-se asemntor cu primul, este mai greu de sesizat i de aceea este omis n scris. (continuare n pagina urmtoare)

VOCALE I SEMIVOCALE

10

(continuare din pagina precedent) Urmeaz u care, n calitate de semivocal, poate aprea n destul de multe combinaii: ua, au, u, u, eu, iu, u, ou, ca n cuvintele: ziua, dau, rou, zu, seu, tiu, molu, nou. Vocala e devine semivocal numai n combinaie cu a i o i numai antepus acestora: ea, eo, ca n cuvintele: rea i vreo, iar vocala o i pierde aceast calitate numai cnd este antepus vocalei a: oa, ca n cuvntul: doar. Pentru sesizarea deosebirii dintre vocale i semivocale, cel mai simplu este s se compare rostirea fiecreia dintre vocalele: e, i, o, u mai nti singure, apoi mpreun cu vocala a.

CONSOANE I i SCURT
CONSOANELE,

dup cum sugereaz denumirea lor, nu pot fi emise i nu pot suna pentru a fi auzite, dect mpreun cu o vocal: m, n, r, s, , v, z, c, , k', b, l, h, d, t, , f, j, p, g, , g'. ,,i scurt (nesilabic) se afl dup o consoan, la sfritul unei silabe: Pe dealuri, aceti frai duc pomi, cirei, carpeni, plopi ori brazi. 11

DESPRIREA CUVINTELOR N SILABE (reguli i exemple)


V = vocal ; S = semivocal ; C = consoan

{ V CV }: toa - t ; sea - ra ; { V V } : p o - e - z i - e ; a - u - ri - e ; { S CV } : doi - na ; mi - ne ; { V S } : plo - u ; jo - ia ; { VC CV } : ap - te ; for - me ; { V C(r,l)V } : ne - gre ; a - fl ; 1) NOT { VC CCV } : pen - tru ; cin - ste ; { VCC CV } : jert - f ; sculp - tor ; 2) NOT

12

NOT LA DESPRIREA CUVINTELOR N SILABE


1) A doua consoan ,, r sau ,, l atrage numai consoanele : b, c, d, f, g, h, p, t, v, : abrutiza = a - bru - ti - za ; acru = a - cru ; codru = co - dru ; Afrodita = A - fro - di - ta ; agrar = a - grar ; cupru = cu - pru ; patru = pa - tru ; cadavru = ca - da - vru ; cablu = ca - blu ; bucl = bu - cl ; aflu = a - flu ; oglind = o - glin - d ; pehlivan = pe - hli van ; cataplasm = ca - ta - plas - m ; atlet = a - tlet ; dovleac = do vleac, iar celelalte consoane nu sunt atrase : grl = gr - l ; vsl = vs - l ; omlet = om - le - t ; izlaz = iz - laz ; izraelit = iz - ra - e lit ; islamism = is - la - mism ; ilic = i - lic 2) Desprirea se face numai dup a doua consoan n grupurile : ltp, mpt, mp, nct, nc, ncs, ncv, ndv, rct, rtf, stm : ,,n funcie de punctaj, sculptorii astmatici i delincveni vneaz lincii cei somptuoi din inutul arctic i aduc jertf pentru redempiune ( izbvire ) un sendvici. 3) Litera ,, x nainte de litere care noteaz consoane se desparte ca i cum ar reprezenta un singur sunet, mpotriva silabisirii normale, adic mascnd modul real de silabisire : a-x [ak-s] ; e-xa-men [eg13 za-men] ; tex-til [tek-stil] ; ex-tra-fin [ek-stra-fin].

DESPRIREA CUVINTELOR COMPUSE N SILABE


despre = de - spre ; portaltoi = port - al - toi; altundeva = alt - un - de - va; dreptunghic = drept - un - ghic untdelemn = unt - de - lemn astfel = ast - fel ; voltamper = volt - am - per ; dinapoi = din - a - poi 14paisprezece = pai - spre - ze - ce

DESPRIREA CUVINTELOR DERIVATE N SILABE


{ derivate cu prefixe } : inegal = in - e - gal ; analfabet = an - al - fa - bet ; sublinia = sub - li - ni - a ; dezarmat = dez - ar - mat inadecvat = in - a - dec - vat { derivate cu sufixele }: - lc, - nic, - or : savantlc = sa - vant - lc ; vrstnic = vrst - nic ; trgor = trg - or ;

15

INTERZICERA DESPRIRII N SILABE LA SFRIT DE RND


Nu se despart n rnduri diferite: 1) cuvintele compuse din abrevieri literale: UNESCO nu UNES-CO, ROMSILVA nu ROM-SIL-VA, ASIROM nu ASI-ROM etc. 2) abrevierile unor formule curente: a.c., .e.n., .a.m.d., interj., neacc., neart., nehot. etc. 3) numeralele ordinale notate prin cifre romane i arabe: al XX-lea, al 8-lea, etc. 4) substantivele proprii, cnd se termin n silabe ce au valoarea unor cuvinte monosilabice cu un anumit sens: Sado-veanu nu Sadovea-nu, Emi-nescu nu Emines-cu, Dragomir nu Drago-mir, Cornea nu Cor-nea, Floarea nu Floa16 rea etc.

DEFINIIA ACCENTULUI

Accentul reprezint pronunarea mai intens a unei silabe dintr-un cuvnt. n limba romn, accentul nu are loc fix. El se marcheaz prin semnul (`) pus deasupra vocalei din silaba accentuat: ac-tr; re-gi-zr; al-b-n; pre-ve-d-re; c-me-r; l-po-vi- n cuvintele plurisilabice, silaba accentuat este pronunat mai intens i este singura din cuvnt. Celelalte silabe sunt neaccentuate. Accentul joac un rol important n versificaie, unde stabilete ritmul, care nseamn succesiunea regulat a silabelor accentuate i neaccentuate dintr-un vers, dnd muzicalitate poeziei.

17

ROLUL ACCENTULUI
Accentul 1. difereniaz, din punct de vedere al sensului, cuvintele: vsel / vesl; compnie / compane; msa / (a) mas; dudie / dduie; trturi / tortri; cpii / copi; 2. difereniaz dou forme gramaticale: adn - vb. la prezent adun - vb. la perfectul simplu

18

ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR


{ _|_ } : (ULTIMA) adevr, antic, autor, aviator, basma, barbar, bolnav, castan, caracter, dicionar, duman, fenomen, macara, macaragiu, msea, matur, sever ; { _|_ } : (PENULTIMA) albastru, bine, codru, diferen, eroare, ficiune, garanie, haos, ilustru, nclinare, justificare, lacun, maleabil, neastmpr, obraznic; { _|_ } : (ANTEPENULTIMA) atitudine, batjocur, civilizaie, deschidere, elastic, fabul, gratitudine, inaptitudine, ndrtnic, juxtapunere, lingur ; { _|_ } : (ANTEANTEPENULTIMA) atitudinile, doctori, lapovi, literele, psrele, valurile, vnturile ; (a patra de la sfrit)

_|_ } : dousprezece, nousprezece, (al) nousprezecelea ; (a 5-a) Accentul unui cuvnt plurisilabic pune n eviden o silab printr-o pronunare mai intens. Silaba accentuat este n contrast cu silabele neaccentuate.

19

ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR, PICIORUL METRIC I RITMUL PICIORUL METRIC I RITMUL troheul ( _|_ -- ) = ritm trohaic; iamb ( -- _|_ ) = ritm iambic; dactil ( _|_ -- -- ) = ritm dactilic; amfibrah ( -- _|_ --) = ritm amfibrahic;
anapest
20

( -- -- _|_ ) = ritm anapestic.

ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR I OMOGRAFELE

Omografele sunt cuvintele care coincid grafic, dar se accentueaz diferit


(EXEMPLE: Acele se folosesc la cusut, dar acele fete nu pot coase. O fat vesel spal o vesel murdar.) cele, acle; vsel, vesl ; adun, adun ; ar, ar ; bar, bar ; birui, birui ; boi, boi ; ci, ci ; cnt, cnt ; cltorii, cltorii ; comis , comis ; cot, cot ; copii, copii ; cumini, cumini ; companie, companie ; continu, continu ; clas, clas ; dat, dat; dezvolt, dezvolt ; duduie, duduie ; dot, dot ; dur, dur ; fugi, fugi ; hain, hain ; iei, iei ; mprtie, mprtie ; mas, mas ; manevra, manevra ; mri, mri ; mri, mri ; muri, muri ; mur, mur ; modele, modele ; msur, msur ; mnji, mnji ; nota, nota ;perpetu, perpetu ; pustii, pustii ; reclam, reclam ; repede, repede ; roi, roi ; sri, sri ; scnteia, scnteia ; scumpi. = scumpi ; sufl, sufl ; scutur, scutur ; stric, stric ; strig, strig ; snopii, snopii ;stropii, stropii ; suport, suport ; suflec, suflec ; torturi, torturi ; tremur, tremur ; umbrele, umbrele ; urm, urm ; urmri, urmri ; 21 vesel, vesel ; veseli, veseli ; voi, voi.

ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR

Atenie!

Cuvintele

de mai jos se accentueaz corect astfel: antc, avare, bolnv, caractr, debt, dumnic, dumn, editr, fenomn, ianurie, jilv, matr, penure, regizr, sevr, tranzistr, verg, dplom, nic, poc, ntim, scrutn, verg, simbl, vatmn, corctor (persoan), corectr (aparat, substan).

22

( modulaia vocii n timpul rostirii cuvintelor )

INTONAIA

Apelativ Imperativ ( ton apelativ pentru vocativ i ton poruncitor sau rugtor pentru imperativ ) : Elevo, intr n clas ! Interogativ ( ton ascendent, interogativ ) Ai spus ceva ? N-ai auzit nimic ? Enuniativ Neutr ( ton descendent, uneori, constant, neutru ): Toi neleg ce-ai spus. Totui, deseori, am impresia c nu suntem nelei cum trebuie. Exclamativ ( ton constant, cu prelungirea ultimei vocale ) : Ce frumos e versul acesta ! ,,O ! te admir, progenitur de origine roman ! (M. Eminescu); Segmentelor incidente ( ton mai jos dect al enunului constant, neutru ) : ,,De-oi muri i zice-n sine al meu nume o s-l poarte / Secolii din gur-n gur (M. Eminescu)

23

( modulaia vocii n timpul rostirii cuvintelor )


INTONAIA

24

Noroc bun, biete, - zise. Tu eti feciorul lui Ifrim zodierul? Srutm dreapta, cucoane, eu sunt. Unde-i tat-tu? Ttuca, - zic, - i la fcut fn nu departe de aici, pe coast. Trebuie s vie la mncare. D o fug i-l cheam. S vie numaidect, n clipeala asta! Eu stteam n cumpn; Apelativ ( ton apelativ pentru vocativ ) Imperativ ( ton poruncitor sau rugtor pentru imperativ ) Interogativ ( ton ascendent, interogativ ) Enuniativ Neutr ( ton descendent, uneori, constant, neutru ) Exclamativ ( ton constant, cu prelungirea ultimei vocale ) Segmentelor incidente ( ton mai jos dect al enunului constant, neutru )

DESPRE LECIILE CUPRINZND

NOIUNI DE FONETIC
Concept original i realizare:
Numai pentru UZ INTERN la COALA CU CLASELE I-VIII

Vieu de Jos ~ Jud. MARAMURE


str. Principal, nr. 1111 Tel. 0262-368013 E-mail: ihapca2002@yahoo.com

25

Adaptarea > Prof. IOAN HAPCA